Události

Abeceda klíčových dovedností pro každého

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Vzdělávací program "Abeceda klíčových dovedností pro každého" je rozdělen do samostatných výukových bloků složených z výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů, případových studií a návrhů variantních řešení konkrétních praktických situací. V rámci cvičení je část programu věnována i sebepoznávání účastníků, plánování jejich osobního i profesního růstu. Kurzy jsou vhodné pro širokou cílovou skupinu - od mistra výroby po jednatele společnosti.

 

Program

Na co se můžete těšit?

1. den :Asertivita a zvládání kritiky
(Co je to asertivita, Asertivita, pasivita agresivita a manipulativní techniky, Asertivní práva, Asertivní předávání a přijímání kritiky)

2.den : Účelná komunikace
(Druhy komunikace, Zásady efektivní komunikace, Komunikační bariéry a jejich odstraňování, praktická cvičení)

3. den : Stres a syndrom vyhoření
(Projevy stresu a jeho dopady na člověka, Různé možnosti zvládání stresu, imaginativní vylučování napětí, afirmace, duševní hygiena, relaxace, různé techniky pro zvládání stresu)

4 .den : Účinné techniky vyjednávání
(Komunikační strategie, Argumentace a přesvědčování, techniky vyjednávání, Zvládání námitek)

5.den : Organizace času a řízení priorit
(Stanovení priorit z hlediska naléhavosti, Plánování, Jak si tvořit časové rezervy, Jak nepřebírat cizí úkoly, Organizace času, Zadávání úkolů podřízeným, efektivní vedení porady další)

6.den : Řešení konfliktů
(Druhy konfliktů a jejich zvládání, Osobnostní diagnostika, Zvládání emocí v konfliktních situacích, praktický nácvik)NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 20.3.2023 

Pro přihlášení ke kurzu zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz.
Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.

 

Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          
 

Lektor

Mgr. et Bc. Jitka Anastazie Meindl

Věnuje se vzdělávání dospělých v oblastech manažerských dovedností, v tématech a v oblastech strategického managementu, ale také v oblasti psychologie, komunikace a individuálního koučinku. Zakládá si na uplatňování získaných znalostí a dovedností ze seminářů v pracovním a soukromém životě.
 

Dokumenty

Datum a čas
Čtvrtek 30. 03. 2023
7:30 - 16:00
Čtvrtek 13. 04. 2023
7:30 - 16:00
Čtvrtek 20. 04. 2023
7:30 - 16:00
Čtvrtek 27. 04. 2023
7:30 - 16:00
Čtvrtek 18. 05. 2023
7:30 - 16:00
Čtvrtek 25. 05. 2023
7:30 - 16:00
Místo jednací místnost
Husova 1113, Trhové Sviny
Cena Pro členy Jhk:
tato akce je neveřejná

Pro ostatní:
tato akce je neveřejná

Cena pro projektové partnery: Zdarma
Kapacita Akce je neveřejná, pro více informací kontaktujte garanta akce
Garant akce
Fillová Ludmila
Ludmila.fillova@bitcz.cz
+420777926557
Sdílet
Zpět