Události

Abeceda klíčových dovedností pro každého

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Vzdělávací program "Abeceda klíčových dovedností pro každého" je rozdělen do samostatných výukových bloků složených z výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů, případových studií a návrhů variantních řešení konkrétních praktických situací. V rámci cvičení je část programu věnována i sebepoznávání účastníků, plánování jejich osobního i profesního růstu. Kurzy jsou vhodné pro širokou cílovou skupinu - od mistra výroby po jednatele společnosti.

 

Program

Na co se můžete těšit?

1. den :Asertivita a zvládání kritiky
(Co je to asertivita, Asertivita, pasivita agresivita a manipulativní techniky, Asertivní práva, Asertivní předávání a přijímání kritiky)

2.den : Účelná komunikace
(Druhy komunikace, Zásady efektivní komunikace, Komunikační bariéry a jejich odstraňování, praktická cvičení)

3. den : Stres a syndrom vyhoření
(Projevy stresu a jeho dopady na člověka, Různé možnosti zvládání stresu, imaginativní vylučování napětí, afirmace, duševní hygiena, relaxace, různé techniky pro zvládání stresu)

4 .den : Účinné techniky vyjednávání
(Komunikační strategie, Argumentace a přesvědčování, techniky vyjednávání, Zvládání námitek)

5.den : Organizace času a řízení priorit
(Stanovení priorit z hlediska naléhavosti, Plánování, Jak si tvořit časové rezervy, Jak nepřebírat cizí úkoly, Organizace času, Zadávání úkolů podřízeným, efektivní vedení porady další)

6.den : Řešení konfliktů
(Druhy konfliktů a jejich zvládání, Osobnostní diagnostika, Zvládání emocí v konfliktních situacích, praktický nácvik)


NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 6.2.2023

Pro přihlášení ke kurzu zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz.
Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.

 

Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          
 

Lektor

Mgr. Monika Hasalová

Mou dovedností je schopnost vidění souvislostí a propojení jednotlivých událostí ve srozumitelný celek. Pracuji celostně a mým záměrem je, doprovodit vás, abyste viděli princip a uměli si pomoci sami. 
Pracuji jak s fyzickým tělem, s vaší myslí, tak i s emocemi. Teprve zahnutí tohoto trojlístku vlivu a působení dovoluje trvalé efekty ve vašich životech. 
Baví mě ta velká škála prostředků a technik, které používám pro zajištění kompletního působení, neboť každý člověk je jiný a přístup k němu je zcela specifickým. Baví mě, když cítím a vnímám, že má práce je celistvá a pro klienta komplexní. Jedna technika mě většinou neuspokojí...
 

Dokumenty

Datum a čas
Středa 15. 02. 2023
8:00 - 16:30
Úterý 28. 02. 2023
8:00 - 16:30
Čtvrtek 16. 03. 2023
8:00 - 16:30
Čtvrtek 30. 03. 2023
8:00 - 16:30
Středa 12. 04. 2023
8:00 - 16:30
Středa 26. 04. 2023
8:00 - 16:30
Místo malá zasedací mísnost
Husova 9, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Kč 29.999,- vč. DPH

Pro ostatní:
Kč 36.999,- vč. DPH

Cena pro projektové partnery: Zdarma
Kapacita Volno (Zbývá 9 míst)
Garant akce
Fillová Ludmila
Ludmila.fillova@bitcz.cz
+420777926557
Přihláška na akci
Sdílet

Přihláška na akci

Volno (Zbývá 9 míst)

Kč 29.999,- vč. DPH
Údaje organizace:
(Klikněte vyhledat)
(Pole se vyplňuje automaticky)
Osobní údaje:

Políčka označená* jsou povinná.
Zpět