Události

Abeceda klíčových dovedností pro každého

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Vzdělávací program "Abeceda klíčových dovedností pro každého" je rozdělen do samostatných výukových bloků složených z výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů, případových studií a návrhů variantních řešení konkrétních praktických situací. V rámci cvičení je část programu věnována i sebepoznávání účastníků, plánování jejich osobního i profesního růstu. Kurzy jsou vhodné pro širokou cílovou skupinu - od mistra výroby po jednatele společnosti.

 

Program

Na co se můžete těšit?

1.den : Organizace času a řízení priorit

(Stanovení priorit z hlediska naléhavosti, Plánování, Jak si tvořit časové rezervy, Jak nepřebírat cizí úkoly, Organizace času, Zadávání úkolů podřízeným, efektivní vedení porady další)

2.den : Stres a syndrom vyhoření
(Projevy stresu a jeho dopady na člověka, Různé možnosti zvládání stresu, imaginativní vylučování napětí, afirmace, duševní hygiena, relaxace, různé techniky pro zvládání stresu)

3. den : Účelná komunikace
(Druhy komunikace, Zásady efektivní komunikace, Komunikační bariéry a jejich odstraňování, praktická cvičení)

4.den : Pilíře úspěšné prezentace
(Moderní techniky v prezentačních včetně praktického nácviku, Jak zaujmout publikum, Jak zvládat námitky, Neverbální komunikace, Artikulace, Správné dýchání)

5.den : Řešení konfliktů
(Druhy konfliktů a jejich zvládání, Osobnostní diagnostika, Zvládání emocí v konfliktních situacích, praktický nácvik)

6. den : Projektový management
(Plán a harmonogram projektu, Sestavení rozpočtu, Sledování nákladů ,Vedení proj. týmu, jeho motivace a hodnocení výsledků, Kontrola realizace projektu a hodnocení  jeho efektivity)NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 8.9.2021.

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz  Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.


Jhk Akademie se bude konat prezenčně za dodržení podmínek, které vycházejí z mimořádného opatření MZČR.
Berte prosím na vědomí, že je potřeba použít po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek a zároveň je potřeba mít potvrzení o splnění podmínky pro vstup na akce. Seznam podmínek umožňující vstup je k dispozici zde.
Upozorňujeme, že testy nezajišťujeme.Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          

Lektoři

Mgr. Marie Váňová

Mám dlouholeté zkušenosti v personalistice a vedení lidí v mezinárodních společnostech. Věnuji se realizaci rozvojových projektů, konzultacím, koučinku a školení v oblasti rozvoje organizace i jednotlivce. Věřím, že lidé tvoří úspěch firem.
 


PaeDr. Pavel Štursa

Lektor kurzů a tréninků soft skills s rozsáhlou, téměř dvacetiletou zkušeností ve firemním vzdělávání. Odborné zaměření: Rozvoj osobních kvalit v oblasti sebeřízení, komunikačních a manažerských dovedností.
 

Dokumenty

Datum a čas
Středa 22. 09. 2021
8:00 - 16:30
Středa 06. 10. 2021
8:00 - 16:30
Středa 13. 10. 2021
8:00 - 16:30
Středa 20. 10. 2021
8:00 - 16:30
Středa 27. 10. 2021
8:00 - 16:30
Středa 03. 11. 2021
8:00 - 16:30
Místo zasedací místnost
F. A. Gerstnera 52, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Tato událost je neveřejná.

Pro ostatní:
Tato událost je neveřejná.

Cena pro projektové partnery: Zdarma

(* bez DPH)
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Sedláčková Zuzana
zuzana.sedlackova@bitcz.cz
+420777926557
Sdílet
Zpět