Události

Abeceda klíčových dovedností managementu

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Vzdělávací program "Abeceda klíčových dovedností pro každého" je rozdělen do samostatných výukových bloků složených z výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů, případových studií a návrhů variantních řešení konkrétních praktických situací. V rámci cvičení je část programu věnována i sebepoznávání účastníků, plánování jejich osobního i profesního růstu. Kurzy jsou vhodné pro širokou cílovou skupinu - od mistra výroby po jednatele společnosti.

 

Program

Na co se můžete těšit?

1.den: Principy pro zefektivnění organizace

(Role manažera, Sestavení týmů, Co odlišuje skvělou firmu od průměru, Definice výjimečnosti, stability organizace a zapojení týmů)

2.den: Účelná komunikace
(Druhy komunikace, Zásady efektivní komunikace, Komunikační bariéry a jejich odstraňování, praktická cvičení)

3.den: Osobnostní rozvoj manažera I.
(Emoční inteligence a sebeřízení, Zvládání stresu a další..)

4.den: Stres a syndrom vyhoření
(Projevy stresu a jeho dopady na člověka, Různé možnosti zvládání stresu, imaginativní vylučování napětí, afirmace, duševní hygiena, relaxace, různé techniky pro zvládání stresu)

5. den: Cílená komunikace a zvládání stresu
(Rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností pro roli mistra, Efektivní komunikace – naslouchání a efektivní zadávání úkolů, Modely pro pracovní rozhovory, Modely pro komplikované rozhovory, Zvládání stresu)

6.den: Organizace času a řízení priorit
(Stanovení priorit z hlediska naléhavosti, Plánování, Jak si tvořit časové rezervy, Jak nepřebírat cizí úkoly, Organizace času, Zadávání úkolů podřízeným, efektivní vedení porady další)

7.den: Motivace a komunikace
(Nové přístupy pro motivování zaměstnanců, Efektivní nástroje pro komunikaci a dosahování výsledků, Efektivní vedení porad)

8.den: Řešení konfliktů
(Druhy konfliktů a jejich zvládání, Osobnostní diagnostika, Zvládání emocí v konfliktních situacích, praktický nácvik)

9.den: Asertivita a zvládání kritiky
(Co je to asertivita, Asertivita, pasivita agresivita a manipulativní techniky, Asertivní práva, Asertivní předávání a přijímání kritiky)

10.den: Nové techniky vedení organizace – koučovací přístup
(Základní koučovací nástroje, Modely pro vedení rozhovorů vedoucích k většímu zapojení podřízených, Vedení k osobnímu rozvoji podřízených)NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 18.01.2022.

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz  Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.

Jhk Akademie se bude konat prezenčně za dodržení podmínek, které vycházejí z mimořádného opatření MZ ČR.
Berte prosím na vědomí, že je potřeba použít po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek a zároveň je potřeba mít potvrzení o splnění podmínky pro vstup na akce. 
Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          

Lektor

Mgr. Marie Váňová

Mám dlouholeté zkušenosti v personalistice a vedení lidí v mezinárodních společnostech. Věnuji se realizaci rozvojových projektů, konzultacím, koučinku a školení v oblasti rozvoje organizace i jednotlivce. Věřím, že lidé tvoří úspěch firem.
 


Dokumenty

Datum a čas
Čtvrtek 27. 01. 2022
8:00 - 16:30
Čtvrtek 10. 02. 2022
8:00 - 16:30
Čtvrtek 03. 03. 2022
8:00 - 16:30
Čtvrtek 17. 03. 2022
8:00 - 16:30
Středa 06. 04. 2022
8:00 - 16:30
Středa 27. 04. 2022
8:00 - 16:30
Středa 11. 05. 2022
8:00 - 16:30
Středa 25. 05. 2022
8:00 - 16:30
Středa 08. 06. 2022
8:00 - 16:30
Středa 22. 06. 2022
8:00 - 16:30
Místo zasedací místnost
Vančurova 2904, Tábor
Cena Pro členy Jhk:
pouze pro členy zapojené do projektu

Pro ostatní:
nelze se účastnit

Cena pro projektové partnery: Zdarma

(* bez DPH)
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Fillová Ludmila
Ludmila.fillova@bitcz.cz
+420777926557
Sdílet
Zpět