Události

Abeceda klíčových dovedností

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Vzdělávací program "Abeceda klíčových dovedností pro každého" je rozdělen do samostatných výukových bloků složených z výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů, případových studií a návrhů variantních řešení konkrétních praktických situací. V rámci cvičení je část programu věnována i sebepoznávání účastníků, plánování jejich osobního i profesního růstu. Kurzy jsou vhodné pro širokou cílovou skupinu - od mistra výroby po jednatele společnosti.

 

Program

Na co se můžete těšit?

1.den: Jak správně komunikovat a naslouchat

(Komunikace a aktivní naslouchání; Efektivní sdělení; Vedení a struktura jednání; Zpětná vazba; Ocenění a stanovování úkolů; Zápis a vyhodnocení jednání)

2. den: Efektivní využití potenciálu zaměstnanců
(Obsah základního programu vychází ze základních požadavků na roli mistra: uřídit denní provoz, dodat denní výsledky a využít potenciál lidí)

3. den: Rozvoj schopností vést-leadership
(Kurz rozvíjí základní manažerské dovednosti potřebné pro vedení lidí a řízení výkonu. Leadership – dovednost na pozici mistra, řízení a rozvoj jednotlivců, řízení a rozvoj týmů)

4.den : Organizace času a řízení priorit
(Stanovení priorit z hlediska naléhavosti, Plánování, Jak si tvořit časové rezervy, Jak nepřebírat cizí úkoly, Organizace času, Zadávání úkolů podřízeným, efektivní vedení porady další)

5. den : Asertivita a zvládání kritiky
(Co je to asertivita, Asertivita, pasivita agresivita a manipulativní techniky, Asertivní práva, Asertivní předávání a přijímání kritiky)

6.den : Řešení konfliktů
(Druhy konfliktů a jejich zvládání, Osobnostní diagnostika, Zvládání emocí v konfliktních situacích, praktický nácvik)
NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 01.02.2022.

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz  Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.


Jhk Akademie se bude konat prezenčně za dodržení podmínek, které vycházejí z mimořádného opatření MZČR.
Berte prosím na vědomí, že je potřeba použít po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek a zároveň je potřeba mít potvrzení o splnění podmínky pro vstup na akce. 


Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          

Lektor

PaeDr. Pavel Štursa

Lektor kurzů a tréninků soft skills s rozsáhlou, téměř dvacetiletou zkušeností ve firemním vzdělávání. Odborné zaměření: Rozvoj osobních kvalit v oblasti sebeřízení, komunikačních a manažerských dovedností.
 

Dokumenty

Datum a čas
Středa 09. 02. 2022
8:00 - 16:30
Středa 02. 03. 2022
8:00 - 16:30
Středa 23. 03. 2022
8:00 - 16:30
Středa 13. 04. 2022
8:00 - 16:30
Středa 04. 05. 2022
8:00 - 16:30
Čtvrtek 19. 05. 2022
8:00 - 16:30
Místo zasedací místnost
1. máje 200, Vimperk
Cena Pro členy Jhk:
pouze pro členy zapojené do projektu

Pro ostatní:
nelze se účastnit

Cena pro projektové partnery: Zdarma

(* bez DPH)
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Fillová Ludmila
Ludmila.fillova@bitcz.cz
+420777926557
Sdílet
Zpět