Aktuality

Vzdělávání pedagogů a zavádění nových prvků ve výuce ICT je nezbytné. Jhk tím reaguje na poptávku škol i trh práce

29. listopad 2021
Tisková zpráva Školství Spolupráce škol a firem IT Kybernetická bezpečnost

Dnešní doba přináší do výuky, ale i zaměstnání či běžného života zvyšující se nároky na digitální kompetence nás všech. Se vzděláváním v oblasti ICT je proto třeba začít již u pedagogů, kteří pak znalosti předávají žákům. Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi při Jhk se proto od tohoto roku věnuje vzdělávání učitelů IT ze základních a středních škol na témata, která vyplynula z dotazníkového šetření mezi pedagogy. V dalších měsících se připravují workshopy na programování 3D tiskáren či informační a kybernetickou bezpečnost.

„Důvod proč zavádět ICT do výuky není jen případné znovu obnovení distanční výuky, ale především to, že pro praktický život a profesní praxi se tyto dovednosti stávají nezbytné. Čím dříve se s informačními technologiemi začnou děti seznamovat, tím lépe budou připraveni na budoucnost,“ upozorňuje Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk). Potřebu zvyšovat digitální kompetence žáků vnímají i zástupci škol: „Snažíme se, aby se digitální kompetence a dovednosti žáků zvyšovaly. Aby pochopili podstatu toho, co se děje. Nechceme, aby byli pouze klikači a nechápali princip. V technice je vždy důležité pochopení principů a ne memorování, důležité je vědět, jak daná věc funguje,“ uvádí Zdeněk Vyhnal ze Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích.

Jihočeská hospodářská komora v lednu tohoto roku začala v rámci svého Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi ve spolupráci s Centrem pro přírodovědné vzdělávání Jihočeské univerzity připravovat sérii vzdělávání pro učitele IT ze základních a středních škol v oblasti digitálních dovedností. Na podzim již odhalila první z 13 témat a spustila workshopy pro jihočeské učitele. Ti se pod vedením zkušeného lektora nejen seznámí s teorií daného látky, ale především si prakticky vyzkouší, jak s novými technologiemi pracovat a jak je zavést do výuky.

Luděk Blaha z Gymnázia Písek potvrzuje, že tyto workshopy jsou pro učitele přínosné: „Získám zde nové informace, které s kolegyní využijeme ve výuce.“ Pro každé téma současně obdrží každý učitel metodiku včetně pracovních listů určené pro žáky, které ho krok po kroku provedou konkrétními úkoly, včetně teoretického výkladu žákům. Pro témata, jako je například programování micro:bitu nebo 3D tiskárny, pak učitel dostane také možnost zápůjčky vybavení pro celou třídu, aby bez starostí mohl nové poznatky do výuky aplikovat. Automaticky získává i možnost využít podpory mentorů a odborníků, kteří učitelům pomohou s přípravou na výuku, či jej i při samotné výuce mohou podpořit.

Zdeněk Vyhnal kvituje i praktičnost workshopů: „Je skvělé, že máme možnost si vše hned vyzkoušet. Přiznám se, že jsem očekával, že se zdokonalím v praktické části, a poměrně hodně mě překvapilo, že byla možnost se zdokonalit i v té teoretické. A uvědomil jsem si, že vlastní programování není pouze o vlastním provedení programu, ale i spoustě dalších přípravných pracích, kontrole a dalších aspektech, které mi vlastně unikaly.“

Barbora Sejková z Jhk přibližuje jednotlivá témata, která Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi jihočeským učitelům nabízí: „V září jsme odstartovali první workshopy, konkrétně programování Micro:bitu, a v listopadu blokové programování. Témata vzdělávání jsou namíchána dle zájmu jihočeských pedagogů, které jsme oslovili v rámci dotazníkového šetření. Vyplynulo nám celkem 13 témat pro základní a střední školy. Některá jsou pro ně společná, ale samozřejmě s jinou úrovní náročnosti,“ vysvětluje Barbora Sejková a doplňuje, že postupně otevírá Jhk i další workshopy. V dalších měsících to budou například workshopy programování 3D tiskáren, práce s digitálním obsahem, ale také například informační a kybernetická bezpečnost, která se zvyšujícím se nárůstem digitalizace nabývá na významnosti. „Informační a kybernetická bezpečnost je bohužel téma, kterému se na školách, ve firmách, ale i ve veřejném prostoru stále málo věnujeme. Přitom má přímý dopad nejen na naši práci, ale i soukromý život. I proto je to téma, kterému se v následujících měsících budeme na Jhk intenzivně věnovat,“ upozorňuje Barbora Sejková.

Zájemci o vzdělávání se již dnes mohou registrovat na webu www.impulsprokarieru.cz, kde najdou celou nabídku workshopů. Postupně zde zveřejňujeme také materiály, které jsou samozřejmě pro všechny zájemce bezplatně ke stažení.

Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci projektu Jihočeského kraje s názvem Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III, který je spolufinancování Evropskou unií.

Galerie


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

24. listopad 2023
Spolupráce škol a firem

Absolventi si prohlédli výrobu českobudějovické firmy BELIS a.s. a vyzkoušeli si zdobení plechových hrníčků

Firma BELIS a. s. se 130 letou tradicí v Jihočeském kraji se představila absolventům, kterým Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů společně s Jihočeskou hospodářskou komorou pomáhá najít mís...

Přečíst celý článek
23. listopad 2023
Spolupráce škol a firem

Regionální podnikatelský kemp pro mládež z dětských domovů v Jihočeském kraji začal v sobotu 11. listopadu v Českých Budějovicích

V sobotu 11. listopadu byl na půdě Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích oficiálně zahájen Regionální podnikatelský kemp pro děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin...

Přečíst celý článek
03. listopad 2023
Tisková zpráva Školství

Téměř 6 200 návštěvníků zavítalo na Burzy škol. Čekal je pestrý doprovodný program, ukázky z výuky i široká nabídka oborů

Od října do začátku listopadu navštívilo téměř 6 200 návštěvníků Burzy škol v 8 městech pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou. I letos byla nabídka oborů velmi pestrá, a to včetně doprovodného prog...

Přečíst celý článek