Aktuality

Teleworking mezi Českem a Rakouskem - dohody reagují na aktuální trendy práce z domova a zahraničí

18. květen 2023
Byznys HR a personalistika

Česká republika uzavřela s Německem a Rakouskem rámcové dohody, které se týkají osob vykonávajících práci na dálku ve druhém státě, tzv. teleworking. Obě dohody jsou účinné od 1. března 2023 a reagují na aktuální trendy v oblasti práce z domova provozované ze zahraničí. Dohody zvyšují limit rozsahu práce, při kterém zaměstnanec pracující na dálku z druhého státu zůstává v pojistném systému státu zaměstnavatele.

 

Rozhodující je limit 25 % pracovní doby či odměny

Dle obecných koordinačních pravidel EU zaměstnanec pracující pro českého zaměstnavatele z domova v jiném členském státě EU/EHP podléhá českému pojistnému systému, pokud rozsah jeho práce v zemi bydliště nepřekročil maximální limit 25 % jeho celkové pracovní doby nebo odměny. V opačném případě podléhá pojistným předpisům státu svého bydliště. Například pokud zaměstnanec žijící v Německu pracuje z domova pro českého zaměstnavatele více než 25 % své pracovní doby, podléhá německým pojistným předpisům. Český zaměstnavatel by si tak měl ověřit své povinnosti v Německu (např. povinnost registrace, povinnost odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle německých předpisů do německého systému, atd). Dle nově uzavřených rámcových dohod bude pro udržení zaměstnance v českém pojistném systému možné využít limit zvýšený na 40 %.


Jak řešit práci zaměstnanců na dálku ze zahraničí?

Rámcové dohody se uplatní u zaměstnanců, kteří pracují na dálku (obvykle z domova) pro českého zaměstnavatele v Německu a Rakousku (či obráceně). Podmínkou je, aby zaměstnanec měl pouze jednoho zaměstnavatele, aby práce vykonávaná na dálku měla stejný charakter jako práce vykonávaná v sídle zaměstnavatele a byla prováděna prostřednictvím informačních technologií. Díky těmto dohodám mohou zaměstnanci setrvat v pojistném systému státu svého zaměstnavatele, pokud budou z domova pracovat až 40 % svého pracovního času a zbývající část odpracují ve státě zaměstnavatele (tj. nebudou pracovat v dalších zemích). 


Zaměstnanec musí požádat o výjimku

O setrvání v pojistném systému musí zaměstnanec požádat, a pokud splní podmínky rámcové dohody, bude mu udělena výjimka z obecného pravidla koordinačních předpisů EU. Žádost o výjimku se podává u příslušné instituce členského státu, jehož právním předpisům si dotčený zaměstnanec přeje podléhat, v případě Česka to je příslušná ČSSZ. O výjimku je možné žádat na dobu až dvou let do budoucna, a to i opakovaně.

Pokud bude zaměstnanec vykonávat ve státě bydliště více než 40 % svých pracovních aktivit, rámcové dohody se na něj nevztahují. Nicméně, i tak má právo požádat o obecnou výjimku dle čl. 16(1) nařízení EU. Na udělení takové výjimky však není právní nárok a musí s ní souhlasit příslušné instituce všech dotčených členských států. 


Celoevropská rámcová dohoda je v přípravě

Obdobné dohody s dalšími sousedními zeměmi (např. Slovenskem a Polskem) se dle našich informací prozatím neplánují, protože se vyjednává rámcová dohoda na úrovni všech členských států EU, která by měla umožnit práci z domova do maximálního limitu 49,9 %. Očekává se, že by tato dohoda měla vstoupit v platnost k 1. červenci 2023. 

 

Důležité je prověřit související daňové povinnosti

Závěrem upozorňujeme, že pokud se česká společnost rozhodne umožnit pracovat svému zaměstnanci více z domova z Rakouska či Německa (za využití zmíněných dohod), je vždy nezbytné prověřit související daňové povinnosti, které by pro českou společnost v dané zemi mohly vzniknout (např. povinnost vedení mzdové evidence, riziko vzniku stále provozovny a podobně).

 

 

Zdroj: www.danovky.cz


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

31. květen 2023
Byznys

Podnikatelé zvolili za prezidenta Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka

Podnikatelé na celostátním sněmu konaném v pražském kongresovém centru O2 universum zvolili za prezidenta Hospodářské komory na další tři roky Zdeňka Zajíčka.  Zdeněk Zajíček získal 190 hlasů, jeho pr...

Přečíst celý článek
30. květen 2023
Byznys

Kyber cena roku „Pro bezpečný kybernetický prostor“

Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. za podpory Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti (AFCEA) a řady dalších partnerů zahájilo první ročník projektu / soutěže KYBER CENA ROKU.

Přečíst celý článek
25. květen 2023
Byznys

Využijte léto pro zdravý pohyb v krásné prostředí jižních Čech: ČEZ Lipno Sport Festival

Léto na Lipně je už neodmyslitelně spojeno s ČEZ Lipno sport festivalem. Skvělé podmínky pro sport a zábavu na břehu Lipenské nádrže a krásná šumavská příroda láká všechny milovníky aktivního životníh...

Přečíst celý článek