Aktuality

Švýcarsko zrušilo cla na dovoz průmyslových výrobků

05. únor 2024
Podpora podnikání

Od počátku roku 2024 neplatí ve Švýcarsku dovozní cla na průmyslové výrobky. Spolková vláda tím chce posílit roli Švýcarska jako jednoho z předních míst pro podnikání a podpořit oživení ekonomiky zasažené krizí.

Z opatření budou profitovat jak zahraniční exportéři, tak i místní spotřebitelé, protože se významná úspora dovozních nákladů promítne i do koncových cen.

Legislativní změny pozitivně ovlivní přeshraniční obchod českých exportérů v mnoha odvětvích jako například farmaceutický a chemický průmysl, automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví a mnoho dalších. V neposlední řadě se změna dotkne i internetových obchodů a velkoobchodu a maloobchodu se zbožím a materiály.

V rámci zrušení průmyslových cel byla revidována a zjednodušena celá struktura celního sazebníku. I přes zrušení průmyslových celních sazeb je nezbytné, aby byl dovoz zboží při přechodu hranic deklarován, neboť dovozní celní prohlášení je také podkladem například pro vyměření dovozní daně, která se při dovozu zboží stále platí. Jedinou výjimku mají soukromí cestující, a to v případě malého množství nebo hodnoty převáženého zboží, které tak nemusí deklarovat. Rovněž zůstalo zachováno váhové clo pro zemědělské zboží (včetně potravin).

Zvýšení DPH

Na jedné straně se od 1. ledna 2024 přestala vybírat dovozní cla na průmyslové zboží, na druhé straně se ale zvýšila švýcarská sazba DPH ze 7,7 na 8,1 %, snížená sazba z 2,5 na 2,6 % a zvláštní sazba z 3,7 na 3,8 %.

Další změna se týká kódů celního sazebníku. Od ledna již neplatí 1 603 z dosavadních 9 114 položek. K tomuto snížení počtu celních položek se také částečně zjednodušilo zařazení zboží pro podniky, neboť poslední dvě číslice osmimístných kódů celního sazebníku lze nyní nahradit číslem „00“. Švýcarský všeobecný celní sazebník obsahuje celkem 97 kapitol. Zrušení se týká veškerého zboží v položkách celního sazebníku 25–97. Zrušení ale neovlivní položky celního sazebníku 01–24. Jedná se zejména o zvířata a zboží živočišného nebo rostlinného původu, tedy především potraviny.

České firmy, které do Švýcarska vyvážejí zboží, by měly přizpůsobit své přepravní a celní procesy tak, aby co nejlépe a efektivně využily nové rámcové podmínky. Doporučujeme proto aktualizovat systém ERP (Plánování podnikových zdrojů) a optimalizovat stávající celní procesy. Zaveďte do svých systémů aktualizované základní údaje, jako jsou kódy celního sazebníku, nebo zápis původu deklarovaného zboží, abyste zajistili bezproblémové dodržování obchodních a celních předpisů. Sdělte změny všem zúčastněným stranám a svým obchodním partnerům. Zajistěte, aby se nové švýcarské sazby DPH od 1. ledna 2024 promítly do vašich procesů a faktur pro zákazníky.

Zdroj: www.businessinfo.cz


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

20. únor 2024
Podpora podnikání

Investiční seminář v Tchaj-peji prezentoval Česko jako atraktivní destinaci pro polovodičový průmysl

Začátkem února se v Tchaj-peji konal seminář Check the Czechs, který místním investorům polovodičového průmyslu představil české investiční prostředí.

Přečíst celý článek
19. únor 2024
Podpora podnikání

Nové programy na podporu start-upů

Program JihoSTART a Jihočeský akcelerační program. Tyto dva programy jsou navrženy tak, aby stimulovaly inovace a podnikatelské aktivity v Jihočeském regionu. Cílem je pomoci start-upům růst a stabil...

Přečíst celý článek
19. únor 2024
Podpora podnikání

Kdo, jak a proč musí v roce 2024 platit čtvrtletní a pololetní zálohy na daň z příjmu?

Lidé s nejvyššími příjmy, kteří zaplatili za uplynulý rok na dani z příjmu více než 30 tisíc korun, musejí i letos platit pololetní či čtvrtletní zálohy. Ti, kteří odvedli vyšší než stopadesátitisícov...

Přečíst celý článek