Aktuality

Prověřování zahraničních investic má ochránit Česko před rizikovými investory a posílit odolnost ekonomiky

03. květen 2021
Byznys Legislativa a účetnictví Podpora podnikání

Zákon o prověřování přímých zahraničních investic č. 34/2021 Sb. nabyl účinnosti 1. května 2021. Stát s tímto datem dostává do rukou nástroj, který je v současném bezpečnostním prostředí nutný pro obranu českých firem před rizikovými investory, kteří mohou kapitálovým vstupem usilovat o naplňování strategických cílů cizích států, jež jsou v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky a jejích občanů.

Nový mechanismus prověřování zahraničních investic umožní důsledné a objektivní posouzení každé investice, která by mohla negativně ovlivnit bezpečnost českých občanů a českých firem, a zajistí, že v České republice budou investovat pouze investoři, kteří žádné bezpečnostní riziko nepředstavují.

Česká republika je dlouhodobě zemí, kde je výhodné a bezpečné investovat. Prověřovací mechanismus je proto koncipován tak, aby byl předvídatelný, a aby zbytečnou administrativou neodrazoval bezproblémové investory. Zároveň však přispěje k budování investičního prostředí, které je i nadále bezpečné pro všechny zúčastněné strany.

„Česká republika bude zahraniční investory vždy vítat a je naším závazkem pro ně zajistit prostředí, které bude předvídatelné a bezpečné. Proto musíme být na pozoru před těmi, kdo chtějí našeho otevřeného prostředí zneužít. Jsem skutečně ráda, že se Česká republika aktivně zhostila své povinnosti čelit hrozbám, které představují právě rizikoví investoři, a to i v souladu s nově schválenou Národní strategií pro čelení hybridním hrozbám,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Prověřovací mechanismus zajišťuje ochranu českým firmám, které mohou profitovat z garance nerizikové vlastnické struktury, i zahraničním investorům, kteří budou vědět, že investují ve státě, který k otázkám investiční bezpečnosti přistupuje proaktivně. Rychlost a spolehlivost samotného řízení pak zajišťuje systém, který je založen na transparentnosti a rovném přístupu vůči všem investorům.

Pro posílení investiční jistoty je pak v rámci zákona zřízena možnost konzultace. Ve zkrácené lhůtě 45 dní se tak zahraniční investor dozví, zda jeho transakce může být předmětem prověření, či nikoliv.

Přijetím zákona se Česká republika zařadila mezi členské státy EU a NATO, které aktivně budují investiční prostředí vhodné pro 21. století, odolné vůči aktuálním hrozbám. Zároveň se Česko přihlásilo k závazku ochrany strategických sektorů a technologií a jejich bezpečného rozvoje.

 

Zdroj: MPO


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

06. květen 2021
Byznys

Podpora celoživotního vzdělávání je z hlediska ekonomiky klíčová, zdůrazňuje Hospodářská komora

Bez celoživotního vzdělávání a jeho kontinuální podpory ze strany státu nebude moci český pracovní trh pružně reagovat na aktuální potřeby zaměstnavatelů a celého pracovního trhu, což výrazně zbrzdí r...

Přečíst celý článek
05. květen 2021
Byznys Legislativa a účetnictví

Exekutorský zápis o osvědčení děje nebo stavu věci

Nejznámější náplní práce soudních exekutorů je vymáhání peněžitých pohledávek a nepeněžitého plnění na základě pravomocných exekučních titulů. Vedle této činnosti jsou exekutoři nadání mimo jiné pravo...

Přečíst celý článek
05. květen 2021
Byznys Legislativa a účetnictví

Česko má naději na rekodifikaci stavebního zákona vhodného pro 21. století

Česká republika má naději na stavební zákon vhodný pro 21. století. Hlasujte pro rekodifikaci, vyzývá Hospodářská komora poslance před třetím čtením. Po desítkách let čekání je konečně Česká republika...

Přečíst celý článek
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.