Aktuality

Program TREND – Technologičtí lídři má před sebou poslední veřejnou soutěž

08. červenec 2024
Věda, výzkum Podpora podnikání

Technologická agentura ČR (TA ČR) spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejnila předběžné parametry 12. veřejné soutěže TREND na podporu výzkumu a vývoje nových produktů a výrobních postupů či služeb. Jedná se o poslední veřejnou soutěž v rámci tohoto programu.

Program TREND – Technologičtí lídři je specificky zaměřen na posílení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele, proto by výsledky výzkumných a vývojových aktivit v rámci projektu měly mít vliv na posun v globálních hodnotových řetězcích či zajistit vstup na nový trh. Nutným předpokladem úspěšného projektu je také dosažení určitého typu výsledku, jako je například prototyp, funkční vzorek, software, průmyslový či užitný vzor, poloprovoz apod. Předběžné parametry pro 12. veřejnou soutěž jsou následující:

Kdo může o dotaci žádat:

 • Podniky všech velikostí z celé České republiky včetně Prahy s minimálně dvouletou účetní historií
 • Výzkumné organizace ve spolupráci s podniky
 • Podniky, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje nebo s nákupem výzkumně-vývojových služeb od výzkumné organizace

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady
 • Náklady na technologie a vybavení formou odpisů
 • Náklady na smluvní výzkum a služby
 • Ostatní přímé náklady (např. materiál, cestovné, drobný hmotný/nehmotný majetek)

Výše podpory:

 • Maximální výše podpory na jeden projekt je 25 mil. Kč
 • Dotace poskytována ex-ante, tj. předem

Míra podpory:

 • Průmyslový výzkum: 50–70 %​ dle velikosti podniku
 • Experimentální vývoj: 25–45 %​ dle velikosti podniku
 • 15% bonus pro spolupráci s univerzitou nebo MSP (malý a střední podnik)

Termíny a lhůty:

 • Plánované datum vyhlášení soutěže: 26. 6. 2024
 • Soutěžní lhůta: 27. 6. – 14. 8. 2024
 • Vyhlášení výsledků: 28. 2. 2025
 • Zahájení realizace: leden–březen 2025
 • Délka realizace: 12–36 měsíců, maximálně do 31. 12. 2027

 

Pro navazující období 2025 až 2031 je aktuálně připravován program TWIST, který bude cílit na posílení transferu znalostí, výzkumu, vývoje a inovací ve strategických technologiích.


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

04. červenec 2024
Podpora podnikání

Více specialistů pro český průmysl. Vláda schválila nový projekt pro indonéské pracovníky

Tisíc studentů z indonéských polytechnických škol získá pracovní zkušenosti v českých firmách. Vláda schválila nový projekt, který má pomoci řešit nedostatek kvalifikované pracovní síly v Česku a proh...

Přečíst celý článek
03. červenec 2024
Podpora podnikání

Zástupci CzechTrade a CzechInvest přivážejí do Prahy nové exportní příležitosti pro firmy

O aktuálních exportních příležitostech, možnostech vstupu na trh a současném vývoji na více než 90 světových trzích, budou v Praze s českými firmami jednat ekonomičtí diplomaté a ředitelé zahraničních...

Přečíst celý článek
01. červenec 2024
Podpora podnikání

Svaz Personalistů vyhlašuje další ročník soutěže: „Randstad Personalista roku 2024“.

Svaz personalistů České republiky, z.s. spouští přihlašování do letošního ročníku soutěže Randstad Personalista roku 2024. Soutěž je určena pro personalisty z celé České republiky, kteří ve své praxi ...

Přečíst celý článek