Aktuality

Networkingový a síťovací brunch nabídne propojení firem a škol s cílem podpořit motivovanost žáků k učení německého jazyka

07. červen 2022
Školství Spolupráce škol a firem Vzdělávání HR a personalistika

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem zve zástupce firem a škol u příležitosti Dne s němčinou v Českých Budějovicích na networkingový a síťovací brunch dne 21.6.2022 od 9:30 h, jehož záměrem je vytvoření platformy pro navázání spolupráce mezi školami, na kterých je vyučován německý jazyk a pracovním trhem zastoupeným německými/německy hovořícími firmami v České Republice.

 

Cílem je propojení firem a škol

Cílem setkání je propojení firem se školami, na kterých chce Koordinační centrum podpořit motivovanost žáků k učení německého jazyka a tím zvýšit množství potenciálních zaměstnanců, kteří svými jazykovými kompetencemi odpovídají aktuálním požadavkům pracovního trhu v česko-německém kontextu. Jedním ze způsobů, jak toho docílit je interaktivní zábavná metoda jazykové animace skrze kterou žákům zprostředkujeme odbornou slovní zásobu, kterou následně využijí v praxi.
 

Získejte zaměstnance s jazykovými kompetencemi

Nabyté zkušenosti cizího jazyka mohou žáci následně uplatnit na exkurzích ve spolupracujících firmách a především na následných praxích. Firmy svou investicí do jazykové animace získávají zaměstnance s jazykovými kompetencemi, kterých je dlouhodobý nedostatek.

Společný brunch je možným odrazovým můstkem k propojení obou sektorů.
Pozvánku k akci naleznete v příloze. Z jedné organizace organizátoři zvou jednoho až dva zástupce. Svou účast s počtem osob prosím potvrďte odpovědí na níže uvedený email do 13. 6. 2022.

 

Další informace a kontakt

Bližší informace k zapojení firem a registraci na akci můžete získat na kontaktu:
Alena Svobodová | Projekt Němčina nad zlato
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Západočeská univerzita v Plzni
tel.: +420 377 634 764, + 420 602 374 929 
www.tandem-org.cz

 

Zdroj: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem

Dokumenty


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

24. červen 2022
Spolupráce škol a firem

Na 6 000 návštěvníků se bavilo vědeckými a technickými exponáty interaktivní výstavy Dobrodružství s technikou

Fakt, že zvyšovat zájem dětí o techniku, vědu a řemesla je důležité už od mateřských škol, potvrdila interaktivní výstava Dobrodružství s technikou, kterou Jihočeská hospodářská komora spolu s partner...

Přečíst celý článek
21. červen 2022
Spolupráce škol a firem

Českobudějovické výstaviště ožije vědou, řemesly i technickou soutěží na výstavě Dobrodružství s technikou

Už ve středu 22. června českobudějovické výstaviště ožije na výstavě Dobrodružství s technikou technologiemi, vědeckými pokusy i mezinárodní soutěží T-PROFI, která otestuje technické znalosti i měkké ...

Přečíst celý článek
17. červen 2022
Školství Spolupráce škol a firem Vzdělávání HR a personalistika

Zapojte se do mapování spolupráce škol a firem zkušenostmi z vašeho podnikání či firmy a ovlivněte odborné vzdělávání na školách

V rámci aktivit Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi, které působí při Jihočeské hospodářské komoře, se komora věnuje i odbornému vzdělávání na školách. Stěžejním pilířem odborného vzděláván...

Přečíst celý článek