#jihoceskepodnikani
Menu

Aktuality

Metodický nástroj pomůže zvyšovat úroveň kariérového poradenství na školách

22. listopad 2019
Tisková zpráva Školství

Důležitost kariérového poradenství, přípravy na budoucí, nové profese, vývoj potřeb trhu práce, ale i nutnost spolupráce firem a škol zmínili řečníci ve svých příspěvcích během konference Kariérové poradenství ve 21. století, kterou Jihočeská hospodářská komora uspořádala pro výchovné poradce a zástupce škol. Zástupci Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi také představili nový metodický nástroj, který by měl napomoci pedagogům zvyšovat úroveň kariérového poradenství na jihočeských školách.

„Kariérové poradenství ve 21. století není jen název konference. Vnímám to jako výzvu do budoucna, s níž bude spojená i změna myšlení celé společnosti, neboť budeme muset naše žáky připravit na budoucnost a nové profese, které nyní teprve vznikají,“ zahájil středeční konferenci Petr Rejnek, projektový manažer Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi, fungujícího již druhým rokem při Jihočeské hospodářské komoře. Petr Rejnek ve svém příspěvku rovněž zmínil, že rychlý technologický vývoj, rozvoj společnosti, ale i požadavky mladých lidí na soulad osobního a profesního života jsou nejen ve firmách, ale i mezi kariérními poradci a žáky velmi diskutovanou problematikou.

Další z prezentujících Alice Müllerová otevřela téma fungování kariérového poradenství na školách a  prozradila, že mnohem účinnější, než univerzálně nastavovat pravidla pro všechny školy, je správné kladení otázek, které navedou žáky k vlastnímu rozhodnutí o další profesi. Z toho důvodu ve spolupráci s Andreou Csirke a Asistenčním centrem připravily metodický nástroj, Rámec pro nastavení kariérového poradenství na 2. stupni ZŠ. „Ten by měl posloužit jako flexibilní pracovní nástroj poradcům i vedení škol,“ představila účastníkům konference novou brožuru Andrea Csirke a připomněla, že metodika obsahuje i  návrhy aktivit, kterým se pedagogové mohou ve třídách věnovat, a zároveň pomůže zmapovat současný stav kariérového poradenství ve škole.

Vladimíra Slámová, učitelka a výchovná poradkyně ze Základní školy Grünwaldova, ve svém příspěvku účastníkům konference Kariérové poradenství ve 21. století zmínila, že ačkoliv se kariérovému poradenství cíleně věnují s žáky již od osmé třídy na poměrně dobré úrovni, novou metodiku velmi vítá: „Za každou pomoc a radu jsme velmi vděční, já sama mám spoustu materiálů a pracovních sešitů, ale některé věci ztrácí na aktuálnosti, a proto se rozhodně nové podněty a nástroje ke kariérnímu poradenství budou hodit,“ říká Vladimíra Slámová, která se domnívá, že při volbě povolání je také velmi důležitá komunikace mezi pedagogem a rodiči.

Během konference také vystoupili odborníci z oblasti školství, ale i různých společností, zaměřujících se na oblast vzdělávání a rozvoje trhu práce. O tématu digitální transformace, Průmyslu 4.0, ale i vlivu výchovných poradců na žáky mluvila Jana Polášek Filová ze společnosti Škoda Auto, která nastínila důležitost spolupráce firem a škol. S tím souhlasí i Vladimíra Slámová, která velmi kladně hodnotí workshopy u zaměstnavatelů, konající se v rámci aktivit centra Impuls pro kariéru a praxi: „Během posledních dvou let jsme nahlédli pod pokličku mnoha jihočeským podnikům, díky čemuž máme spoustu informací o tom, co podniky chtějí, jaké zaměstnance hledají a co od svých zaměstnanců potřebují. Díky těmto workshopům pak mohu předávat tyto informace dál žákům,“ uzavřela své postřehy během závěrečné diskuze mezi kariérovými poradci Vladimíra Slámová.

Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi vzniklo v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, který je spolufinancován Evropskou unií.


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

19. říjen 2020
Školství

Vláda nastaví strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Zaměstnavatelé se ale nebudou moci na odborném vzdělávání podílet

 I přestože se čím dál více rozevírají nůžky mezi potřebami trhu práce a vzdělávacím systémem České republiky, kvůli čemuž zaměstnavatelé nenacházejí na trhu práce vhodně kvalifikované zaměstnance, kt...

Přečíst celý článek
15. říjen 2020
Tisková zpráva

Nově schválené programy pomohou zasaženým podnikatelům s úhradou nákladů i k ochraně zaměstnanosti

Podnikatelům, kteří museli z důvodu ochranných opatření omezit nebo úplně přerušit svou činnost, svitla naděje v podobě nově schválené finanční podpory. Kromě stávajících programů Covid – Nájemné, Cov...

Přečíst celý článek
14. říjen 2020
Tisková zpráva

Ředitelka Krajské hygienické stanice radila podnikatelům, jak se zachovat při nákaze ve firmách

Kvetoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, byla hostem několika on-line setkání, která pro své členy uspořádala Jihočeská hospodářská komora. Krajská hygienička infor...

Přečíst celý článek
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.