Aktuality

Limit pro DPH a paušální daň se od nového roku zvýšil na dva miliony

16. leden 2023
Byznys HR a personalistika Legislativa a účetnictví

Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně od roku 2023 vzrostl. Senát v listopadu schválil návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna zvýšil roční limit pro povinnou registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun.

Ten, kdo chtěl kvůli zvýšenému limitu požádat o zrušení registrace, musel vše stihnout do 8. prosince, jinak nemůže využít paušální daň na rok 2023. Na dvojnásobek tak vzrostla také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Díky zvýšení limitu pro paušální daň ministerstvo financí očekává, že do tohoto režimu příští rok přejde dalších asi 30 tisíc živnostníků.

„Schválené změny mají jednoho společného jmenovatele, a tím je zjednodušování daňových povinností a snížení či rušení administrativy pro naše podnikatele. V programu jsme slíbili podporu podnikání, méně státní byrokracie a uživatelsky přívětivou finanční správu trestající úmyslné obcházení daní, ne drobné přestupky. A to nyní plníme,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

 

Limit  ročního obratu pro povinnou registraci se nezměnil 18 let

Novela zákona o DPH navrhla zvýšit limit ročního obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun. Aktuální limit ve výši jednoho milionu korun odpovídal částce 35 tisíc eur, který ČR získala při vstupu do Evropské unie v roce 2004 a který se za 18 let navzdory významnému růstu cenové hladiny nezměnil. Zvýšení limitu až na 85 tisíc eur podporuje sama Evropská unie, která členským zemím umožní implementovat toto navýšení od roku 2025. Česku bylo nicméně na jeho žádost umožněno zvýšit limit pro plátcovství DPH na dva miliony už před účinností této směrnice.

 

Jak zrušit registraci?

Plátci, kteří nemají obrat přes dva miliony, samozřejmě mohou o zrušení registrace žádat kdykoliv po 1. lednu 2023, musejí však splnit podmínku uplynutí minimálně 12 měsíců od poslední registrace.

Pro letošní rok však musela být žádost podána nejpozději 8. prosince 2022, a to výhradně elektronicky s využitím formuláře Žádost o zrušení registrace na webu MojeDaně.cz. Kdo termín nestihl, nemůže si pro rok 2023 zařídit ani paušální daň (zájemce o ni totiž nesmí být plátcem DPH). O zrušení registrace k platbě DPH mohli požádat podnikatelé, jejichž obrat za prosinec 2021 až listopad 2022 nepřesáhl dva miliony, ale byl vyšší než milion.

Žádost podávají také plátci podle § 6b zákona o DPH (nabytí majetku na základě rozhodnutí o privatizaci, nabytí obchodního závodu či majetku na základě přeměny obchodní korporace) nebo plátci podle paragrafu 6e (pokračování v ekonomické činnosti po zemřelém), jejichž obrat za září 2022 až listopad 2022 byl v rozmezí 250 a 500 tisíc korun.

 

Zavádí se tři pásma odvozená od výše příjmů a výdajového paušálu

V důsledku zvýšení limitu pro plátcovství DPH se na 2 miliony korun zvyšuje novelou zákona o daních z příjmů i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Z důvodu velmi širokého rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny ve stejné výši, ale zavádí se tři pásma odvozená primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu.

„Paušalisté budou podle ročních příjmů rozděleni do tří pásem, které určují výši jejich měsíčních paušálních záloh. Většina bude zařazena v prvním pásmu a nic se pro ně nemění. První pásmo odpovídá dnešní paušální dani a pro příští rok zde bude měsíční záloha činit podle prvních odhadů 6 295 Kč. Určeno je pro živnostníky s ročními příjmy do milionu korun a pro živnostníky s vyššími příjmy v 60 či 80% výdajovém paušálu,“ vysvětluje Zbyněk Stanjura.

V nové rozšířené paušální dani pracuje Ministerstvo financí s několika skupinami OSVČ podle výše ročních příjmů a uplatnitelného výdajového paušálu. Pro většinu OSVČ se nic nemění a příští rok budou platit paušální zálohy ve výši 6 208 korun (výše paušální zálohy pro rok 2022 činí 5 994 Kč měsíčně). První pásmo se týká všech OSVČ s ročními příjmy do 1 milionu, dále OSVČ s příjmy do 2 milionu korun s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem.

 

Druhé a třetí pásmo bude mít paušální daň vyšší

Druhé pásmo je určeno zejména pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu, které se z důvodu nižšího výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 milionů korun s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. Třetí pásmo je pak určeno pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do dvou milionů korun, které se nevešly do nižšího pásma. Ve druhém pásmu budou OSVČ příští rok hradit fixní paušální zálohy ve výši 16 000 měsíčně, ve třetím pásmu pak 26 000 korun měsíčně.

„Obecně platí, že paušální daň je nabídka od státu a je zcela na dobrovolném rozhodnutí každého živnostníka, zda ji využije, nebo ne. Návrh tří pásem byl kompromisním řešením mezi zachováním jednoduchosti systému a daňovou spravedlností v tom smyslu, že živnostník s příjmy do 500 tisíc korun ročně logicky nemůže státu odvádět stejně jako podnikatel s dvoumilionovými příjmy ročně,“ dodává k novému nastavení paušální daně Zbyněk Stanjura.

Podmínky pro zapojení se do paušálního režimu by díky této novele mohlo příští rok nově splnit až 60 tisíc OSVČ navíc, přičemž pro zhruba polovinu z nich může být využití paušálního režimu výhodné a mohou tak reálně učinit.

 

Zdroj: BusinessInfo.cz


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

26. leden 2023
HR a personalistika Legislativa a účetnictví

Mzdy jihočeských zaměstnanců rostou, inflaci však nestačí, vyplynulo z průzkumu Jhk

Rostoucí inflace zásadně ovlivňuje trh práce a mzdovou politiku firem, které, jak vyplynulo z lednového šetření Jihočeské hospodářské komory, ve většině případů (80 %) zvyšovaly mzdy svých zaměstnanců...

Přečíst celý článek
26. leden 2023
HR a personalistika Legislativa a účetnictví

Novinky v mzdovém účetnictví pro rok 2023

Rok 2023 přináší mnoho změn. Výjimkou nejsou ani změny v mzdovém účetnictví, kde se schválily vyšší minimální mzdy, upravily stravenkové paušály či zdravotní a sociální pojištění.

Přečíst celý článek
25. leden 2023
Byznys

Z Operačního programu Technologie a aplikace je připraveno 650 milionů korun na projekty z oblasti výzkumu, vývoje, inovací a digitalizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu pomůže zejména malým a středním podnikům s projekty z oblasti výzkumu, vývoje, inovací a digitalizace. Z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopn...

Přečíst celý článek