Aktuality

Jihočeský kraj vyhlásil 3. ročník Ceny hejtmana Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost v letech 2020 - 2021

27. červen 2022
Byznys Inovace Společenská odpovědnost

Jihočeský kraj v čele s hejtmanem Martinem Kubou 13. června 2022 spustil příjem přihlášek do 3. ročníku „Ceny hejtmana Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost (CSR) v letech 2020 a 2021“. Do ocenění se mohou přihlásit firmy, neziskové organizace, obce a miropodniky, které v letech 2020 – 2021 realizovaly aktivity s pozitivním dopadem na společnost a životní prostředí.

Udržitelnost a odpovědné podnikání

Témata jako udržitelnost, odpovědné podnikání, ohleduplnost, respekt k zaměstnancům a okolí stále více rezonují celou společností. Na všechny typy organizací je vyvíjen větší a větší tlak, aby se chovaly udržitelně a odpovědně. Nestačí se ovšem dívat pouze na ekologickou stránku, ale je zapotřebí pohlížet komplexně i na ekonomické a sociální hledisko. Z ekologického pohledu je zapotřebí šetřit suroviny a přírodní zdroje, sociální stránka představuje starost o lidské zdroje včetně zajištění rovných příležitostí a hledání souladu mezi pracovním a osobním životem. Z ekonomického pohledu firma transparentně řídí finanční zdroje a odpovědně přistupuje ke svým zákazníkům a dodavatelům.

„Pokud se společenská odpovědnost stala součástí Vaší firemní kultury a strategie, jste správnými kandidáty na toto ocenění,“ vyzývá pan hejtman Martin Kuba, „udržitelný a odpovědný přístup neznamená pouze peníze navíc, ale v konečném důsledku představuje konkurenční výhodu, ať již se pohybujete v ziskovém nebo neziskovém prostředí.“ Oceněním by pan hejtman rád poděkoval organizacím, které i v nelehké době pandemie Covid-19 na tato témata nerezignovaly a zajímaly o své zaměstnance i okolí. Zároveň by chtěl dobrými příklady motivovat další subjekty, které se dosud na rozvoj společensky-odpovědných a udržitelných aktivit nezaměřovaly.

 

Přihlášení do soutěže

Přihlášení do ocenění je velice jednoduché. Na webových stránkách www.oceneni-csr-jck.cz jsou pro jednotlivé kategorie připraveny sebehodnotící dotazníky, které je zapotřebí vyplnit do 31. července 2022. Následně budou zaslané podklady vyhodnoceny externími experty z Rady kvality ČR při MPO a průběhu října 2022 proběhne slavnostní vyhlášení oceněných v sále zastupitelstva Jihočeského kraje v Č. Budějovicích.

 

 

CSR - Společenská odpovědnost

Pod pojmem CSR rozumíme koncept, kterým se organizace otevřeně přiznává ke své spoluodpovědnosti za stav, chod a udržitelný rozvoj společnosti a tento koncept integruje do své každodenní činnosti. Společensky odpovědné chování je představováno aktivitami, které jsou nejen nad rámec zákonných povinností, ale i v souladu s etickými, komerčními a společenskými očekáváními. Zásady společenské odpovědnosti (CSR) je vhodné integrovat do systému řízení, strategie a hodnot organizace. S tím souvisí i stanovení etických standardů, minimalizace negativních dopadů své činnosti na životní prostředí, péče o zaměstnance o zaměstnance a podpora regionu.

 

Zdroj: JAIP - Jihočeská agentura pro podporu inovací

Dokumenty


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

08. srpen 2022
Byznys Inovace

CzechInvest prodlužuje první výzvu projektu Technologická inkubace do 17. srpna. Technologické startupy mohu získat finanční i nepřímou podporu

Agentura CzechInvest prodloužila termín podání přihlášky v rámci první výzvy projektu Technologická inkubace, a to do 17.8. 2022. Technologické startupy mohou ve výzvě získat přímou a npeřímou podporu...

Přečíst celý článek
05. srpen 2022
Byznys

Ceny komodit konečně padají. Pocítí to firmy a spotřebitelé a nastane obrat v inflaci?

Většina klíčových komodit v posledních týdnech o desítky procent zlevňuje. Platí to pro ropu, měď, drahé kovy, ale také pro pšenici, kávu nebo sóju. Některé komodity zlevňují až na úroveň, jakou měly ...

Přečíst celý článek
03. srpen 2022
Inovace

Získejte 10 000 € z projektu Demo4Green na demonstraci zelených technologií v Testbedu pro Průmysl 4.0

Projekt Demo4Green, vedený Institutem pro systémové a počítačové inženýrství, technologie a vědu (INESC TEC), podpoří osm společností ve vývoji inovativních technologií směřujících ke snížení uhlíkové...

Přečíst celý článek