Aktuality

Firmy musí od října hlásit dovoz výrobků s vysokou uhlíkovou stopou ze zemí mimo EU

29. listopad 2023
Byznys

Českým podnikům dovážejícím ze zemí mimo Evropskou unii výrobky nebo výrobní komponenty, jejichž výroba nebo zpracování jsou spojeny s vysokými emisemi uhlíku, vzniká od října 2023 povinnost jejich import evidovat a čtvrtletně hlásit celní správě.

Skupinami výrobků, které podléhají této povinnosti, jsou například železo a ocel, hliník, elektrická energie, vodík, hnojiva či cement. Celkem jde aktuálně o zhruba 600 položek.

Uhlíkové clo od roku 2026

Od ledna 2026 budou za dovoz produktů zatížených vysokými emisemi platit i zvláštní poplatek, takzvané uhlíkové clo. Na nové povinnosti vyplývající z nařízení Evropské komise upozorňuje Jitka Mrázková, daňová poradkyně kanceláře Rődl & Partner v Praze.

„Povinné výkazy musí podniky zasílat čtvrtletně se zpětnou platností, poprvé tedy za období říjen až prosinec na konci ledna 2024,“ uvádí Jitka Mrázková.

„V přechodném období do konce roku 2025 není reporting uhlíkových emisí spojen s žádnými poplatky. Nicméně celní správa je oprávněna nesplnění oznamovací povinnosti, případně uvedení nesprávných nebo neúplných údajů, sankcionovat,“ dodává poradkyně.

Ve čtvrtletních reportech budou dovozci uvádět celní kód zboží, jeho množství v tunách, emise uhlíku spojené s jeho výrobou a případně uhlíkovou daň, hrazenou v zemi původu.

Hlášení jednou ročně?

Od 1. ledna 2026 nastává tzv. ostrá fáze, dovoz uhlíkově náročných komodit ze třetích zemí již bude zatížen uhlíkovým clem, jehož výše bude stanovena podle objemu emisí obsažených v dováženém výrobku. Dovoz vybraných výrobků bude moci realizovat pouze ten, kdo bude registrován jako schválený deklarant u příslušné správní autority. Hlášení se má podávat jednou ročně, vždy k 31. květnu následujícího roku.

„Dovozci tak musejí zajistit, aby jim dodavatel předal informace o emisích, které při výrobě či zpracování produktu vznikly,“ upozorňuje Jitka Mrázková.

„Pokud dovozce nebude mít relevantní data k dispozici, bude uhlíkové clo stanoveno podle jejich tabulkové hodnoty. Je však třeba upozornit, že v takovém případě bude částka zpravidla vyšší, protože tabulky Evropské komise vycházejí z údajů výrobců s nejhoršími emisními výsledky,“ doplňuje.

Boj s emisemi: Dvě etapy přechodu k uhlíkové dani

Nařízení Evropské komise o CBAM, které vstoupilo v platnost v květnu 2023, zavádí uhlíkovou daň ve dvou etapách. V první, přechodné fázi od 1. října 2023 do 31. prosince 2025 je dovoz produktů s vysokou uhlíkovou stopou ze třetích zemí spojen pouze s oznamovací povinností, ve druhé fázi od 1. ledna 2026 přibude dovozcům navíc povinnost platit daň. Přechodná etapa by měla výrobcům, dovozcům i celní správě umožnit, aby se na přechod na uhlíkové clo připravily.

Podle Evropské komise představuje clo ekologický poplatek, který doplňuje stávající systém obchodování s emisními povolenkami. Přispět by mělo k inovacím, šetrnosti k životnímu prostředí a k tomu, aby unijní výrobci zatížení emisními povolenkami nebyli vůči konkurenci ze třetích zemí s nižšími ekologickými nároky znevýhodněni.

Zdroj: businessinfo.cz


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

06. únor 2024
Byznys

Novela zákona o investičních pobídkách: ČR má být pro investory lákavější destinací

Novela zákona o investičních pobídkách z dílny MPO vešla v lednu v platnost. Jejím cílem je zjednodušit a urychlit proces poskytování investičních pobídek pro projekty, které přispívají k rozvoji regi...

Přečíst celý článek
29. leden 2024
Byznys

NOVÉ DOTACE NA FVE PRO PODNIKATELE

Nový rok odstartujeme důležitou zprávou pro všechny podnikatele, kteří čekali na vyhlášení nových dotačních výzev na fotovoltaiku. Dvě výzvy RES+ z Modernizačního fondu jsou konečně tady, více info na...

Přečíst celý článek
15. leden 2024
Byznys

Každý za sebe. Ochranné známky přestal hlídat stát, firmám pomáhají i digitální řešení

Pokud si podnikatelé nebo firmy dostatečně nehlídají své ochranné známky, mohou o ně přijít. Případně utratit značné finance za vleklé soudní spory. 

Přečíst celý článek