Aktuality

Cirkulární řešení v podnicích - nová výzva z Národního plánu obnovy

29. červenec 2022
Byznys Inovace Legislativa a účetnictví Podpora podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na podporu cirkulární ekonomiky z Národního plánu obnovy. Cílem je předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami a zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích. Plánovaná celková alokace je 1 miliarda Kč.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na podporu cirkulární ekonomiky z Národního plánu obnovy, přesněji se jedná o „I. Výzvu- Cirkulární řešení v podnicích“ (komponenta 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda).

 

Kdo může být žadatelem a jaká je výše podpory?

Žadatelem mohou být podniky všech velikostí od malých, přes střední až po velké, počítá se také s podniky vlastněnými až ze 100 % veřejným sektorem. Výhodou je, že mohou žádat podniky na území celé ČR včetně Hl. m. Prahy. Dotace může být poskytnuta až do výše 40 % způsobilých výdajů, v rámci jednoho projektu minimálně 1mil. Kč a maximálně 20 mil. Kč.

 

Od kdy mohu o dotaci žádat?

Příjem žádostí bude probíhat od 27. července 2022 do 30. září 2022.

 

Jaké jsou způsobilé výdaje?

Stroje a technologie sloužící k následujícím účelům:

  • nové technologie k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu.
  • dále technologie k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu a také zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
  • zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. Podporováno je i zavádění technologií k náhradě vybraných vstupních surovin a snížení množství vstupů při výrobě.
  • zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku.
  • nové technologie na protektorování pneumatik a zavádění technologií pro získávání kritických surovin.

 

Definice druhotné suroviny

Tento pojem se v rámci výzvy na podporu cirkulárních řešení vyskytuje velmi často, proto je dobré ho správně chápat. Jedná se o vedlejší produkt nebo upravený odpad, který přestal být odpadem. Dále jsou to materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru, a z dalších výrobků, využitelné pro další zpracování a v neposlední řadě též nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití.

Druhotná surovina slouží jako vstup pro výrobu a nahrazuje primární surovinu.

 

Typ dotace na cirkulární řešení ve vaší firmě

Bude se jednat o dotaci průběžnou, bude tedy rozhodovat rychlost podání vašeho projektu. Pokud byste rádi připravili dotační projekt na téma cirkulárního řešení ve vašem podniku, neváhejte kontaktovat Komoru dotačních poradců na e-mailu: mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.

Další výzvy v rámci Národního plánu obnovy naleznete na https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy.

 

Zdroj: Komora dotačních poradců


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

08. srpen 2022
Byznys Inovace Legislativa a účetnictví Podpora podnikání

CzechInvest prodlužuje první výzvu projektu Technologická inkubace do 17. srpna. Technologické startupy mohu získat finanční i nepřímou podporu

Agentura CzechInvest prodloužila termín podání přihlášky v rámci první výzvy projektu Technologická inkubace, a to do 17.8. 2022. Technologické startupy mohou ve výzvě získat přímou a npeřímou podporu...

Přečíst celý článek
05. srpen 2022
Byznys

Ceny komodit konečně padají. Pocítí to firmy a spotřebitelé a nastane obrat v inflaci?

Většina klíčových komodit v posledních týdnech o desítky procent zlevňuje. Platí to pro ropu, měď, drahé kovy, ale také pro pšenici, kávu nebo sóju. Některé komodity zlevňují až na úroveň, jakou měly ...

Přečíst celý článek
03. srpen 2022
Inovace Podpora podnikání

Získejte 10 000 € z projektu Demo4Green na demonstraci zelených technologií v Testbedu pro Průmysl 4.0

Projekt Demo4Green, vedený Institutem pro systémové a počítačové inženýrství, technologie a vědu (INESC TEC), podpoří osm společností ve vývoji inovativních technologií směřujících ke snížení uhlíkové...

Přečíst celý článek