Stavebnictví a územní rozvoj

Rada sdružení

Ing. Jan Nedvěd
Mane Holding a.s., Mane Holding s.r.o.
Karel Dvořák
Odys spol. s r.o.
Ing. Radek Kočí
Kočí a.s.
Ing. Karel Hron
Stavcent a.s.
Ing. Tomáš Tvrdík
Ing. Miloš Kačenka - building
Karel Poláček
PostavPo 2000 GmbH, spol. s r.o.
Ing. Arch. Zdeněk Šimeček
Ateliery Architektury
Ing. Jiří Masák
Karel Šnobr
Hamaga s.r.o.

Sdružení Stavebnictví a územního rozvoje (SSÚR) vzniklo ustavením v r.2002 a zaměřuje se na podporu podnikatelských aktivit a zajišťování potřeb svých členů. Cílem SSÚR je rychlé zprostředkování konkrétních informací o možnostech výstavby v daném regionu, o směru územního rozvoje v jeho jednotlivých oblastech, možnostech podpůrných programů bankovních ústavů i centrálních úřadů. Jedním z hlavních cílů sdružení je stát se partnerem v jednáních se zástupci veřejné správy, investory i stavebními firmami o stavebnictví v regionu. Mezi další aktivity patří pořádání seminářů o legislativě ve stavebnictví apod. 

Struktura sdružení

  • Členská základna: Podnikatel, který je členem JHK, může požádat radu Sdružení o přijetí i za člena Sdružení. Žádost je podávána písemnou formou, formulář není stanoven. Přijetí za člena Sdružení není automatické. Je podmíněno kladným vyhodnocením údajů poskytnutých žádajícím podnikatelem při jeho představení radě Sdružení, a to z oblasti etiky podnikání a vlastnických vztahů, kvality práce, finanční stability, doby podnikání v oboru, příslušnosti k regionu.