Rada oblasti

Ing. Jan Rosa
SABBIA s.r.o.
Lenka Martanová
OCEAN CZ. s.r.o.
Josef Sarauer
JEDNOTA s.d. Vimperk
Mgr. Bc. Radek Rubeš
CORDIS s.r.o.
Ing. Petr Kafka
ČSOB pojišťovna a.s.
Ing. Petr Koritenský
Koritenský Spedition a.s.
Stanislav Marek
Beton Těšovice s.r.o.
Ing. Vojtěch Toman
BONUS Prachatice spol. s r.o.
Ing. Václav Franz, Ph.D, MBA
PERSEID CZ s.r.o.

Historie

Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v Prachaticích vznikla v červenci 2001. Již v počátcích vzniku podnikatelské členské základny stála struktura v okrese Prachatice na pevných základech. Jako první přijali členství v JHK podnikatelé, kteří si svou prací, podnikavostí a působením v dění města i okresu získali dobré renomé. Členská základna se postupně rozšiřuje a v současné době čítá 80 členů. Dobrá nabídka JHK je i pro mnohé ne členské podnikatelské subjekty výzvou k aktivní spolupráci či využívání poskytovaných služeb a lze tudíž předpokládat, že se počet členů v oblasti Prachatice bude neustále zvyšovat. Oblastní kancelář JHK v Prachaticích se tak postupně stává reprezentantem podnikatelské veřejnosti v okrese a vnikla do podvědomí nejen podnikatelů, ale i zástupců místní samosprávy.

Členové Jihočeské hospodářské komory v Prachaticích se setkávají v pravidelných intervalech několikrát v roce. Vždy jednou měsíčně se schází rada oblasti. Ta je zvolena ze zástupců velkých, středních a malých podniků a při svých setkáních řeší kromě všeobecných aktivit a služeb JHK především oblastní záležitosti. V poslední době se prokázalo, že je komora platným obhájcem zájmů podnikatelů a členové rady pomáhají při řešení leckdy nelehkých sporů či neshod podnikatelů s místní samosprávou. 

V roce 2014 pokračuje dlouholetá spolupráce mezi ObHK Prachatice a městy Prachatice, Vimperk a Netolice. Na některých projektech a aktivitách spolupracuje ObHk s vybranými odbory MÚ. 

Spolupráce s městy

Prachatice

PRACHATICE

Okresní město Prachatice je jedno z nejzdobnějších v jižních Čechách. Střed města s renesanční výstavbou byl vyhlášen městskou památkovou rezervací. Leží v Šumavském podhůří pod vrchem Libín ve výšce 561 m n.m.. Původní osada vznikla při obchodní Zlaté stezce, po níž se dopravovala do Čech sůl, a náležela již od 11. století vyšehradské kapitule. Nové město bylo založeno na počátku 14. stol. kolem prostorného náměstí, v jehož rohu byl zároveň s městem stavěn také kostel. Prvně jsou Prachatice uvedeny v roce 1323 jako město s právem opevnění.

http://www.prachatice.cz

 
Vimperk

VIMPERK

Město Vimperk bylo vybudováno na Zlaté stezce, po které se do Čech dopravovala sůl, díky níž město velmi zbohatlo, než tato činnost byla přesunuta do Českých Budějovic. Historické jádro města leží nad řekou Volyňkou a je plné zachovalých památek, např. část hradeb se sedmi baštami, zámek, radnice a kostely. Město nabízí mnoho naučných stezek okolo Vimperka. 

http://www.vimperk.cz

 
Netolice

NETOLICE

Město Netolice jsou jedním z nejstarších jihočeských měst a žije zde okolo 2 tisíc obyvatel. Toto malebné městečko se pyšní historickým centrem a řadí se mezi městské památkové zóny. Kousek od města leží osada Petrův Dvůr s oblíbenou národní kulturní památkou - renesančním loveckým zámkem Kratochvíle.

http://www.netolice.cz