Firmy nabídnou chytrá řešení pro digitalizaci…

Firmy nabídnou chytrá řešení pro digitalizaci výroby

Firmy nabídnou chytrá řešení pro digitalizaci výroby

Firmy, které nabízejí chytrá řešení v oblasti automatizace, digitalizace a robotizace výroby, se už za několik týdnů sjedou do Českých Budějovic. V úterý 20. listopadu tu v rámci kooperačního setkání v Jihočeském vědeckotechnickém parku představí svou činnost. Jihočeští podnikatelé tak budou moci sledovat nejnovější trendy digitalizace a posléze je i zavést do své produkce.

„Cílem této akce je přiblížit problematiku Průmysl 4.0 a možnosti zavedení prvků automatizace, digitalizace a robotizace do výroby zejména malých a středních firem z jižních Čech. Smyslem je také přispět k navázání kontaktů těchto firem s vědeckovýzkumnou sférou a představit jim i některé dotační příležitosti v této oblasti," uvedl Luděk Keist, ředitel Úřadu Jihočeské hospodářské komory (JHK), která setkání organizuje.

Součástí kooperačního setkání bude panelová diskuze s představiteli hospodářských komor, Jihočeského kraje, s odborníky a zástupci škol na téma: „Digitalizace v jižních Čechách a v Dolním Bavorsku".  Dále bude přednášet Ing. Tomáš Kubala z Industry Clusteru 4.0 na téma: „Průmysl 4.0 a jeho implementace do firem". Zájemci o účast na kooperačním setkání se mohou hlásit do 15. listopadu.

„Firmy dnes musejí reagovat na změny v oblasti výroby, ale také logistiky a obchodních procesů. Čtvrtá průmyslová revoluce probíhá a ignorování této skutečnosti by mohlo do budoucna vést ke ztrátě konkurenceschopnosti firem. Naší snahou je, aby firmy z jižních Čech a Dolního Bavorska s těmito trendy udržely krok a mohly rozvíjet své podnikání," doplnil Luděk Keist.

Kooperační setkání komora připravuje v rámci projektu „Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet", který je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. Projekt JHK a pasovské hospodářské komory napomáhá šíření informací o digitalizaci. Díky workshopům a kooperačním setkáním je digitalizace srozumitelně vysvětlována malým a středním podnikatelům a na konkrétních příkladech také prezentována možnost zavádění do jejich firem. Součástí projektu bude i průzkum, který pomůže určit, jak jsou na tom jihočeské firmy s digitalizací v porovnání s Dolním Bavorskem, a také návrh opatření, která pomohou firmám do budoucna inovovat a být konkurenceschopné. To vše bude základem pro vznik chytrých továren v jižních Čechách.

„Jihočeský kraj má zájem na zvyšování konkurenceschopnosti zdejších firem, protože jen tak můžeme zajistit všestranný hospodářský rozvoj regionu a dobrou životní úroveň svých obyvatel. Automatizace, digitalizace a robotizace výroby znamená nejen ulehčení práce pro zaměstnance, ale také kvalifikovanější a tím i lépe placenou práci," uvedl náměstek jihočeské hejtmanky Josef Knot důvody, proč kraj setkání tohoto typu podporuje.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O AKCI:
Šárka Bělohlavová, mobil: 727 966 254, e-mail: belohlavova@jhk.cz

Vydáno: 01.11.2018


Soubory ke stažení

Pozvánka 764.30 KB stáhnout