Koronavirus

Aktuální informace pro zaměstnavatele i zaměstnance

Vážení podnikatelé, zástupci firem, zaměstnanci,

během koronavirové pandemie Vám chceme poskytnout co největší informační podporu, a proto níže naleznete přehled toho nejdůležitějšího, včetně kontaktů na odborníky z řad našich členských firem, kteří jsou Vám v této nelehké situaci nápomocni.

 

Odborné služby Jihočeské hospodářské komory

Odborné služby, a to ověřování certifikátů o původu zboží, ATA karnetů či systém Mýto fungují bez omezení v běžných otevíracích hodinách. Služba CzechPoint bude fungovat na oblastních kancelářích v jednotlivých městech po telefonické domluvě. Kontakty na nejbližší oblastní kancelář Jhk naleznete ZDE. Otevírací hodiny odborných služeb kanceláře a CzechPointu v Českých Budějovicích zůstávají od 07:30 do 15:30 hod.

Pokud na této stránce nenaleznete hledané informace, neváhejte se na nás obrátit na kontaktním formuláři

Aktualizováno dne 4. 1. 2022

 

Vstup na území České republiky

Čeští občané starší 12 let vracející se ze zahraničí do ČR mají povinnost vyplnit příjezdový formulář. Nemusí jej vyplňovat osoby, které cestují po celou dobu cesty individuální dopravou. Osoby s ukončeným očkováním, osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 a děti do dovršení věku 12 let nemusí absolvovat testy ani samoizolaci. Všechny ostatní osoby mají povinnost absolvovat testy na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2 a případně dodržovat další povinnosti uvedené ZDE. 

Podrobnější informace k dovolenkovým destinacím najdete na webu resortu zahraničí www.dovolena2021.cz s kompletními cestovatelskými informacemi. 

 

Pravidla vstupu a návratu do ČR

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření je upraveno ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (platné od 23.12.2021).

 

Od 27.prosince 2021 dochází ke zpřísnění podmínek pro vstup cizinců do České republiky.

Před vstupem do České republiky budou muset cizinci, kteří jsou jinak oprávněni ke vstupu do ČR, disponovat negativním PCR testem, a to i očkované osoby a osoby po prodělaném onemocnění covid-19. Tato povinnost platí pro příjezdy ze všech zemí bez ohledu na míru rizika nákazy.

Neočkované osoby nebo osoby, které covid-19 v posledních šesti měsících neprodělaly, pak musí absolvovat další PCR po příjezdu na území České republiky v rozmezí mezi 5.-7. dnem.

Výjimka z obou nových povinností platí pro osoby očkované posilovací dávkou (booster), pro děti do 12 let a pro děti mezi 12-18 let, které jsou plně očkované (bez boosteru). Další výjimky jsou stanoveny ochranným opatřením.

Pravidla vstupu a návratu do ČR (účinnost od 27. prosince 2021)

 • občané a rezidenti ČR

 

 

 Pravidla vstupu a návratu do ČR (účinnost od 27. prosince 2021)

 • cizinci s krátkodobým vízem vydaným po 11. květnu 2020 a dlouhodobým vízem vydaným Českou republikou
 • občané EU+ a cizinci s dlouhodobým vízem, dlouhodobým pobytem nebo trvalým pobytem vydaným v zemích EU+

 

Pravidla vstupu a návratu do ČR (účinnost od 27. prosince 2021)

 • občané třetích zemí, kteří nemají vydané pobytové oprávnění Českou republikou nebo nemají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiné zemi EU+
 • občané třetích zemí, kteří mají vydané krátkodobé vízum Českou republikou před 11. 5. 2020 a kteří mají vydané krátkodobé nebo dlouhodobé vízum v jiné zemi EU+

 

 

Informace:

 

Cestování do ostatních zemí

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí naleznete zde: Rozcestník – aktuální informace k cestám do zahraničí

DROZD - Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů

 

Zdroje: 

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Aktualizováno 12. 11. 2021

 

Očkování cizinců na území Česka

Cizinci, kteří žijí legálně a dlouhodobě na území České republiky, budou mít nově hrazené očkování z rozpočtu ministerstva zdravotnictví. Očkování tedy bude pro tyto osoby v zásadě bezplatné a hradit si budou pouze samotnou aplikaci.

 

Pobyt cizinců dle zákona po konci nouzového stavu

V souvislosti s koncem nouzového stavu k 11. dubnu 2021 skončila i dočasná možnost zjednodušené změny zaměstnání držitelů zaměstnaneckých a modrých karet podle krizového opatření vlády.

Od 12. dubna 2021 tak mohou měnit zaměstnavatele nebo pracovní zařazení opět již výhradně podle pravidel stanovených zákonem o pobytu cizinců:

 • držitel zaměstnanecké karty: oznámení změny zaměstnavatele nebo pracovní zařazení Ministerstvu vnitra alespoň 30 dní předem; změna zaměstnavatele nejdříve po 6 měsících od vydání karty;
 • držitel modré karty: změna zaměstnavatele nebo pracovní zařazení během prvních 2 let pouze po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra.

 

Adaptačně integrační kurzy

V oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků jsou od 1. 1. 2021 k dispozici tzv. adaptačně integrační kurzy:

 • realizátorem kurzů jsou pověřena Centra na podporu integrace cizinců
 • za realizaci pro Jihočeský kraj zodpovídá naše Centrum se sídlem: Kněžskodvorská 2296/8a, 370 04 České Budějovice (tel.: + 420 387 202 508 e-mail: icceskebudejovice@suz.cz)
 • na této adrese budou také kurzy probíhat, v případě kurzů pro firmy se počítá i s možností realizace v prostorách firmy
 • termíny kurzů zatím nejsou známy, budou se plánovat s ohledem na poptávku (předpoklad realizace v odpoledních až večerních hodinách i o víkendech, v případě zájmu bude možné vytvořit i termíny v dopoledních hodinách)
 • obsahem kurzu je seznámení se s právy a povinnostmi občanů v ČR, nasměrování na důležité státní orgány a kontakty, seznámení se se zvyky a tradicemi v ČR, jak funguje naše společnost, doporučení a tipy pro lepší integraci apod
 • pro koho je kurz povinný, jaká je délka kurzu, výše poplatku a výše pokuty za nesplnění atd. naleznete v příloze č.1 a zde: Adaptačně-integrační kurzy - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)
 • Více informací o integračních kurzech

 

Lhůty a příjezdový formulář

Aktualizováno 17. 1. 2022

Testování zaměstnanců ve firmách od 17. ledna 2022

Od 17. ledna 2022 budou mít zaměstnavatelé soukromé sféry i státní správy povinnost testovat antigenními testy (samotestovací sady) plošně všechny své zaměstnance, nehledě na stav jejich očkování. 

 

Pravidla jsou následující:

 • Všichni zaměstnanci (očkovaní i neočkovaní) se budou testovat dvakrát týdně či jednou za tři až pět dnů antigenními testy.
 • V případě pozitivity testu půjdou následně rovnou na pět dní do karantény, tedy i bez konfirmačního PCR testu.
 • V případě, že zaměstnanec odmítne test podstoupit, je povinností zaměstnavatele tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanec, který odmítne podstoupit test je pak povinen nosit respirátor, dodržovat rozestup 1,5 metru od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a stravovat se odděleně.
 • Tento režim by měl fungovat nejdéle tři týdny. O tom, zda to bude platit kratší dobu, vláda ještě rozhodne v závislosti na šíření varianty omikron.
 • Testy, které splňují požadavky Ministerstva zdravotnictví, jsou uvedené na stránkách ministerstva.
 • Testovat se nemusí osoby, které:

  • mají negativní PCR test provedený během posledních 72 hodin;

  • mají negativní AG test provedený během posledních 24 hodin zdravotním pracovníkem;

  • podstupují preventivní test u jiného zaměstnavatele.

 

Testování zaměstnanců a OSVČ - příspěvek za provedení testu

V souvislosti s obnovením povinného testování ve firmách od 17. ledna 2022 je možné podávat žádosti o příspěvek prostřednictvím aplikace na portálu https://www.samotesty-covid.cz/ s tím, že pojišťovny jsou připraveny uhradit provedené testy v lednu a v únoru ve výši 60 Kč v odpovídajícím počtu schváleném vládou po dohodě se zdravotními pojišťovnami.

Podmínkou pro úhradu bude mj. uvedení testu v přehledu antigenních testů povolených SÚKL nebo ZDE, a to optimálně označených rizikovou třídou IVDst.

Dle informace ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv je možné využít předzásobené testy z loňského jara, pakliže splňují tyto 2 podmínky:

 • Nedošlo k jejich expiraci.
 • Lze doložit jejich nákup v době, kdy figurovaly v přehledu výjimek ze strany SÚKL (do 30. června 2021)

Více informací o testování zaměstnanců naleznete v mimořádném opatření vlády

 

Karanténa - změna doby izolace od 11. ledna 2022

 • Doba karantény a izolace se od 11. 1. 2022 zkrátí na pět dnů. Do karantény budou muset po rizikovém kontaktu s pozitivně testovaným na koronavirus nastoupit i očkovaní a lidé do šesti měsíců po prodělání covidu.
 • K ukončení karantén a izolací nebude potřeba test. Po ukončení karantény nebo izolace bude nutné ještě dalších pět dní nošení respirátoru tam, kde je pravděpodobný styk s dalšími lidmi. 

 

Platná opatření vlády

 • RESTAURACE, BARY DISKOTÉKY: Od 3. ledna 2022 se zvyšuje počet lidí, kteří mohou spolu u jednoho stolu sedět v restauraci a nejsou členy jedné domácnosti – z původních čtyř na šest. V barech nebo na diskotékách pak může být najednou až 100 lidí místo dosavadních 50. Nadále platí, že do restaurací a barů mohou pouze očkovaní nebo lidé po prodělaném covidu-19.
 • KULTURNÍ AKCE: Od 29. prosince 2021 Na kulturní a jiné akce může od 29.12. 1000 sedících lidí. Akce, kde účastníci nesedí u stolu, jsou omezeny na nejvýše 100 osob. Počet lidí, kteří mohou sedět u jednoho stolu se snižuje ze 6 na 4. Silvestrovských večírků či oslav se může účastnit maximálně 50 osob.
 • ŹÁDANKY NA TEST OD ZAMĚSTNAVATELŮ: Zaměstnavatelé začnou 20. prosince 2021 vystavovat svým zaměstnancům potvrzení o pozitivním testu, se kterým budou moci do testovacího místa na konfirmační test, rozhodla vláda.
 • TESTOVÁNÍ OČKOVANÝCH OSOB: Od 30. listopadu 2021 budou muset lidé očkovaní proti koronaviru po blízkém kontaktu s nakaženou osobou absolvovat mezi pátým a sedmým dnem od setkání PCR test. Takový test bude hradit zdravotní pojišťovna. Do výsledku testu nemusí být očkovaní v izolaci, povinné bude nicméně nošení respirátoru.
 • LYŽAŘSKÉ AREÁLY: Od 22. listopadu 2021 při nákupu skipasů v lyžařských střediscích se lidé budou muset prokázat dokladem o bezinfekčnosti podle režimu OTN (očkování, test, prodělání nemoci). V uzavřených kabinách bude nutná ochrana dýchacích cest.
 • VYSOKÉ ŠKOLY: Od 15. listopadu budou muset všichni studenti vysokých škol nosit roušky nejen ve společných prostorách, ale také během samotné výuky. Toto opatření bude platné v učebnách, kde se během výuky nachází 50 a více studentů. 
 • ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE: Podobně jako pro ostatní využití se v zařízeních sociální péče od 15. listopadu zkracuje platnost antigenních testů na jeden den a PCR testů na tři dny. Testování zaměstnanců v těchto zařízeních jednou týdně, které je povinné pro neočkované, se změny nedotknou. Jejich testy dál hradí zdravotní pojišťovny.
 • NEMOCNICE: Vláda také schválila povinné testování zaměstnanců nemocnic a dalších lůžkových zařízení, a to v týdenních intervalech. První testy bylo nutné provést nejpozději do 22. listopadu. Výjimku z tohoto opatření, které začalo platit 15. listopadu, budou mít osoby s dokončeným očkováním proti onemocnění covid-19.
 • NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ: Od 25. října 2021 je povinné nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech včetně pracovišť. Výjimku mají ti, kteří jsou v kanceláří sami nebo mají od ostatních kolegů dostatečný rozestup větší než 1,5 metru. Více informací je k dispozici v mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví

 

Platnost testů od 1. listopadu 2021

Od 1. listopadu pak budou preventivní testy (1x za 7 dní RAT provedený zdravotnickým pracovníkem a 2x za měsíc RT-PCR) hrazeny ze zdravotního pojištění pouze osobám:

 • mladším 18 let
 • které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat proti onemocnění covid-19
 • které jsou očkovány alespoň jednou dávkou vakcíny proti covid-19

Ostatní osoby se test musí hradit. Cena testů je zastropovaná na 814 korun za PCR test a 201 korun za antigenní test.
 

Další informace

Jihočeské firmy, které se dostanou do obtíží nebo se nacházejí v situacích, které vyžadují právní posouzení, je možné využít našich právních poraden. Tyto poradny mají své týmy, které jsou Vám schopny v brzké době zodpovědět Vaše dotazy a pomoci v situacích ovlivňujících Vaše podnikání. 

Právní poradna Jihočeské hospodářské komory

 

Zdroje informací

 • https://koronavirus.mzcr.cz - speciální web ke koronaviru

 • Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus - mj. nejčastější otázky a odpovědi

 • Úřad vlády: www.vlada.cz

 • Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz- zdraví a hygiena

 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz- zdraví a hygiena

 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz- zahraniční cesty

 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz- doprava

 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz- bezpečnost, hranice a pobyt

 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz - daně a další finance

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz - pracovněprávní oblast, sociální pojištění a sociální dávky

 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz - sociální pojištění

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz - vzdělávání a sport

 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz - cestovní ruch, zájezdy

 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz - podpůrné programy

 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz - spotřebitelé

 

Informační linky

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 - speciální informační linka pro živnostníky a podnikatele

 • Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 - zdraví a hygiena

 • Ministerstvo dopravy: 225 131 810, 225 131 820 - doprava

 • Ministerstvo zahraničních věcí: +420 224 183 100, +420 224 183 200 - zahraniční cesty

 

Informace z Hospodářské komory ČR

 • Hospodářská komora České republiky poskytuje a zveřejňuje informace spojené s COVID-19 na svých webových stránkách

Aktualizováno 12. 1. 2022

Covid kalkulačka

 • COVID kalkulačka MPO vypočívává podporu podnikatelů z dotačních programů státu. Tak, aby si bylo možné vypočítat celkové měsíční dotace za dobu, kdy podnikání muselo být kvůli koronaviru omezeno.
 • Cílem COVID kalkulačky je pomoci podnikatelům k lepšímu přehledu v dotacích a jejich výši.
 • Kalkulačka je k dispozici na adrese: https://www.mpo.cz/cz/covid-kalkulacka-mpo.html

 

Covid 2021

 • O znovu spuštěnou podporu mohou žádat podnikatelé (fyzické i právnické osoby) a příspěvkové organizace.
 • Podpora by měla být poskytovaná za zaměstnance ve výši 300 Kč na den (od 22. ledna zatím do 31. prosince 2021).
 • Podpora má sloužit na pokrytí nákladů na provoz (např. osobní náklady, odpisy, daně, splátky úvěru atd.).
 • Pokles tržeb by se předběžně měl testovat mezi závěrečnými měsíci roku 2021 a stejným obdobím roku 2019 (měly by být možné výjimky obdobně jako na jaře).
 • Tuto podporu lze kombinovat s podporou z programu Antivirus B. Naopak nelze kombinovat s podporou COVID – Nepokryté náklady ani s obnovovaným kompenzačním bonusem.
 • Více informací na webu Vlády ČR

 

Covid - Nepokryté náklady

 • Oprávněným žadatelem této podpory jsou podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kterým v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 (v případě mikropodniku lze zvolit i období od 1. 7. až 31. 12. 2021) poklesl obrat v podnikatelské činnosti alespoň o 30 % (ve srovnání se stejnými předkrizovými měsíci roku 2019 nebo 2018).
 • Pokud podnikatelskému subjektu v souvislosti s pandemií koronaviru poklesl obrat během rozhodného období:
  • nejméně o 30 %, činí výše podpory 40 %,
  • nejméně o 50 %, činí výše podpory 70 %
 • V případě mikropodniků:
  • nejméně o 80 % v měsících listopad až prosinec, činí výše podpory 90 %,
  • nejméně o 80 % v měsících červenec až prosinec, činí výše podpory 90 %.
  • Limit na žadatele (zastropování podpory) činí 30 mil. Kč.
 • Nebude umožněn souběh kompenzace z tohoto programu s čerpáním prostředků v programu COVID 2021 ani s obnovovaným kompenzačním bonusem.
 • Pokud využije žadatel i podporu z obnovovaného programu Antivirus B, bude muset v žádosti zohlednit odpovídající část podpory poskytnutou z tohoto programu. 

 

Program ANTIVIRUS - program ochrany zaměstnanosti

Program Antivirus je stále aktivní.

Jednotlivé režimy:

 • Antivirus A umožňuje čerpat 80 % vyplácené náhrady mzdy včetně odváděného pojistného za dobu, kdy je zaměstnanec na překážce v nařízené karanténě nebo v izolaci, a to až do výše 39 tisíc Kč za zaměstnance za měsíc. Program je prodloužen do 28. 2. 2022.
 • Antivirus B - příspěvek ve výši 60 % vyplácené náhrady mzdy včetně odváděného pojistného za dobu, kdy je zaměstnanec na překážce z důvodu výpadku vstupů, omezení odbytu či z jiných blíže nespecifikovaných důvodů na straně zaměstnavatele, a to až do výše 29 tisíc Kč za zaměstnance za měsíc. Uznatelnost výdajů je v období od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.
  • Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy:
   • 100 % průměrného výdělku pokud jsou překážky v práci na straně zaměstnavatele kvůli tomu, že firmě z důvodu nařízení karantény či péče o dítě chybí významná část zaměstnanců (30 % a více) a tudíž musí omezit provoz (pro zaměstnance v karanténě platí režim A);
   • 80 % průměrného výdělku při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti;
   • 60 % průměrného výdělku při omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy.
 • Antivirus A Plus je ukončený program.
 • Více informací: https://covid.gov.cz/situace/kompenzace

Příspěvek za provedení testu:

 • V souvislosti s obnovením povinného testování ve firmách od 29. 11. 2021 správní orgány aktuálně projednávají jednotné postupy podávání žádostí.
 • Žádosti bude možné podávat od 17. 1. 2022.
 • Maximální výše příspěvku by měla činit 60 Kč vč. DPH.
 • Pro více informací a podávání žádostí slouží portál https://www.samotesty-covid.cz/.
 • Více informací o povinném testování a výjimkách se dočtete zde.

Kde žádat a kdo má nárok na podporu:

 

Kompenzační bonus

 • Živnostníci a podnikatelé s poklesem tržeb nejméně o 30 % mohou znovu žádat až o 1000 Kč denně. Příspěvek se týká OSVČ, společníků s. r. o. i pracovníků na dohody, kterým klesly v důsledku covidových opatření tržby o 30 % a více.
 • První bonusové období pokrývá závěr letošního roku (22. 11. až 31. 12. 2021) a druhé leden 2022.
 • Finanční správa začala 12. 1. 2022 nový kompenzační bonus vyplácet . Podnikatelé mohou v tuto chvíli žádat až o 40 tis. Kč za období od 22. listopadu do 31. prosince loňského roku.
 • Pokles tržeb se má testovat mezi průměrem 3 po sobě jdoucích „normálních“ (bez restrikcí) a měsícem s restrikcemi (prosinec 2021 pro první bonusové období, leden 2022 pro druhé bonusové období) měsíců letošního roku období.
 • Změnou je snížení požadavku na roční obrat malé společnosti s ručením omezeným z jarních 180 tisíc Kč na 120 tisíc Kč, což zohledňuje nestandardní hospodářský vývoj v loňském a letošním roce.
 • Žádat o poskytnutí bonusu můžete na webu finanční správy
 • Více informací na webu ministerstva financí

 

Záruka COVID - Sport 

Příjem žádosti: Od 1. 3. 2021 od 8:00 do 31. 12. 2021.

Pro koho záruka určena:

 • pro malé a střední podnikatele
 • projekt musí být realizován v následujících CZ-NACE:
  • 49392 – Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
  • 8551 – Sportovní a rekreační vzdělávání
  • 9311 – Provozování sportovních zařízení
  • 9312 – Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
  • 9313 – Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
  • 9319 – Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
  • 9329 – Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení)

Na co je záruka nabízena:

 • za provozní úvěr
 • výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
 • doba ručení až 3 roky
 • bez poplatků
 • s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč.

Na co můžete být zaručovaný úvěr využit:

 • náklady na energie, nájemné
 • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
 • pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku
 • úhrada mezd zaměstnanců a další provozní výdaje

Jaká je maximální částka podpory: Bankovní záruka NRB pro úvěry do 10 milionů korun by měla činit až 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatelé v oblasti sportu by navíc měli mít možnost požádat o finanční příspěvek k úrokům z bankovního úvěru. Finanční příspěvek by se měl poskytovat do výše 15 % bankovního úvěru vyčerpaného na provozní náklady (bez DPH), zároveň však maximálně do výše 1 milionu korun. Podpora podnikatelům ve sportovním odvětví by se měla poskytovat v režimu de minimis.

Více informací na: https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/zaruka-covid-sport

 

Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem

 • Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.
 • Program podporuje rychlé úvěrování provozních a nově také investičních nákladů firem prostřednictvím komerčních bank. Poskytovatelem ručení je Národní rozvojová banka (NRB). Za její dluhy plynoucí z tohoto ručení pak poskytuje záruku stát.

Účel/podmínky pro čerpání: K úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Transakce musí splňovat následující podmínky:

 • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců,
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců,
 • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč,
 • doba ručení max. 3 roky.

Do kdy lze žádat: do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokace.

Více informací: https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/zarucni-program-covid-iii-pro-firmy-zasazene-koronavirem

 

COVID Záruka CK

 • Záruční schémata pomohou zejména malým a středním cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku.

Účel/podmínky pro čerpání:

 • způsobilý žadatel: cestovní kanceláře dle § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb. a také cestovní agentury, které byly cestovní kanceláří (byla držitelem koncese, která nebyla zrušena, pozastavena nebo přerušena) nejméně do 12. 3. 2020
 • způsobilý výdaj: spoluúčast ve finančním vyjádření požadovaná pojišťovnou pro uzavření pojistné smlouvy
 • Maximální částka podpory: Až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění (maximální pojistné částky), max. však 4 mil. Kč. Platnost záruky může přesáhnout sjednanou pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců.

Rozhodné období: jeden kalendářní rok, tedy za „pojistné období“, které bylo zahájeno mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021.

Příjem žádosti: Od 1. 3. 2021 od 8:00 do 31. 12. 2021.

Způsob podání žádosti: Žádosti lze posílat prostřednictvím E-podatelny NRB. Součástí žádosti bude i pojistná smlouva. Pokud máte o COVID Záruku CK zájem, doporučujeme Vám záležitost nejprve projednat se svou pojišťovnou a zjistit, co Vaše pojistná smlouva umožňuje.

Více informací:  https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-zaruka-ck

 

Záruka COVID Plus pro velké exportéry

Cílem tohoto podpůrného úvěrového programu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) je podpořit podnikání a posílit likviditu velkých exportních firem a jejich dodavatelů s více jak 250 zaměstnanci, které postihly ekonomické dopady COVID-19.

Program Záruka COVID Plus byl prodloužen do 31. 12. 2021.

Podmínkou pro získání záruk je:

 • Minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 procent, do čehož se ovšem počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra.
 • Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu.
 • EGAP přijímá žádosti o záruky i pro firmy z oblastí cestovního ruchu a dopravy.
 • V rámci programu může žádat i subjekt s převažující ekonomickou činností ubytování - více ZDE.
 • Více informací 

 

Balíček opatření na podporu exportérů

 • Určeno pro právnické osoby. 
 • Přednostní vyřízení žádosti, snížené poplatky, zkrácená čekací doba a další služby
 • Bez žádosti - funguje automaticky.
 • Pojištění exportu do Evropské unie bylo prodlouženo do 31. 3. 2022. 
 • Více informací ZDE

 

Odložení EET

 • Odklad elektronické evidence tržeb (EET) se prodloužil až do konce roku 2022.
 • Odložení se týká všech vln EET, tedy jak podnikatelů z 1. a 2., kteří v uplynulých letech již povinně evidovali, tak i 3. a 4. vlny, která doposud čekala na svůj start.
 • Více informací ZDE

 

Komorová právní poradna

Členové Jhk mohou řešit právní otázky, které vyvstaly v souvislosti s koronavirem, přes bezplatnou Komorovou právní poradnu. Až do odvolání mohou členové Jhk zasílat své dotazy na:

Mimo to mohou podnikatelé využít také poradny Hospodářské komory ČR, která je dostupná v Právním elektronickém systému (PES): https://www.pespropodnikatele.cz/, od 1. února 2021 HK ČR obnovila činnost poradny pro podnikatele v souvislosti s covidem-19 - odkaz pro vložení dotazu: https://poradnapropodnikatele.komora.cz/

 

Ukončené stání programy podpory

 • Covid - KULTURA pro nestátní provozovatele veřejně přístupných kulturních památek
 • Obchůdek 2021+ 
 • Ošetřovné pro OSVČ

Interaktivní mapa Evropské unie ke Covid-19

Interkativní mapa států Evropské unie zobrazuje veškeré důležité informace týkající se covid-19 a přístupu či omezení v jednotlivých zemích. Naleznete tu také informace pro podnikatele, turisty či dopravce, telefonní čísla a odkaz na webové stránky zahraničních institucí.

Interaktivní mapa ZDE

 

Klíčové informace pro podnikání se zahraničím

Pokud obchodujete se zahraničními subjekty, doporučujeme sledovat: 

 • tarifní a netarifní bariéry – nejčastěji se dozvíte o zákazu vývozu specifických výrobků (převážně zdravotnického materiálu);
 • logistiku – všechna nutná či doporučená opatření pro tranzit či dodej zboží včetně dokumentů, které musíte nově předkládat na hranicích;
 • otevřené hraniční přechody – nejen, které přechody jsou otevřené, ale často i doporučené přechody s menšími kolonami (pokud takové jsou);
 • hygienická opatření – nejčastější je nutnost mít roušku a dezinfekci (někde dobrovolně, někde povinně);
 • plán ekonomické podpory – komplexní informace o krocích vlády dané země pro zmírnění ekonomického poklesu;
 • perspektivní sektory pro podnikání – obchodní výměna se nezastavila a i v dnešní době je možné se zeměmi obchodovat (například při přestavbě nemocnic);
 • ekonomická predikce – odhady pro ekonomický vývoj v dané zemi další roky

Pokud musíte absolvovat po návratu test na koronavirus, zde je seznam odběrových center.

 

Pomoc české ekonomice - Mapa strategických příležitostí

Mapa strategických příležitostí má za cíl pomoci firmám orientovat se v turbulentní době a zprostředkovává aktuální příležitosti ze světa. Vychází z unikátních informací, kterými disponují ekonomičtí diplomaté českých zastupitelských úřadů a zástupci agentur na podporu exportu ve světě. Publikace reaguje na bezprecedentní události roku 2020. Najdete zde kromě aktuálních strategických sektorů i pochopení dopadů pandemie koronaviru na český export, a to pomocí představení dosavadních proměn ekonomik vybraných zemí jak z pohledu fiskálních reakcí národních vlád, tak v makroekonomických souvislostech spolu s budoucím ekonomickým vývojem a faktory, které jej ovlivňují.

Mapa strategických příležitostí ke stažení ZDE

 

Zdroj informací:

Komorové vouchery

Komorové vouchery pomáhají podnikatelům v této covidové době, kdy nemohou běžně poskytovat své služby, i v blízké budoucnosti s nastartováním podnikatelské činnosti.

Propagujte své podnikání zveřejněním své nabídky. Zveřejnění je pro členy Jhk zdarma.

Chcete podpořit ostatní firmy? Zakupte si nabízené vouchery. 

Aktuality

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.