Koronavirus

Aktuální informace pro zaměstnavatele i zaměstnance

Vážení podnikatelé, zástupci firem, zaměstnanci,

během koronavirové pandemie Vám chceme poskytnout co největší informační podporu, a proto níže naleznete přehled toho nejdůležitějšího, včetně kontaktů na odborníky z řad našich členských firem, kteří jsou Vám v této nelehké situaci nápomocni.

 

Odborné služby Jihočeské hospodářské komory

Odborné služby, a to ověřování certifikátů o původu zboží, ATA karnetů či systém Mýto fungují bez omezení v běžných otevíracích hodinách. Služba CzechPoint bude fungovat na oblastních kancelářích v jednotlivých městech po telefonické domluvě. Kontakty na nejbližší oblastní kancelář Jhk naleznete ZDE. Otevírací hodiny odborných služeb kanceláře a CzechPointu v Českých Budějovicích zůstávají od 07:30 do 15:30 hod.

Pokud na této stránce nenaleznete hledané informace, neváhejte se na nás obrátit na kontaktním formuláři

Aktualizováno dne 29. 6. 2022

 

Vstup na území České republiky

Ochranná opatření upravující pravidla pro vstup do České republiky v souvislosti s epidemií nemoci covid-19 byla zrušena. Ke vstupu do České republiky už nadále není vyžadováno splnění žádných speciálních epidemiologických podmínek k zamezení šíření nemoci. Byl zrušen zákaz vstupu cizinců ze třetích zemí i nutnost prokazovat bezinfekčnost.

 

Informace:

 

Cestování do ostatních zemí

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí naleznete zde: Rozcestník – aktuální informace k cestám do zahraničí

DROZD - Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů

 

Zdroje: 

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Aktualizováno 12. 4. 2022

 

Zrušení povinnosti nošení respirátorů

Od čtvrtka 14. dubna končí povinnost nošení respirátorů ve veřejné dopravě. Ochrana dýchacích tak bude od Velikonoc vyžadována jen ve zdravotnických zařízeních a pracovištích sociálních služeb.

 

Nárok na PCR test

Od března mají všichni občané nárok na jeden PCR test na covid-19 hrazený ze zdravotního pojištění bez toho, aby museli použít žádanku od lékaře či hygieny.

 

Karanténa - změna doby izolace

 • Doba karantény a izolace se od 11. 1. 2022 zkrátí na pět dnů. Do karantény budou muset po rizikovém kontaktu s pozitivně testovaným na koronavirus nastoupit i očkovaní a lidé do šesti měsíců po prodělání covidu.
 • K ukončení karantén a izolací nebude potřeba test. Po ukončení karantény nebo izolace bude nutné ještě dalších pět dní nošení respirátoru tam, kde je pravděpodobný styk s dalšími lidmi. 

 

Za prací do Rakouska bez covidové bezinfekčnosti

Lidé jezdící pravidelně do Rakouska za prací, studiem nebo rodinou nemusí od 11. dubna 2022 při vstupu do země prokazovat covidovou bezinfekčnost. Podle informací českého ministerstva zahraničí tato povinnost zůstává turistům, kteří do Rakouska cestují. Bez očkování nebo prodělání nemoci musí i nadále podstoupit test a do obdržení výsledku zůstat v karanténě.

 

Další informace

Jihočeské firmy, které se dostanou do obtíží nebo se nacházejí v situacích, které vyžadují právní posouzení, je možné využít našich právních poraden. Tyto poradny mají své týmy, které jsou Vám schopny v brzké době zodpovědět Vaše dotazy a pomoci v situacích ovlivňujících Vaše podnikání. 

Právní poradna Jihočeské hospodářské komory

 

Zdroje informací

 • https://koronavirus.mzcr.cz - speciální web ke koronaviru

 • Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus - mj. nejčastější otázky a odpovědi

 • Úřad vlády: www.vlada.cz

 • Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz- zdraví a hygiena

 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz- zdraví a hygiena

 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz- zahraniční cesty

 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz- doprava

 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz- bezpečnost, hranice a pobyt

 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz - daně a další finance

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz - pracovněprávní oblast, sociální pojištění a sociální dávky

 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz - sociální pojištění

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz - vzdělávání a sport

 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz - cestovní ruch, zájezdy

 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz - podpůrné programy

 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz - spotřebitelé

 

Informační linky

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 - speciální informační linka pro živnostníky a podnikatele

 • Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 - zdraví a hygiena

 • Ministerstvo dopravy: 225 131 810, 225 131 820 - doprava

 • Ministerstvo zahraničních věcí: +420 224 183 100, +420 224 183 200 - zahraniční cesty

 

Informace z Hospodářské komory ČR

 • Hospodářská komora České republiky poskytuje a zveřejňuje informace spojené s COVID-19 na svých webových stránkách

Aktualizováno 12. 1. 2022

Covid kalkulačka

 • COVID kalkulačka MPO vypočívává podporu podnikatelů z dotačních programů státu. Tak, aby si bylo možné vypočítat celkové měsíční dotace za dobu, kdy podnikání muselo být kvůli koronaviru omezeno.
 • Cílem COVID kalkulačky je pomoci podnikatelům k lepšímu přehledu v dotacích a jejich výši.
 • Kalkulačka je k dispozici na adrese: https://www.mpo.cz/cz/covid-kalkulacka-mpo.html

 

Covid 2021

 • O znovu spuštěnou podporu mohou žádat podnikatelé (fyzické i právnické osoby) a příspěvkové organizace.
 • Podpora by měla být poskytovaná za zaměstnance ve výši 300 Kč na den (od 22. ledna zatím do 31. prosince 2021).
 • Podpora má sloužit na pokrytí nákladů na provoz (např. osobní náklady, odpisy, daně, splátky úvěru atd.).
 • Pokles tržeb by se předběžně měl testovat mezi závěrečnými měsíci roku 2021 a stejným obdobím roku 2019 (měly by být možné výjimky obdobně jako na jaře).
 • Tuto podporu lze kombinovat s podporou z programu Antivirus B. Naopak nelze kombinovat s podporou COVID – Nepokryté náklady ani s obnovovaným kompenzačním bonusem.
 • Více informací na webu Vlády ČR

 

Covid - Nepokryté náklady

 • Oprávněným žadatelem této podpory jsou podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kterým v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 (v případě mikropodniku lze zvolit i období od 1. 7. až 31. 12. 2021) poklesl obrat v podnikatelské činnosti alespoň o 30 % (ve srovnání se stejnými předkrizovými měsíci roku 2019 nebo 2018).
 • Pokud podnikatelskému subjektu v souvislosti s pandemií koronaviru poklesl obrat během rozhodného období:
  • nejméně o 30 %, činí výše podpory 40 %,
  • nejméně o 50 %, činí výše podpory 70 %
 • V případě mikropodniků:
  • nejméně o 80 % v měsících listopad až prosinec, činí výše podpory 90 %,
  • nejméně o 80 % v měsících červenec až prosinec, činí výše podpory 90 %.
  • Limit na žadatele (zastropování podpory) činí 30 mil. Kč.
 • Nebude umožněn souběh kompenzace z tohoto programu s čerpáním prostředků v programu COVID 2021 ani s obnovovaným kompenzačním bonusem.
 • Pokud využije žadatel i podporu z obnovovaného programu Antivirus B, bude muset v žádosti zohlednit odpovídající část podpory poskytnutou z tohoto programu. 

 

Program ANTIVIRUS - program ochrany zaměstnanosti

Program Antivirus je stále aktivní.

Jednotlivé režimy:

 • Antivirus A umožňuje čerpat 80 % vyplácené náhrady mzdy včetně odváděného pojistného za dobu, kdy je zaměstnanec na překážce v nařízené karanténě nebo v izolaci, a to až do výše 39 tisíc Kč za zaměstnance za měsíc. Program je prodloužen do 28. 2. 2022.
 • Antivirus B - příspěvek ve výši 60 % vyplácené náhrady mzdy včetně odváděného pojistného za dobu, kdy je zaměstnanec na překážce z důvodu výpadku vstupů, omezení odbytu či z jiných blíže nespecifikovaných důvodů na straně zaměstnavatele, a to až do výše 29 tisíc Kč za zaměstnance za měsíc. Uznatelnost výdajů je v období od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022.
  • Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy:
   • 100 % průměrného výdělku pokud jsou překážky v práci na straně zaměstnavatele kvůli tomu, že firmě z důvodu nařízení karantény či péče o dítě chybí významná část zaměstnanců (30 % a více) a tudíž musí omezit provoz (pro zaměstnance v karanténě platí režim A);
   • 80 % průměrného výdělku při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti;
   • 60 % průměrného výdělku při omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy.
 • Antivirus A Plus je ukončený program.
 • Více informací: https://covid.gov.cz/situace/kompenzace

Příspěvek za provedení testu:

 • V souvislosti s obnovením povinného testování ve firmách od 29. 11. 2021 správní orgány aktuálně projednávají jednotné postupy podávání žádostí.
 • Žádosti bude možné podávat od 17. 1. 2022.
 • Maximální výše příspěvku by měla činit 60 Kč vč. DPH.
 • Pro více informací a podávání žádostí slouží portál https://www.samotesty-covid.cz/.
 • Více informací o povinném testování a výjimkách se dočtete zde.

Kde žádat a kdo má nárok na podporu:

 

Kompenzační bonus

 • Živnostníci a podnikatelé s poklesem tržeb nejméně o 30 % mohou znovu žádat až o 1000 Kč denně. Příspěvek se týká OSVČ, společníků s. r. o. i pracovníků na dohody, kterým klesly v důsledku covidových opatření tržby o 30 % a více.
 • První bonusové období pokrývá závěr letošního roku (22. 11. až 31. 12. 2021) a druhé leden 2022.
 • Finanční správa začala 12. 1. 2022 nový kompenzační bonus vyplácet . Podnikatelé mohou v tuto chvíli žádat až o 40 tis. Kč za období od 22. listopadu do 31. prosince loňského roku.
 • Pokles tržeb se má testovat mezi průměrem 3 po sobě jdoucích „normálních“ (bez restrikcí) a měsícem s restrikcemi (prosinec 2021 pro první bonusové období, leden 2022 pro druhé bonusové období) měsíců letošního roku období.
 • Změnou je snížení požadavku na roční obrat malé společnosti s ručením omezeným z jarních 180 tisíc Kč na 120 tisíc Kč, což zohledňuje nestandardní hospodářský vývoj v loňském a letošním roce.
 • Žádat o poskytnutí bonusu můžete na webu finanční správy
 • Více informací na webu ministerstva financí

 

Záruka COVID - Sport 

Příjem žádosti: Od 1. 3. 2021 od 8:00 do 31. 12. 2021.

Pro koho záruka určena:

 • pro malé a střední podnikatele
 • projekt musí být realizován v následujících CZ-NACE:
  • 49392 – Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
  • 8551 – Sportovní a rekreační vzdělávání
  • 9311 – Provozování sportovních zařízení
  • 9312 – Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
  • 9313 – Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
  • 9319 – Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
  • 9329 – Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení)

Na co je záruka nabízena:

 • za provozní úvěr
 • výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
 • doba ručení až 3 roky
 • bez poplatků
 • s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč.

Na co můžete být zaručovaný úvěr využit:

 • náklady na energie, nájemné
 • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
 • pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku
 • úhrada mezd zaměstnanců a další provozní výdaje

Jaká je maximální částka podpory: Bankovní záruka NRB pro úvěry do 10 milionů korun by měla činit až 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatelé v oblasti sportu by navíc měli mít možnost požádat o finanční příspěvek k úrokům z bankovního úvěru. Finanční příspěvek by se měl poskytovat do výše 15 % bankovního úvěru vyčerpaného na provozní náklady (bez DPH), zároveň však maximálně do výše 1 milionu korun. Podpora podnikatelům ve sportovním odvětví by se měla poskytovat v režimu de minimis.

Více informací na: https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/zaruka-covid-sport

 

Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem

 • Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.
 • Program podporuje rychlé úvěrování provozních a nově také investičních nákladů firem prostřednictvím komerčních bank. Poskytovatelem ručení je Národní rozvojová banka (NRB). Za její dluhy plynoucí z tohoto ručení pak poskytuje záruku stát.

Účel/podmínky pro čerpání: K úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Transakce musí splňovat následující podmínky:

 • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců,
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců,
 • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč,
 • doba ručení max. 3 roky.

Do kdy lze žádat: do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokace.

Více informací: https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/zarucni-program-covid-iii-pro-firmy-zasazene-koronavirem

 

COVID Záruka CK

 • Záruční schémata pomohou zejména malým a středním cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku.

Účel/podmínky pro čerpání:

 • způsobilý žadatel: cestovní kanceláře dle § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb. a také cestovní agentury, které byly cestovní kanceláří (byla držitelem koncese, která nebyla zrušena, pozastavena nebo přerušena) nejméně do 12. 3. 2020
 • způsobilý výdaj: spoluúčast ve finančním vyjádření požadovaná pojišťovnou pro uzavření pojistné smlouvy
 • Maximální částka podpory: Až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění (maximální pojistné částky), max. však 4 mil. Kč. Platnost záruky může přesáhnout sjednanou pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců.

Rozhodné období: jeden kalendářní rok, tedy za „pojistné období“, které bylo zahájeno mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021.

Příjem žádosti: Od 1. 3. 2021 od 8:00 do 31. 12. 2021.

Způsob podání žádosti: Žádosti lze posílat prostřednictvím E-podatelny NRB. Součástí žádosti bude i pojistná smlouva. Pokud máte o COVID Záruku CK zájem, doporučujeme Vám záležitost nejprve projednat se svou pojišťovnou a zjistit, co Vaše pojistná smlouva umožňuje.

Více informací:  https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/covid-zaruka-ck

 

Záruka COVID Plus pro velké exportéry

Cílem tohoto podpůrného úvěrového programu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) je podpořit podnikání a posílit likviditu velkých exportních firem a jejich dodavatelů s více jak 250 zaměstnanci, které postihly ekonomické dopady COVID-19.

Program Záruka COVID Plus byl prodloužen do 31. 12. 2021.

Podmínkou pro získání záruk je:

 • Minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 procent, do čehož se ovšem počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra.
 • Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu.
 • EGAP přijímá žádosti o záruky i pro firmy z oblastí cestovního ruchu a dopravy.
 • V rámci programu může žádat i subjekt s převažující ekonomickou činností ubytování - více ZDE.
 • Více informací 

 

Balíček opatření na podporu exportérů

 • Určeno pro právnické osoby. 
 • Přednostní vyřízení žádosti, snížené poplatky, zkrácená čekací doba a další služby
 • Bez žádosti - funguje automaticky.
 • Pojištění exportu do Evropské unie bylo prodlouženo do 31. 3. 2022. 
 • Více informací ZDE

 

Odložení EET

 • Odklad elektronické evidence tržeb (EET) se prodloužil až do konce roku 2022.
 • Odložení se týká všech vln EET, tedy jak podnikatelů z 1. a 2., kteří v uplynulých letech již povinně evidovali, tak i 3. a 4. vlny, která doposud čekala na svůj start.
 • Více informací ZDE

 

Komorová právní poradna

Členové Jhk mohou řešit právní otázky, které vyvstaly v souvislosti s koronavirem, přes bezplatnou Komorovou právní poradnu. Až do odvolání mohou členové Jhk zasílat své dotazy na:

Mimo to mohou podnikatelé využít také poradny Hospodářské komory ČR, která je dostupná v Právním elektronickém systému (PES): https://www.pespropodnikatele.cz/, od 1. února 2021 HK ČR obnovila činnost poradny pro podnikatele v souvislosti s covidem-19 - odkaz pro vložení dotazu: https://poradnapropodnikatele.komora.cz/

 

Ukončené stání programy podpory

 • Covid - KULTURA pro nestátní provozovatele veřejně přístupných kulturních památek
 • Obchůdek 2021+ 
 • Ošetřovné pro OSVČ

Interaktivní mapa Evropské unie ke Covid-19

Interkativní mapa států Evropské unie zobrazuje veškeré důležité informace týkající se covid-19 a přístupu či omezení v jednotlivých zemích. Naleznete tu také informace pro podnikatele, turisty či dopravce, telefonní čísla a odkaz na webové stránky zahraničních institucí.

Interaktivní mapa ZDE

 

Klíčové informace pro podnikání se zahraničím

Pokud obchodujete se zahraničními subjekty, doporučujeme sledovat: 

 • tarifní a netarifní bariéry – nejčastěji se dozvíte o zákazu vývozu specifických výrobků (převážně zdravotnického materiálu);
 • logistiku – všechna nutná či doporučená opatření pro tranzit či dodej zboží včetně dokumentů, které musíte nově předkládat na hranicích;
 • otevřené hraniční přechody – nejen, které přechody jsou otevřené, ale často i doporučené přechody s menšími kolonami (pokud takové jsou);
 • hygienická opatření – nejčastější je nutnost mít roušku a dezinfekci (někde dobrovolně, někde povinně);
 • plán ekonomické podpory – komplexní informace o krocích vlády dané země pro zmírnění ekonomického poklesu;
 • perspektivní sektory pro podnikání – obchodní výměna se nezastavila a i v dnešní době je možné se zeměmi obchodovat (například při přestavbě nemocnic);
 • ekonomická predikce – odhady pro ekonomický vývoj v dané zemi další roky

Pokud musíte absolvovat po návratu test na koronavirus, zde je seznam odběrových center.

 

Pomoc české ekonomice - Mapa strategických příležitostí

Mapa strategických příležitostí má za cíl pomoci firmám orientovat se v turbulentní době a zprostředkovává aktuální příležitosti ze světa. Vychází z unikátních informací, kterými disponují ekonomičtí diplomaté českých zastupitelských úřadů a zástupci agentur na podporu exportu ve světě. Publikace reaguje na bezprecedentní události roku 2020. Najdete zde kromě aktuálních strategických sektorů i pochopení dopadů pandemie koronaviru na český export, a to pomocí představení dosavadních proměn ekonomik vybraných zemí jak z pohledu fiskálních reakcí národních vlád, tak v makroekonomických souvislostech spolu s budoucím ekonomickým vývojem a faktory, které jej ovlivňují.

Mapa strategických příležitostí ke stažení ZDE

 

Zdroj informací:

Komorové vouchery

Komorové vouchery pomáhají podnikatelům v této covidové době, kdy nemohou běžně poskytovat své služby, i v blízké budoucnosti s nastartováním podnikatelské činnosti.

Propagujte své podnikání zveřejněním své nabídky. Zveřejnění je pro členy Jhk zdarma.

Chcete podpořit ostatní firmy? Zakupte si nabízené vouchery. 

Aktuality