#jihoceskepodnikani
Menu

Koronavirus

Aktuální informace pro zaměstnavatele i zaměstnance

Vážení podnikatelé, zástupci firem, zaměstnanci,

v této, pro Vás velmi obtížné situaci, Vám chceme poskytnout co největší informační podporu, a proto níže naleznete přehled toho nejdůležitějšího, včetně kontaktů na odborníky z řad našich členských firem, kteří jsou Vám v této nelehké situaci nápomocni.

Kvůli mimořádným opatřením Vlády, ale i bezpečnostni našich pracovníků, přešla většina zaměstnanců Jihočeské hospodářské komory na práci z domova. Odborné služby, a to ověřování certifikátů o původu zboží, ATA karnetů či systém Mýto ale fungují bez omezení v běžných otevíracích hodinách. Služba CzechPoint bude fungovat pouze dvakrát týdně nebo po telefonické domluvě a ideálně korespondenční cestou.

Kontakty na nejbližší oblastní kancelář Jhk, kde si můžete službu CzechPoint vyřídit, naleznete ZDE. Otevírací hodiny odborných služeb kanceláře v Českých Budějovicích zůstávají od 07:30 do 15:30 hod.

Členové Jihočeské hospodářské komory také mohou využít někteoru z mnoha nabídek zvýhodněných služeb v rámci Katalogu Členi členům, nebo Komorové právní poradny, kterou poskytují vybraní odborníci z oboru. 

Pokud na této stránce nenaleznete hledané informace, neváhejte se na nás obrátit na kontaktním formuláři

Váš tým Jhk 

Aktualizováno dne 14. 01. 2021

Vstup na území České republiky

S účinností od 5. října 2020 je pro celé území České republiky vyhlášen nouzový stav.

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (platné od 5.1.2021). Od tohoto data je možné do ČR přicestovat jen z nezbytných důvodů. Vzhledem k omezení volného pohybu osob na území není možné přicestovat za účelem návštěvy přátel či rekreace.

 

Seznam zemí dle míry rizika nákazy.

Vysvětlivky:

 • Zelená – cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) mohou přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu.
 • Oranžová – cestující z těchto zemí mohou přijet bez nutnosti vyplnit příjezdový formulář. Příjezdový formulář a negativní PCR test budou muset před vstupem na pracoviště nebo do vzdělávací instituce v ČR předložit cizinci, kteří do ČR přijíždějí za prací či studiem, s výjimkou pendlerů.
 • Červená – cestující z těchto zemí (jak cizinci, tak čeští občané) musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a absolvovat PCR test nebo karanténu. Po návratu českých občanů z těchto zemí platí povinnost před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického příjezdového formuláře, předložit oznámení hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Výsledek testu je pak nutné oznámit dané hygienické stanici. Povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 lze splnit také předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden v členském státě EU a není starší než 72 hodin. Výsledek testu se v takovém případě předkládá bezprostředně po vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici. Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let.

Všechny země, které na tomto seznamu nebudou uvedeny, se považují za červené (včetně zemí mimo EU).

 

Informace:

 

Cestování do ostatních zemí

Od 14. ledna 2021 (0:00h) dojde ze strany Rakouska k uzavření některých hraničních přechodů s Českou republikou. Překročení státní hranice tak bude možné pouze na určených hraničních přechodech. Seznam otevřených hraničních přechodů je uveden zde.

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí naleznete zde: Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí

DROZD - Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů

 

Zdroje: 

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Aktualizováno 25. 11. 2020

Aktuální informace

Na Ukrajině byla s účinností od 16. listopadu navýšena denní kapacita příjmu žádostí o krátkodobá schengenská víza za účelem zaměstnání na 800 žádostí denně.

Bohužel byly pozastaveny žádosti o zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec – Mongolsko na Zastupitelském úřadě Ulánbátar. Důvodem jsou zpřísněná opatření v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19 ze strany mongolských státních úřadů, která jsou prozatím platná do 1. prosince. Informace k zaměstnávání cizinců najdete ZDE.

Od pondělí 9.11. bude účinné ochranné opatření ministerstva zdravotnictví při překročení státních hranic ČR. Všechny osoby, které pociťují příznaky nemoci (kašel, teplota, dušnost, ztráta čichu atd.), budou povinny neprodleně nahlásit tuto skutečnost svému praktickému lékaři.

Pokud jde o občany třetích států, tedy země mimo EU+, v souladu s koordinovaným postupem EU platí i nadále zákaz vstupu na území ČR se stanovenými výjimkami. Podmínky vstupu a kategorie osob, které jsou oprávněny vstoupit, jsou novým ochranným opatřením podrobně upraveny. Pravidla pro vstup naleznete na webu MV.

Dalším opatřením pro osoby překračující hranice ČR je nutná součinnost při provedení kontroly příznaku infekčního onemocnění, případně podrobení se testu na covid-19 a odběru biologického vzorku přímo na hranicích.

 

Cizinci se zaměstnaneckou kartou

 • Další krizové opatření mají umožnit zahraničním pracovníkům se flexibilně zapojit do pomoci koronavirovou krizí postižených subjektům.
 • Cizinci se zaměstnaneckou nebo modrou kartou nebudou nově muset během nouzového stavu splnit podmínky stanovené zákonem pro změnu zaměstnání, například šestiměsíční lhůtu předchozího zaměstnání v České republice.
 • Změnu zaměstnavatele také bude stačit pouze ohlásit Ministerstvu vnitra, a to nejpozději v den nástupu na nové místo.

 

Lhůty a příjezdový formulář

Aktualizováno 08. 01. 2021

Vláda rozhodla o dalším prodloužení nouzového stavu, a to až do 22. ledna 2021. (usnesení č. 1373)Do 22. ledna včetně budou prodloužena také všechna krizová opatření, která měla skončit k 10. lednu, tedy omezení volného pohybu osob, omezení prodeje a poskytování služeb, omezení činnosti orgánů státní správy a krizové opatření zajišťující péči o děti zaměstnanců vybraných profesí.

 

Změny od 27. prosince 2020

Od 27. prosince přešla Česká republika do 5. stupně PES. Vláda proto schválila odpovídající přísnější opatření, která mají platit až do 10. ledna 2021.

 

OMEZENÍ POHYBU OSOB

 • Platí zákaz pohybu od 21:00 do 5:00 hod.
 • Shromažďování osob na veřejnosti je omezeno na dvě osoby.
 • Svateb a pohřbů se bude moci účastnit nanejvýš 15 osob. Pro církevní a náboženská shromáždění byla snížena povolená kapacita v kostelech a modlitebnách na maximálně deset procent míst k sezení, nově byl ale povolen hromadný zpěv za podmínky, že zpěváci nebo sbor budou oddělení od ostatních účastníků shromáždění.

 

UZAVŘENÍ PROVOZOVEN, VÝDEJNÍ OKÉNKA

 • Od 21 hod. musí zavřít všechny prodejny a služby včetně výdejních okének, přičemž vláda opět přikročila k jejich výraznému omezení, budou povoleny opět jen vymezené základní druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb.
 • Vláda zrovnoprávnila všechny druhy provozoven: zákaz se bude týkat výhradně sortimentu a služeb a nebude již vázán na velikost prodejny.
 • Velké supermarkety nebudou smět nabízet zákazníkům doplňkové zboží, které nelze prodávat a nabízet v jiných provozovnách.
 • Všechny povolené maloobchody a provozovny služeb budou moci mít otevřeno i v neděli.
 • Opět je zakázán i prodej nepotravinářského zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách.

 

ŠKOLY

 • Až do 10. ledna 2021 budou moci být v provozu pouze mateřské školy a první a druhé ročníky základních škol. 
 • Ostatní ročníky základní, středních a vysokých škol budou ve výuce pokračovat distanční formou.
 • V platnosti zůstávají výjimky pro speciální školy, praktické vyučování a praxe, zkoušky či individuální konzultace. 
 • Nově bude možné domlouvat si individuální konzultace i u studentů vysokých škol, uskutečnit přijímací zkoušky na vysoké školy ve skupinách nanejvýš deseti osob a konat zkoušky na vyšších odborných školách rovněž za účasti nejvýše deset osob.

 

LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA

 • Zákaz se týká i lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost, které slouží k využívání lyžařských tratí.
 • Povolena je pouze přeprava zboží a materiálu a doprava osob za jiným účelem.

 

NÁVŠTĚVY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 • Ke změně dochází zejména u akutní lůžkové péče, kde bude nově možné navštívit pacienta v nemocnici.
 • Podmínkou je použití respirátorů třídy minimálně FFP2 nebo KN95 (to neplatí pro děti do dvou let, dětem do 15 let stačí rouška).
 • Návštěva může trvat nanejvýš 30 minut a mohou na ní být nanejvýš dvě osoby najednou.
 • U návštěv léčeben dlouhodobě nemocných a zařízení sociální péče musí návštěva podstoupit přinejmenším antigenní test a musí mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor. I toto nařízení platí do 22. ledna.
 • Více informací o antigenním testování v usnesení vlády

 

MUZEA, GALERIE, ZOO

 • Muzea, galerie, výstavy, veletrhy či hrady a zámky musí být zavřeny.
 • Zoo a botanické zahrady musí být uzavřeny.

 

Doporučení a nařízení zaměstnavatelům

Usnesení Vlády České republiky  ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 o přijetí krizového opatření nařizuje:

 • zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

a doporučuje:

 • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.
 • zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost viru SARS CoV-2, popř. jeho antigenu
 • zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
 • využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk

 

Provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů

 

Další informace

Jihočeské firmy, které se dostanou do obtíží nebo se nacházejí v situacích, které vyžadují právní posouzení, je možné využít našich právních poraden. Tyto poradny mají své týmy, které jsou Vám schopny v brzké době zodpovědět Vaše dotazy a pomoci v situacích ovlivňujících Vaše podnikání. 

Právní poradna Jihočeské hospodářské komory

 

Zdroje informací

 • https://koronavirus.mzcr.cz - speciální web ke koronaviru

 • Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus - mj. nejčastější otázky a odpovědi

 • Úřad vlády: www.vlada.cz

 • Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz- zdraví a hygiena

 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz- zdraví a hygiena

 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz- zahraniční cesty

 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz- doprava

 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz- bezpečnost, hranice a pobyt

 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz - daně a další finance

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz - pracovněprávní oblast, sociální pojištění a sociální dávky

 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz - sociální pojištění

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz - vzdělávání a sport

 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz - cestovní ruch, zájezdy

 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz - podpůrné programy

 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz - spotřebitelé

 

Informační linky

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 - speciální informační linka pro živnostníky a podnikatele

 • Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 - zdraví a hygiena

 • Ministerstvo dopravy: 225 131 810, 225 131 820 - doprava

 • Ministerstvo zahraničních věcí: +420 224 183 100, +420 224 183 200 - zahraniční cesty

 

Informace z Hospodářské komory ČR

 • Hospodářská komora České republiky poskytuje a zveřejňuje informace spojené s COVID-19 na svých webových stránkách

Aktualizováno 06. 01. 2020

Program ANTIVIRUS Plus - program ochrany zaměstnanosti

 • Antivirus režim A – pro nařízenou karanténu
  Výše příspěvku je 80 % mzdových nákladů, tedy vyplacené náhrady mzdy a odvodů. V tomto případě náleží zaměstnanci 60 % průměrného redukovaného výdělku za prvních 14 dní trvání karantény. Maximálně 39 000 Kč.
   
 • Antivirus režim A Plus - nuceně uzavřené provozy či významně omezeny krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice)
  Netýká se nařízených karantén/izolací. Pro ně nadále platí režim A.
  Příspěvek bude činit 100 % vyplacených mzdových nákladů, max. 50 000 Kč na zaměstnance a měsíc, a to v případě nákladů, které vznikly po 1. říjnu 2020 (včetně). Zaměstnavatel musí vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 %.
   
 • Antivirus režim B - Příspěvky zaměstnavatelům na vyplácené náhrady mezd při překážkách v práci pro podniky, na které koronavirová krize dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů) - související hospodářské potíže
  Výše podpory nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.
 • On-line žádosti: https://antivirus.mpsv.cz/
 • Informace o Antiviru na webu Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Kde žádat a kdo má nárok na podporu - informace ZDE

 

Kompenzační bonus pro OSVČ

 • Program je rozdělen do čtyř bonusových období: Čtvrtým bonusovým obdobím je období od 14. prosince 2020 do 24. prosince 2020 (až 11 dní, tj. 5 500 Kč).

 • Pokyny pro vyplnění žádosti zde

 • Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti počítá s obnovením vyplácení kompenzačního bonusu pro:
  • osoby samostatně výdělečně činné
  • společníky vybraných společností s ručením omezeným
  • osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
 • Kompenzační bonus bude navazovat na model z jarních měsíců tohoto roku. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně.
 • Zájemci z řad OSVČ a malých s.r.o. s nejvýše dvěma společníky budou moci o kompenzační bonus snadno požádat na místně příslušném finančním úřadě vyplněním formuláře.
 • Oproti jarním měsícům již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z těchto oblastí dosud postižených vládními restrikcemi. Jejich výčet a další podrobnosti naleznete na webu Hospodářské komory ZDE.
 • Vedle přímo zasažených podnikatelů z oblasti pohostinství, kultury či sportu budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou je omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce.
 • Drobní podnikatelé z nejvíce postižených oborů budou moci získat 500 korun za každý kalendářní den od 5. října 2020 do konce nouzového stavu.
 • Žádosti je možné podávat od 4. 11. 2020 zde.
 • Kompenzační bonus pro zavřené obory podnikání byl 10. 11. 2020 schválen. Díky dokončení legislativního procesu začnou být Finanční správou zpracovávány přijaté žádosti - více zde.
 • Program je rozdělen do tří bonusových období.
  • Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč).
  • Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč).
  • Třetím bonusovým obdobím je období od 22. listopadu 2020 do 13. prosince 2020 (až 22 dní, tj. 11 000 Kč).
 • Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.
 • Více informací
 • Nejčastějí otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu ZDE

 

Ošetřovné pro OSVČ 

 • Dotace kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) ve výši 400 Kč za každý den OČR.
 • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: začátek listopadu za obdobní říjen 2020
 • O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc a bude vyplácena ex post. Program je koncipován jako rámcový a bude vyhlašován prostřednictvím výzev.
 • Ošetřovné“ pro OSVČ nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem, který bude vyplácet MF.
 • Podpora ve formě dotace bude vyplacena OSVČ, která:

  • pečuje o dítě mladší 10 let (dítě/děti musí být nejpozději k poslednímu dni stanoveného období mladší 10 let), které jinak navštěvuje školu či jiné dětské zařízení v současné situaci uzavřené kvůli COVID-19, nebo pro účely péče o dítě, které se nemůže účastnit výuky z důvodu nařízení karantény, obojí za předpokladu, že na stejné dítě nečerpá tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba

  • pečuje o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, za předpokladu, že na stejné nezaopatřené dítě nečerpá tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba

  • pečuje o osobu, jež je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, za předpokladu, že na stejnou osobu nečerpá tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba

 • Tiskopis pro vyplnění žádosti zde.

 • OSVČ mohou o ošetřovné žádat od 9. 11. od 09:00 hod. do 9. 12.

 • Více informací ZDE

 

Program AgroCovid Potravinářství

 • Program AgroCovid Potravinářství spustí Ministerstvo zemědělství na pomoc potravinářským a zemědělským podnikům, jež postihlo uzavření restaurací a dalších provozů veřejného stravování.
 • Podmínkou žádosti je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. března do 30. listopadu 2020.
 • Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím systému „Modul pro Žadatele“ od 1. prosince 2020 do 15. ledna 2021.
 • Návod na podání žádosti o podporu ZDE
 • Modul pro žadatele o podporu je k dispozici ZDE
 • Více informací

 

Covid - Podpora cestovního ruchu

 

Covid - Kultura

 • Vláda 14. 10. rozhodla o prodloužení programu Covid – Kultura
 • Pro podnikatele (OSVČ i PO) a umělecké a odborné technické profese v kultuře bude vyhlášena druhá dotační výzva.
 • Na program bude vyčleněno 750 milionů korun a podpora bude poskytována ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.
 • Pořadatelé mohou dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost.
 • Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun, živnostník 60 000 korun.
 • On-line podávání žádostí ZDE
 • Více informací ZDE

 

Odložení nájmu nebo podnájmu za prostory pro podnikání, zákaz výpovědi:

 • Ochranná doba od 27. 4. do 31. 12. 2020.
 • Rozhodná doba od 12. 3. do 30. 6. 2020.
 • Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné době a v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii.
 • Povinnost uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které nájemce řádně neuhradil, a to do konce ochranné doby, jestliže tak neučiní má pronajímatel právo vypovědět nájem; výpovědní doba činí 5 dní.

 

Covid - Nájemné

 • Žádosti je možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.czpokud se však žadatel registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná, zjednodušeny jsou i některé další administrativní úkony.
 • O příspěvek budou nově moci žádat také prodejci nábytku, koberců, sázkové kanceláře nebo někteří prodejci na tržištích.
 • Program již nevyžaduje povinnou participaci pronajímatele ve formě slevy na nájemném.
 • Ve druhé výzvě bude k dispozici 1,2 miliardy korun a nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou mít všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě krizových opatření zakázáno či výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách.
 • Výše podpory bude činit polovinu z celkového nájemného za období červenec až září 2020 a nebude už podmíněna slevou ze strany pronajímatele.
 • Vláda 21. 10. rozhodla o rozšíření programu COVID – nájemné i na provozy, které budou uzavřeny od 22. 10. kvůli mimořádným opatřením.
 • Výše podpory činí 50 % nájemného za celé období.
 • Více informací ZDE

 

Covid - Bus

 • Zcela nový dotační program Covid – Bus podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě.
 • Dopravci, kteří se zajišťují například zájezdy či dopravu dětí na tábory a školy v přírodě, přišli v první polovině roku vinou pandemie a vládou nařízeného zákazu akcí a dalších omezení o značnou část svých zakázek.
 • Dotační program Ministerstva dopravy má kompenzovat propad tržeb.
 • Výše podpory se bude odvíjet od ekologičnosti vozidla a počtu sedadel.
 • Na program bude vyčleněna jedna miliarda korun.
 • Dopravci mohou o dotaci žádat od 26. října 2020
 • Více informací a elektronické podávání žádostí na stránkách Ministerstva dopravy

 

Covid - Sport II

 • Nový dotační program Covid - Sport II podpoří profesionální sport a pořadatele sportovních akcí.
 • O dotaci budou moci žádat jak sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR, tak i pořadatelé sportovních akcí, které se kvůli pandemii nemohly konat nebo musely být odloženy.
 • Na dotační program Covid – Sport II půjde půl miliardy korun, výše konkrétní dotace se bude odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na provoz.
 • Pořadatelům sportovních akcí bude proplaceno maximálně 50 % uznatelných nákladů do výše nanejvýš 10 milionů korun.
 • Žadatelé mohou o podporu žádat od 12. 11. do 7. 12., a to elektronicky prostřednictvím informačního systému
 • AKTUÁLNĚ: Až 825 milionů korun uvolní vláda na podporu obnovy sportovních aktivit. Peníze byly původně určené na program Covid – Sport, na který byla vyčleněna celkem 1 miliarda korun. Nevyužitých 825 milionů korun tak bude v rámci podpory Restart sportu využito na podporu klubové činnosti, sportovních akcí pro registrované sportovce i na obnovení sportovních činností po epidemii. Cílem je vytvoření kvalitních podmínek pro sportovce, aby se mohli připravovat na reprezentování České republiky. Podpora se týká i mladých a hendikepovaných sportovců.
 • Více informací ZDE 

 

Liberační balíček a zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

 • Vláda schválila rozhodnutí, kterým promine úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, a zálohy splatné v prosinci 2020 na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a dani silniční.
 • Ministerstvo financí dopracuje a předloží vládě také rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty.
 • Byla také zrušena daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny, a to se zpětným účinkem.
 • Více o liberačním balíčku ZDE.
 • Více informací na webu Ministerstva financí

 

Odložení splatnosti a snížení pojistného

 • Určeno pro: OSVČ, PO
 • Odložení splatnosti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky, a to za měsíce květen, červen a červenec 2020.
 • V případě doplacení do 20. 10. se snížilo penále o 80 %.
 • Podávání žádostí: Zaměstnavatel o odložení nežádá, nabíhá automaticky předložením měsíčního přehledu platby pojistného a jeho neúhradou.
 • Více informací ZDE

 

COVID III

 • Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.
 • Covid III bude prodloužen do 31. prosince 2021. K definitivnímu prodloužení ale dojde až po notifikaci Evropskou komisí.
 • Podnikatelé budou moci nově kromě provozních úvěrů požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku o záruku i na investiční úvěry.
 • Prodlužuje se i doba, do kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky, a to až do 30. dubna 2026, namísto původního 30. června 2024.
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka nabízí tři typy záruk, a to:
  • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců,
  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců,
  • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč.
 • Doba ručení max. 3 roky
 • Podnikatel o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující finanční instituce, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.
 • Více informací ZDE

 

Program Technologie COVID 19

 • Podnikatelé mohou žádat o podporu od 250 tisíc do 20 milionů korun, a to především na nákup strojů a zařízení pro zahájení výroby zdravotnických prostředků a pomůcek osobní ochrany, nebo na likvidaci infekčního odpadu. 
 • Došlo k aktualizaci textu XII. Výzvy programu Technologie, a to na str. 5 kap. 5.1 Podmínky způsobilosti výdajů, bod c). - datum pro vznik způsobilých výdajů byl posunut z 31. 12. 2020 na nejzazší datum zdanitelného plnění poslední vyúčtovací faktury, které je 6 měsíců od vydání rozhodnutí.
 • Více informací ZDE

 

COVID Plus

 • Cílem tohoto podpůrného úvěrového programu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) je podpořit podnikání a posílit likviditu velkých exportních firem a jejich dodavatelů s více jak 250 zaměstnanci, které postihly ekonomické dopady COVID-19.
 • Podmínkou pro získání záruk je:
  • Minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 procent, do čehož se ovšem počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra.
  • Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu.
  • EGAP přijímá žádosti o záruky i pro firmy z oblastí cestovního ruchu a dopravy.
 • Více informací ZDE

 

Balíček opatření na podporu exportérů

 • Určeno pro právnické osoby. 
 • Přednostní vyřízení žádosti, snížené poplatky, zkrácená čekací doba a další služby
 • Bez žádosti - funguje automaticky.
 • Více informací ZDE

 

COVID - Lázně

 • Program COVID - Lázně slouží na podporu českých lázeňských měst, kterým je vyčleněna jedna miliarda korun.
 • Poukaz se bude vztahovat na pobyty zakoupené a realizované od 1.7. - 31. 12. 2020 v českých lázních.
 • Jedinou podmínkou je strávit v lázeňském zařízení minimálně šest nocí a absolvovat alespoň pět procedur. Půjde o přímou slevu lidem a významnou pomoc lázním.
 • Více informací ZDE

 

Odložení EET

 • Vláda předloží Parlamentu  návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, kterým chce prodloužit odložení povinnosti pro podnikatele evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb z 31. prosince 2020 až do 31. prosince 2022.
 • Odložení by se týkalo všech vln EET, tedy jak podnikatelů z 1. a 2., kteří v uplynulých letech již povinně evidovali, tak i 3. a 4. vlny, která doposud čekala na svůj start.
 • Novelu je třeba schválit ještě v letošním roce, jinak by se k 1. lednu 2021 musela EET rozběhnout naplno, a proto chce vláda použít institut legislativní nouze.
 • Více informací ZDE

 

Dotační program Covid – Školy v přírodě

 • je zaměřený na pomoc ubytovacím zařízením, která pořádají školy v přírodě.
 • Poskytovat se bude podpora ve výši 27 % z částky nasmlouvaných neuskutečněných pobytů škol.
 • Konkrétně se bude jednat o období od 25. května do 29. června 2020.
 • Podpora bude v maximální výši 400 korun na žáka a den.
 • Celkem je na realizaci dotačního titulu připravena částka 65 milionů korun.
 • Samotná realizace bude probíhat v období 30. listopadu 2020 až 30. června 2021.
 • Více informací v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Bezplatný odklad daně

 • V případě finančních potíží způsobených opatřeními proti šíření koronaviru mohou podnikatelé bezplatně do konce roku požádat o odložení platby daně nebo její rozložení na splátky.

 • Žádost by měla obsahovat informaci, v jak vysokých splátkách a v jakých lhůtách může poplatník daň uhradit.

 • Jak podat: Pro podání vůči správci daně elektronicky lze využít buď datovou schránku nebo společné technické zařízení správců daně (aplikace EPO - Elektronická podání pro Finanční správu), dostupná na adrese www.daneelektronicky.cz

 • Více informací ZDE

 

Komorová právní poradna

Členové Jhk mohou řešit právní otázky, které vyvstaly v souvislosti s koronavirem, přes bezplatnou Komorovou právní poradnu. Až do odvolání mohou členové Jhk zasílat své dotazy na:

Mimo to mohou podnikatelé využít také poradny Hospodářské komory ČR, která je dostupná v Právním elektronickém systému (PES): https://www.pespropodnikatele.cz/

Aktualizováno 16. 10. 2020

Interaktivní mapa Evropské unie ke Covid-19

Interkativní mapa států Evropské unie zobrazuje veškeré důležité informace týkající se covid-19 a přístupu či omezení v jednotlivých zemích. Naleznete tu také informace pro podnikatele, turisty či dopravce, telefonní čísla a odkaz na webové stránky zahraničních institucí.

Interaktivní mapa ZDE

 

Bezplatné exportní služby pro vývozce

 • Agentura CzechTrade poskytuje 58 expertů na teritoria celého světa. A to jak přes českou centrálu v Praze, tak i v zahraničních kancelářích. Poskytování exportních služeb bude zdarma až do konce roku 2020.
 • Více informací ZDE

 

Klíčové informace pro podnikání se zahraničím

Pokud obchodujete se zahraničními subjekty, doporučujeme sledovat: 

 • tarifní a netarifní bariéry – nejčastěji se dozvíte o zákazu vývozu specifických výrobků (převážně zdravotnického materiálu);
 • logistiku – všechna nutná či doporučená opatření pro tranzit či dodej zboží včetně dokumentů, které musíte nově předkládat na hranicích;
 • otevřené hraniční přechody – nejen, které přechody jsou otevřené, ale často i doporučené přechody s menšími kolonami (pokud takové jsou);
 • hygienická opatření – nejčastější je nutnost mít roušku a dezinfekci (někde dobrovolně, někde povinně);
 • plán ekonomické podpory – komplexní informace o krocích vlády dané země pro zmírnění ekonomického poklesu;
 • perspektivní sektory pro podnikání – obchodní výměna se nezastavila a i v dnešní době je možné se zeměmi obchodovat (například při přestavbě nemocnic);
 • ekonomická predikce – odhady pro ekonomický vývoj v dané zemi pro rok 2020 a často i rok 2021

Z hlediska obchodních cest a nutnosti testu na koronavirus doporučujeme sledovat Rozcestník informací k cestování  Ministerstva zahraničních věcí ČR a mapu cestovatele.

Pokud musíte absolvovat po návratu test na koronavirus, zde je seznam odběrových center.

 

Pomoc české ekonomice - Mapa strategických příležitostí

Mapa strategických příležitostí má za cíl pomoci firmám orientovat se v turbulentní době a zprostředkovává aktuální příležitosti ze světa. Vychází z unikátních informací, kterými disponují ekonomičtí diplomaté českých zastupitelských úřadů a zástupci agentur na podporu exportu ve světě. Publikace reaguje na bezprecedentní události roku 2020. Najdete zde kromě aktuálních strategických sektorů i pochopení dopadů pandemie koronaviru na český export, a to pomocí představení dosavadních proměn ekonomik vybraných zemí jak z pohledu fiskálních reakcí národních vlád, tak v makroekonomických souvislostech spolu s budoucím ekonomickým vývojem a faktory, které jej ovlivňují.

Mapa strategických příležitostí ke stažení ZDE

 

Zdroj informací:

Komorové vouchery

Komorové vouchery pomáhají podnikatelům v této covidové době, kdy nemohou běžně poskytovat své služby, i v blízké budoucnosti s nastartováním podnikatelské činnosti.

Propagujte své podnikání zveřejněním své nabídky. Zveřejnění je pro členy Jhk zdarma.

Chcete podpořit ostatní firmy? Zakupte si nabízené vouchery. 

Aktuality

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.