#jihoceskepodnikani
Menu

Koronavirus

Aktuální informace pro zaměstnavatele i zaměstnance

Vážení podnikatelé, zástupci firem, zaměstnanci,

naší rolí je podporovat podnikatelské prostředí, zaměstnanost a ekonomiku v regionu. V této, pro Vás velmi obtížné situaci, Vám chceme poskytnout co největší informační podporu. Víme, že sledovat aktuální informace a nařízení je velmi obtížné a proto sledujeme tyto zprávy za Vás. Níže naleznete přehled toho nejdůležitějšího, včetně kontaktů na odborníky z řad našich členských firem, kteří jsou Vám v této nelehké situaci nápomocni či informace na další instituce a samozřejmě i na nás. 

Pokud na této stránce nenaleznete hledané informace, neváhejte se na nás obrátit na kontaktním formuláři

Váš tým Jhk

Aktualizováno dne 6. 10. 2020

Vstup na území České republiky

S účinností od 5. října 2020 je pro celé území České republiky vyhlášen nouzový stav. Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. 

Všechny osoby přijíždějící do České republiky ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem, musí vyplnit ještě před příjezdem do země elektronický příjezdový formulář. Odesláním vyplněného formuláře dojde k automatickému informování místně příslušné krajské hygienické stanice o příjezdu osoby. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole.

Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.

Pro všechny osoby, které přijíždí ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, i nadále platí omezení volného pohybu po území České republiky, a to po dobu pobytu na území ČR, po dobu 10 dní anebo do ukončení karanténních opatření. Po tuto dobu současně platí povinnost nosit roušky na celém území ČR.

Pro všechny zaměstnavatele cizinců ze třetích zemí platí, že nesmí bez předložení negativního výsledku PCR testu na SARS-CoV-2 umožnit vstup na pracoviště těm cizincům, kteří přijíždějí ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy.

Formulář je dostupný zde: http://www.prijezdovyformular.cz/


Informace:

 

Vysvětlivky - mapa:

 • Zelená barva = bezpečná země pro cestování. Cestovat lze bez omezení při návratu zpět do ČR.
 • Červená barva nebo není země barevně označena = nepříznivý vývoj covid-19 s vysokým rizikem nákazy. Po návratu z těchto zemí platí povinnost před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, předložit oznámení hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2Výsledek je pak nutné oznámit dané hygienické stanici. Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let.
 • Povinnosti pro cizince naleznete zde.

 

Cestování do ostatních zemí

MZV ČR i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu)  jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě. 

MZV upozorňuje, že při všech cestách do zahraničí je nutno se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. 

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí naleznete zde: Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí

DROZD - Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů

 

Zdroje: 

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

 

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Aktualizováno 5. 10. 2020

Aktualizováno 16. 10. 2020

Vláda kvůli šíření epidemie covid-19 omezuje sportovní, kulturní a společenské akce, činnost úřadů i škol, rodičům prodlouží ošetřovné

Od 9. a od 12. října došlo ve dvou vlnách k následujícím omezením, další omezení pak platí od středy 14. října: Informace, co aktuálně platí ZDE

Od pátku 9. října 2020 platí:

 • Zakazuje se provoz heren, sportovišť, koupališť a wellness zařízení.  Od půlnoci 9. října se zakazuje provoz heren a kasín, provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol), provoz umělých koupališť a veškerých wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby, zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od 6 do 18 let.
 • Restaurace do 20 hod. U stolu maximálně 4 osoby. K dalšímu omezení dojde i u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů, které budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nebudou smět pustit více než 4 osoby. V těchto zařízeních bude nově zakázána produkce živé hudby a tance.
 • V nákupních centrech max. dva lidi u stolu a vypnutá wi-fi. Ve foodcourtech budou moci sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nebude moci být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí.

Od pondělí 12. října 2020 platí:

 •  Kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce se ruší na 14 dnů. Během tohoto období budou zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce, a to jak amatérské, tak profesionální, pokud se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Zákaz se nebude vztahovat pouze na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti. Nebudou se smět pořádat ani žádné poutě, kongresy či veletrhy.
 • Svatby, pohřby a následné hostiny se budou moci konat jen do 30 osob. Na maximálně 500 osob se omezuje i shromažďovací právo, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.
 • Od pondělí 12. října bude zakázána přítomnost studentů na vysokých školách s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů. S výjimkou povinné školní docházky na ZŠ, praktického vyučování a praktické přípravy a výuky škol při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, při Ministerstvu spravedlnosti a praktických škol jednoletých a dvouletých bude zakázána i výuka na středních a vyšších odborných školách a konzervatořích. Žáci druhého stupně základních škol se rozdělí na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů. S výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz postihne i střediska volného času a školní kluby.
 • Úplný zákaz výuky ve dnech 26. a 27. října. Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.
 • Na úřad či instituce jen ve vymezené dny a hodiny. Úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně, a až na přesně specifikované výjimky zakázala návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče. 
 • Ošetřovné. Vláda schválila návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a novely zákona o nemocenském pojištění, kterým chce upravit podmínky pro poskytování ošetřovného rodičům, jejichž děti zůstaly doma z důvodu uzavření školy či kvůli nařízené karanténě. V návrhu, který chce vláda prosadit Parlamentem urychleně v rámci legislativní nouze, prodlužuje podpůrčí dobu pro poskytování dávky z 9, respektive 16 kalendářních dnů při osamělosti rodiče, na celou dobu uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření. Ošetřovné budou moci pobírat i zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. Tyto změny budou platit během školního roku 2020/2021, skončí tedy 30. června 2021, přičemž ošetřovné nebude vypláceno za dny školních prázdnin, ředitelského volna či při omezení výuky v jednotlivých dnech. Zároveň zákon předpokládá zjednodušení podávání žádostí o přiznání této dávky. Rodiče například nebudou muset dokládat potvrzení školy, že byla uzavřena, postačí jejich čestné prohlášení.

Od středy 14. října 2020 platí:

Školy:

 • Od 14. října se zavírají všechny školy s výjimkou škol mateřských, prozatím do 1. listopadu včetně. Budou vyčleněna zařízení pro děti pracovníků záchranného systému, především lékařů a zdravotních sester.
 • Vysoké školy mohou pořádat zkoušky, kde není více než 10 lidí.
 • Zakazuje se pobyt studentů, kteří mají jiné bydliště v ČR, na kolejích.
 • Na středních školách bude zakázána praktická výuka.
 • Základní umělecké školy musí zrušit i dosud povolenou výuku jeden na jednoho.

Restaurace:

 • Od půlnoci na 14.10. úplně zavřou restaurace, kluby i bary. Bude možné prodávat jídlo s sebou ve výdejních okýnkách.
 • Hotelové restaurace mohou mít otevřeno do 20:00.

Pití alkoholu:

 • Zakazuje se pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

Omezení shromažďování:

 • Lidé se mohou shromažďovat v maximálním počtu 6 osob. Výjimku mají orgány státní správy a samosprávy.
 • Omezení se týká skupin venku i vevnitř, například i sportovců.

 Roušky:

 • Zavádí se povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy. Tedy na nástupištích, přístřešcích MHD nebo v čekárnách. Opatření platí od úterý 13. 10. do odvolání.

Omezení v maloobchodu:

 

Usnesení Vlády ČR v plném znění naleznete níže v dokumentech.

 

Vzdělávací akce a vzdělávání ve firmách

Podle výkladu Ministerstva zdravotnictví platí pro konání vzdělávacích akcí následující:

 • jsou zakázány všechny vzdělávací akce s výjimkou interního vzdělávání pro zaměstnance jednoho zaměstnavatele,
 • interní vzdělávání pro zaměstnance jednoho zaměstnavatele lze realizovat výlučně jeho zaměstnanci, tedy v případě, že lektor je zaměstnancem dotyčného zaměstnavatele; není žádné omezení počtu osob (ŘO OPZ upozorňuje, že pro projekty podpořené ve výzvách č. 60, 97 a 110 platí limit pro počet účastníků vzdělávací akce stanovený příslušnou specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ),
 • neexistuje omezení pro místo konání interního vzdělávání zaměstnanců jednoho zaměstnavatele (akce tak mohou probíhat i v prostorách mimo provozovnu zaměstnavatele).
 • Více informací
 • Doporučení Krajské Hygieničcké stanice k firemnímu vzdělávání

Podle výkladu Ministerstva zdravotnictví lze bez omezení využívat nástrojů vzdálené komunikace. ŘO OPZ sděluje, že připravuje výjimku umožňující realizaci aktivit také tímto způsobem. Výjimka bude zveřejněna do 16. 10. 2020 na stránkách www.esfcr.cz s účinností od 5. 10. 2020. 

 

Nošení roušek

Od pátku 18. září 2020 od 0:00 hod. se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 • v prostředcích veřejné dopravy.
 • od úterý 13. října 2020 jsou roušky povinné i na zastávkách a nástupištích veřejné dopravy.

 

Jihočeské firmy, které se dostanou do obtíží nebo se nacházejí v situacích, které vyžadují právní posouzení, je možné využít našich právních poraden. Tyto poradny mají své týmy, které jsou Vám schopny v brzké době zodpovědět Vaše dotazy a pomoci v situacích ovlivňujících Vaše podnikání. 

Právní poradna Jihočeské hospodářské komory

 

Zdroje informací

 • https://koronavirus.mzcr.cz - speciální web ke koronaviru

 • Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus - mj. nejčastější otázky a odpovědi

 • Úřad vlády: www.vlada.cz

 • Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz- zdraví a hygiena

 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz- zdraví a hygiena

 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz- zahraniční cesty

 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz- doprava

 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz- bezpečnost, hranice a pobyt

 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz - daně a další finance

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz - pracovněprávní oblast, sociální pojištění a sociální dávky

 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz - sociální pojištění

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz - vzdělávání a sport

 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz - cestovní ruch, zájezdy

 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz - podpůrné programy

 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz - spotřebitelé

 

Informační linky

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 - speciální informační linka pro živnostníky a podnikatele

 • Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 - zdraví a hygiena

 • Ministerstvo dopravy: 225 131 810, 225 131 820 - doprava

 • Ministerstvo zahraničních věcí: +420 224 183 100, +420 224 183 200 - zahraniční cesty

 

Informace z Hospodářské komory ČR

 • Hospodářská komora České republiky poskytuje a zveřejňuje informace spojené s COVID-19 na svých webových stránkách

Aktualizováno 15. 10. 2020

Program ANTIVIRUS Plus - program ochrany zaměstnanosti

 • Režim A programu Antivirus prodloužen do konce roku 2020, režim B zůstává v platnosti do konce října 2020. Stát jím hradí zaměstnavatelům mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz.
 • Zaměstnavatelé, na které dopadla nařízení vlády, dostanou na tyto zaměstnance od státu 100 % mzdových nákladů, a to zpětně od 1. října s tím, že ze 39 000 na 50 000 korun se zvýší maximální měsíční hranice na osobu.
 • Program bude prodloužen až do konce roku 2020.
 • Více informací o Antiviru Plus ZDE
 • On-line žádosti: https://antivirus.mpsv.cz/
 • Informace o Antiviru na webu Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Covid - Kultura

 • Vláda 14. 10. rozhodla o prodloužení programu Covid – Kultura
 • Pro podnikatele a umělecké a odborné technické profese v kultuře bude vyhlášena druhá dotační výzva.
 • Na program bude vyčleněno 750 milionů korun a podpora bude poskytována ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.
 • Pořadatelé mohou dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost.
 • Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun, živnostník 60 000 korun.
 • Více informací ZDE

 

Covid - Nájemné

 • Vláda prodlouží a upraví dotační program Covid – Nájemné.
 • Ve druhé výzvě bude k dispozici 1,2 miliardy korun a nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou mít všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě krizových opatření zakázáno či výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách.
 • Výše podpory bude činit polovinu z celkového nájemného za období červenec až září 2020 a nebude už podmíněna slevou ze strany pronajímatele.
 • Více informací ZDE

 

Covid - Bus

 • Zcela nový dotační program Covid – Bus podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě.
 • Dopravci, kteří se zajišťují například zájezdy či dopravu dětí na tábory a školy v přírodě, přišli v první polovině roku vinou pandemie a vládou nařízeného zákazu akcí a dalších omezení o značnou část svých zakázek.
 • Dotační program Ministerstva dopravy má kompenzovat propad tržeb.
 • Výše podpory se bude odvíjet od ekologičnosti vozidla a počtu sedadel.
 • Na program bude vyčleněna jedna miliarda korun.
 • Více informací na stránkách Ministerstva dopravy

 

Covid - Sport

 • Nový dotační program Covid - Sport podpoří profesionální sport a pořadatele sportovních akcí.
 • O dotaci budou moci žádat jak sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR, tak i pořadatelé sportovních akcí, které se kvůli pandemii nemohly konat nebo musely být odloženy.
 • Na dotační program Covid – Sport II půjde půl miliardy korun, výše konkrétní dotace se bude odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na provoz.
 • O nejvyšší částku, 12,5 milionu korun, si budou moci požádat kluby z nejvyšší fotbalové a hokejové ligy.
 • Pořadatelům sportovních akcí bude proplaceno maximálně 50 % uznatelných nákladů do výše nanejvýš 10 milionů korun.
 • Více informací ZDE 

 

Liberační balíček

 • Vláda schválila rozhodnutí, kterým promine úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, a zálohy splatné v prosinci 2020 na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a dani silniční.
 • Ministerstvo financí dopracuje a předloží vládě také rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty.
 • Více o liberačním balíčku ZDE.
 • Více informací na webu Ministerstva financí

 

Evropské dotace: REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014–2020

 • Vláda schválila návrh na využití prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014–2020.
 • Evropská komise hodlá mezi členské státy dodatečně k Evropským strukturálním a investičním fondům přidělit dalších 47,5 miliardy eur, přičemž konkrétní rozdělení těchto peněz mezi členské státy ještě nebylo ke 14. 10. známo.
 • Komise rovněž upravila podmínky pro jejich čerpání. Čtvrtina alokace musí jít na plnění cílů v oblasti změny klimatu.
 • Vláda odsouhlasila, že 56 % alokace půjde na investice do zdravotnictví, 15 % na investice do zázemí (kabiny) pro sportovce a 29 % bude určeno na podporu integrovaného záchranného systému a výstavbu domovů důchodců v pasivním standardu.
 • Více informací ZDE

 

Krizové ošetřovné

8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o:

 • dítě mladší 10 let,
 • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
 • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Více informací o krizovém ošetřovném na portálu MPSV. 

 

COVID - ubytování

 •  O dotaci až do výše 330 Kč na pokoj a noc mohou žádat provozovatelé hotelů, hostelů či penzionů, které byly z důvodu pandemie uzavřena. Ministerstvo má připraveno 3,3 miliardy korun. Výzva platí od 7. září do 30. října 2020.
 • Týká se rozhodného období 14. 3. 2020 – 24. 5. 2020. Jedná se o dobu, po kterou byla ubytovací zařízení uzavřena z důvodu usnesení vlády v souvislosti s krizí způsobenou pandemií COVID-19.
 • Více informací ZDE
 • Elektronická žádost na podporu ubytovacích zařízení a lázeňského cestovního ruchu

 

COVID III

 • Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka nabízí tři typy záruk, a to:
  • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců,
  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců,
  • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč.
 • Doba ručení max. 3 roky
 • Podnikatel o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující finanční instituce, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.
 • Více informací ZDE

 

Kompenzační bonus pro dohodáře na DPP či DPČ

 • Kompenzační bonus pro pracující na DPP nebo DPČ - tzv. "dohodáři" mají na bonus nárok v případě, že odváděli pojistné. Jde o částku 350 korun denně, která bude těmto lidem vyplácena zpětně za období březen až červen. Žádost se podává u finančního úřadu (vyplňuje se žádost a čestné prohlášení) nejpozději do konce října 2020.
 • "Dohodáři" mohou žádat o kompenzační bonus, a to zpětně za období od 12. března do 8. června.
 • Více informací ZDE

 

Program Technologie COVID 19

 • Podnikatelé mohou žádat o podporu od 250 tisíc do 20 milionů korun, a to především na nákup strojů a zařízení pro zahájení výroby zdravotnických prostředků a pomůcek osobní ochrany, nebo na likvidaci infekčního odpadu. 
 • Došlo k aktualizaci textu XII. Výzvy programu Technologie, a to na str. 5 kap. 5.1 Podmínky způsobilosti výdajů, bod c). - datum pro vznik způsobilých výdajů byl posunut z 31. 12. 2020 na nejzazší datum zdanitelného plnění poslední vyúčtovací faktury, které je 6 měsíců od vydání rozhodnutí.
 • Více informací ZDE

 

COVID Plus

 • Cílem tohoto podpůrného úvěrového programu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) je podpořit podnikání a posílit likviditu velkých exportních firem a jejich dodavatelů s více jak 250 zaměstnanci, které postihly ekonomické dopady COVID-19.
 • Podmínkou pro získání záruk je:
  • Minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 procent, do čehož se ovšem počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra.
  • Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu.
  • EGAP přijímá žádosti o záruky i pro firmy z oblastí cestovního ruchu a dopravy.
 • Více informací ZDE

 

COVID - Lázně

 • Program COVID - Lázně slouží na podporu českých lázeňských měst, kterým je vyčleněna jedna miliarda korun.
 • Poukaz se bude vztahovat na pobyty zakoupené a realizované od 1.7. - 31. 12. 2020 v českých lázních.
 • Jedinou podmínkou je strávit v lázeňském zařízení minimálně šest nocí a absolvovat alespoň pět procedur. Půjde o přímou slevu lidem a významnou pomoc lázním.
 • Více informací ZDE

 

Komorová právní poradna

Jste členem Jihočeské hospodářské komory? Využijte možnosti bezplatně konzultovat informace a problematiku vaší firmy v naší Komorové právní poradně. 
Členové Jhk mohou zasílat své dotazy na:

Mimo to mohou podnikatelé využít také poradny Hospodářské komory ČR, která je dostupná v Právním elektronickém systému (PES): https://www.pespropodnikatele.cz/

 

Zdroje informací:

Aktualizováno 16. 10. 2020

Interaktivní mapa Evropské unie ke Covid-19

Interkativní mapa států Evropské unie zobrazuje veškeré důležité informace týkající se covid-19 a přístupu či omezení v jednotlivých zemích. Naleznete tu také informace pro podnikatele, turisty či dopravce, telefonní čísla a odkaz na webové stránky zahraničních institucí.

Interaktivní mapa ZDE

 

Bezplatné exportní služby pro vývozce

 • Agentura CzechTrade poskytuje 58 expertů na teritoria celého světa. A to jak přes českou centrálu v Praze, tak i v zahraničních kancelářích. Poskytování exportních služeb bude zdarma až do konce roku 2020.
 • Více informací ZDE

 

Klíčové informace pro podnikání se zahraničím

Pokud obchodujete se zahraničními subjekty, doporučujeme sledovat: 

 • tarifní a netarifní bariéry – nejčastěji se dozvíte o zákazu vývozu specifických výrobků (převážně zdravotnického materiálu);
 • logistiku – všechna nutná či doporučená opatření pro tranzit či dodej zboží včetně dokumentů, které musíte nově předkládat na hranicích;
 • otevřené hraniční přechody – nejen, které přechody jsou otevřené, ale často i doporučené přechody s menšími kolonami (pokud takové jsou);
 • hygienická opatření – nejčastější je nutnost mít roušku a dezinfekci (někde dobrovolně, někde povinně);
 • plán ekonomické podpory – komplexní informace o krocích vlády dané země pro zmírnění ekonomického poklesu;
 • perspektivní sektory pro podnikání – obchodní výměna se nezastavila a i v dnešní době je možné se zeměmi obchodovat (například při přestavbě nemocnic);
 • ekonomická predikce – odhady pro ekonomický vývoj v dané zemi pro rok 2020 a často i rok 2021

Z hlediska obchodních cest a nutnosti testu na koronavirus doporučujeme sledovat Rozcestník informací k cestování  Ministerstva zahraničních věcí ČR a mapu cestovatele.

Pokud musíte absolvovat po návratu test na koronavirus, zde je seznam odběrových center.

 

Pomoc české ekonomice - Mapa strategických příležitostí

Mapa strategických příležitostí má za cíl pomoci firmám orientovat se v turbulentní době a zprostředkovává aktuální příležitosti ze světa. Vychází z unikátních informací, kterými disponují ekonomičtí diplomaté českých zastupitelských úřadů a zástupci agentur na podporu exportu ve světě. Publikace reaguje na bezprecedentní události roku 2020. Najdete zde kromě aktuálních strategických sektorů i pochopení dopadů pandemie koronaviru na český export, a to pomocí představení dosavadních proměn ekonomik vybraných zemí jak z pohledu fiskálních reakcí národních vlád, tak v makroekonomických souvislostech spolu s budoucím ekonomickým vývojem a faktory, které jej ovlivňují.

Mapa strategických příležitostí ke stažení ZDE

 

Zdroj informací:

Komorové vouchery

Komorové vouchery pomáhají podnikatelům v této covidové době, kdy nemohou běžně poskytovat své služby, i v blízké budoucnosti s nastartováním podnikatelské činnosti.

Propagujte své podnikání zveřejněním své nabídky. Zveřejnění je pro členy Jhk zdarma.

Chcete podpořit ostatní firmy? Zakupte si nabízené vouchery. 

Aktuality

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.