#jihoceskepodnikani
Menu

Koronavirus

Aktuální informace pro zaměstnavatele i zaměstnance

Vážení podnikatelé, zástupci firem, zaměstnanci,

naší rolí je podporovat podnikatelské prostředí, zaměstnanost a ekonomiku v regionu. V této, pro Vás velmi obtížné situaci, jsme se rozhodli poskytnout Vám co největší informační podporu. Víme, že sledovat aktuální informace a nařízení je velmi obtížné a proto sledujeme tyto zprávy za Vás. Níže naleznete přehled toho nejdůležitějšího, včetně kontaktů na odborníky z řad našich členských firem, kteří jsou Vám v této nelehké situaci nápomocni či informace na další instituce a samozřejmě i na nás. 

Váš tým Jhk

Jihočeské firmy si pomáhají

Rozhodli jsme, že po dobu nouzového stavu, která souvisí s COVID-19, budeme uveřejňovat všechny nabídky jihočeských firem určené "nejen" pro členské firmy, které Vám podnikatelům pomohou překlenout současnou situaci a vyřešit nepříjemné situace při Vašem podnikání.

Nabízíte pomoc či služby, které ostatním ulehčí současnou situaci? Dejte o nich vědět a pomáhejte s námi!

Na koho se obrátit?

Jihočeské firmy, které se dostanou do obtíží nebo se nacházejí v situacích, které vyžadují právní posouzení, je možné využít našich právních poraden. Tyto poradny mají své týmy, které jsou Vám schopny v brzké době zodpovědět Vaše dotazy a pomoci v situacích ovlivňujících Vaše podnikání. 

Právní poradna Jihočeské hospodářské komory

 

Důležité i​​​nformační linky

 • 1212 - speciální linka ke koronaviru
 • Non stop informační linky Státní zdravotní ústav:724 810 106,725 191 367,725 191 370- zdraví a hygiena
 • Ministerstvo dopravy: CZ 225 131 810, EN 225 131 820 - doprava
 • Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183200, 224 183 100 - zahraniční cesty
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 - podnikatelé a živnostníci
 • Ministerstvo vnitra: 739 608 533 - bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb,cizinci

Zdroj: MPO

Přehled nejdůležitějších informací

Kompenzace firmám při vyplácení mezd zaměstnancům

Aktualizace: 6. 4. 2020

Vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Veškeré informace o programu Antivirus naleznete na stránkách Minsiterstva práce a sociálních věcí.

Firmy mohou od 6. 4. 2020 od 12:00 hod. začít elektronicky žádat o příspěvky na mzdy

Manuál pro zaměstnavatele od MPSV

Převedení pracovníků k jinému zaměstnavateli

Podmínky, jak dočasně „propůjčit“ zaměstnance jinému zaměstnavateli, jsou blíže rozvedeny v § 43a Zákoníku práce a jedná se o tzv. dočasné přidělení zaměstnance („dočasné přidělení“). Má-li být zaměstnanec přidělen do zahraničí, je nutné ověřit jaká pobytová a pracovní oprávnění zaměstnanec musí k výkonu práce v dané zemi předem získat.

Více informací o převední pracovníků k jinému zaměstnavateli

Různé životní situace ve vztahu k zaměstnancům

Řešíte uzavření nebo částečné uzavření provozoven a překážky v práci?

1) Zaměstnavateli bylo usnesením vlády přikázáno uzavřít svou provozovnu pro veřejnost nebo omezit její provoz?

2)  Zaměstnavateli nebylo usnesením vlády přikázáno uzavřít svou provozovnu nebo omezit její provoz, přesto v důsledku nastalé situace u něj došlo k omezení odbytu jeho výrobků nebo služeb, k propadu odbytu, výroby (zaměstnavatel například dodává své výrobky, zboží nebo služby do provozoven, jež byly uzavřeny).

Kompletní informace ohledně uzavaření nebo částečného uzvaření provozoven najdete na webu Státního úřadu inspekce práce ČR.

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

 

Další informace Hospodářské komory České republiky ke klíčovým otázkám ve vztahu k zaměstnancům. 

Další informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro zaměstnance a zaměstnavatele

Cestování po dobu nouzového stavu

Aktualizováno dne 9. 4. 2020

Vláda dne 6. dubna 2020 schválila nové usnesení k pravidlům pro vstup občanů Česka a cizinců na území České republiky.

 Hlavní změny v pravidlech pro vstup na území ČR platné od 14. dubna

 

Od 14. dubna se mění zákaz vycestovat z České republiky. Od tohoto data platí:

Občané ČR mohou v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí (např. vyřízení úřední povinnosti, služební cesta, pohřeb, cesta za rodinou nebo v jiné mimořádně naléhavé situaci), a to na dobu kratší a delší než 24 hodin. Všechny osoby budou policií při výjezdu i návratu zaevidovány.

1) Vycestování na dobu kratší než 24 hodin

Jedná se o vycestování v naléhavé a mimořádné situaci bez nutnosti karantény po návratu. Týká se to:

 • Zaměstnanců složek IZS, pokud musejí zasahovat v sousedním státě.
 • Zemědělců, kteří musejí kvůli práci vyjet během dne do sousední země.
 • Všech občanů, kteří musejí za hranice jet k doktorovi, veterináři, na pohřeb, k soudu, na úřad nebo krátkodobě vyjet pečovat o rodinu. Důvod výjezdu budou muset na hranicích doložit.

2) Vycestování na dobu delší než 24 hodin

Po vycestování je nutná 14denní karanténa po návratu. Jedná se o:

 • Cesty za zaměstnáním, výkonem povolání, služební cesty - občan na hranicích předloží pracovní smlouvu, atd.
 • Cesty za rodinou včetně péče o osoby blízké.

Stále platí zákaz vstupu cizinců na území ČR včetně přerušení vydávání víz a hranice jsou nadále uzavřené. Zde naleznete podrobněji: Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření

Od 7. 4. 2020 se mění pravidla pro vstup občanů EU s přechodným pobytem a bydlištěm na území ČR – více ZDE.


Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

 

S účinností od pondělí 16. března 2020 0:00 platí následující opatření po dobu nouzového stavu:

 1. není dovoleno českým občanům cestovat do zahraničí - uvolnění omezení od 14. dubna (viz výše) 
 2. cizincům s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky je povoleno z území vycestovat, nebudou však do ukončení nouzového stavu vpuštěni zpět na území,
 3. zákaz platí i pro vstup cizinců na území České republiky. Toto se nevztahuje na cizince s povolením k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu nad 90 dní, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházeli v zahraničí.

Na základě usnesení vlády platné od 31. března 2020 do 12. dubna 2020 končí rozdělení na rizikové a nerizikové země a nezáleží na tom, odkud se lidé vrací.

Pro všechny osoby, občany Česka i cizince, kteří od půlnoci 31. března 2020 vstoupí na území ČR, je povinná 14denní karanténa (povinnost neplatí např. pro pendlery pracující ve zdravotnictví, sociálních službách a v integrovaném záchranném systému; pracovníky jezdící do Polska a na Slovensko; pro mezinárodní dopravu nebo pro pracovníky servisu kritické infrastruktury).

Zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem, se nevztahuje na osoby pracující v mezinárodní dopravě

DROZD - Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů.

 

Přísnější pravidla pro pendlery 

(AKTUALIZOVÁNO 7. 4. 2020)

Od pondělí 16. 03. je pro české občany zakázáno cestovat za hranice, zákaz vycestovat bude postupně uvolňován od 14. dubna (viz výše). Cizincům je zakázáno vstoupit na území České republiky. Mezinárodní autobusová, železniční a lodní doprava je pozastavena. 

Zákaz vstupu na území České republiky neplatí pro tzv. pendlery:

Od 30. března od půlnoci se pendleři rozdělují na tři hlavní skupiny (dle místa překračování hranice a typu práce):

A) Pendleři – pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a základních složkách integrovaného záchranného systému

 • Platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem.
 • Od 30. 3. 2020 dochází ke zmírnění podmínek pro tzv. pendlování pro tuto skupinu osob.

​Nadále se vyžaduje pouze Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Nevyžaduje se tak: 

B) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a Polskem

Přeshraniční pracovníci jinak běžně překračující hranici se Slovenskou republikou nebo Polskou republikou za účelem výkonu práce ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice s uvedenou zemí mající potvrzení pro přeshraniční pracovníky.

Nevyžaduje se:

 • knížka přeshraničního pracovníka
 • četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní) - osoba tedy může pendlovat dle potřeby – ale pozor! Polsko požaduje po osobách vstupujících do Polska 14-ti denní karanténu! Slovensko má jiná pravidla pro pendlery!
 • karanténa po návratu do ČR
 • Výčet pracovních pozic není omezen.

C) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem

 • Musí pendlovat pouze v turnusech, každý turnus musí mít nejméně 21 kalendářních dní (tzn. neplatí podmínka četnosti překračování)
 • Nemusí splňovat hranici 100 km dojezdnosti. Pokud však jedou dále než 100 km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7.
 • Pendleři, kteří jedou méně než 100 km od státní hranice, mohou i nadále využívat i tzv. pendlerské přechody - nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka – tuto knížku povede sama policie v elektronické podobě. Stále platí povinnost mít potvrzení od zaměstnavatele o pendlování (na text o 100 km se již nebere zřetel).
 • Mezi turnusy musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní, tu si musí zajistit u svého lékaře a při zahájení nového turnusu musí doklad předložit policii.

Informace pro pendlery od Ministerstva vnitra ČR platné od 26. 3. 

Ubytování:

Ubytování v Německu, Rakousku ani v České republice nezajišťují státní orgány České republiky. Zajišťuje ho zaměstnavatel nebo jiný subjekt.

Nákladní doprava do zahraničí

Na mezinárodní dopravu se od 31.3. vztahuje povinnost karantény v případě, že řidič/lodník/člen posádky dopravního letadla strávil v zahraničí více než 21 dní. Řidiči mezinárodní nákladní silniční dopravy nejsou pendlery! Nadále je pořád možné vyzvednout osobním vozem nákladní vozidlo v zahraničí a poté se stejně vrátit zpět. Pokud řidič pracuje v nákladní dopravě a jezdí pouze po Německu/Rakousku, tak je brán jako pendler a nemá výjimku z mezinárodní nákladní dopravy.

Vláda 30. 3. schválila sérii opatření, díky kterým se dopravci nákladní kamionové dopravy dočkají odkladu plateb za mýto i silniční daň.

Zdroj a více informací: Ministerstvo dopravy České republiky

 

Ministerstvo zahraničních věcí: nouzový balíček

Ministerstvo zahraničních věcí ČR připravilo pro české firmy nouzový balíček. Ten zahrnuje podporu v pěti oblastech, všechny služby jsou pro podnikatele zdarma:

 1. Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi;
 2. Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;
 3. Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;
 4. Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;
 5. Využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu. Podrobnosti se dočtete na export.cz 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

 

Přerušení živnosti OSVČ bez zaměstnanců

Jste OSVČ a nemůžete nadále pracovat?

1) Ukončení živnosti a následné zaevidování na Úřadu práce. Aby mohla být osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) vedená v evidenci na Úřadu práce ČR (evidence uchazečů o zaměstnání), je třeba přerušit nebo ukončit podnikatelskou činnost. Přerušení nebo ukončení podnikání musí OSVČ písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Doporučený postup OSVČ vůči okresní správě sociálního zabezpečení při přerušení nebo ukončení podnikání naleznete ZDE

2) Další možnosti, jak postupovat, když jako OSVČ nemůžete pracovat z důvodu opatření Vlády ČR ke koronaviru:

 • Dávka mimořádné okamžité pomoci. Informace vláda průběžně upřesňuje. Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc ZDE
 • Nárok na podporu v nezaměstnanosti a osvobození od všech zákonných pojištění.
  • Musíte mít „v rozhodném období“ pokrytou stanovenou dobu důchodového pojištění svou předchozí výdělečnou činností. Ta se počítá z posledního vyměřovacího základu pro pojistné přepočteného na jeden kalendářní měsíc.
  • Pro podrobnosti kontaktujte svůj příslušný úřad práce.
 • Přerušení živnosti. Abyste nemuseli platit zálohy na pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Je zdarma.
  • Přerušení živnosti oznamte příslušnému živnostenskému úřadu. Samotné přerušení pak nastává dnem doručení tohoto oznámení úřadu, avšak je možné v oznámení uvést den pozdější.
  • Dále ještě pošlete oznámení na:
   - okresní správu sociálního zabezpečení – obecný postup (do 8 dnů)
   - vaši zdravotní pojišťovnu – postup u VZP
   příslušný finanční úřad (do 15 dnů)
  • Přerušit živnost můžete na libovolnou dobu, není to ale možné zpětně. Správní poplatky se u žádosti neplatí.
  • Doba, po kterou přerušíte živnost, se vám nezapočítává do důchodového pojištění.
  • Následně doporučujeme zažádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce. Jakmile vás úřad práce do této evidence zařadí, důrazně doporučujeme toto opět oznámit zdravotní pojišťovně.
  • Více informací a odkazy na potřebné formuláře při přerušení živnosti naleznete zde: https://pespropodnikatele.cz/zivnost

Kompletní přehled informací, jak OSVČ mohou postupovat, když nemohou nyní pracovat

Zaměstnávání zahraničních pracovníků

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Aktualizováno 1. 4. 2020

UPOZORNĚNÍ: Od 1. 4. 2020 bude veškeré dotazy ohledně krátkodobých/schengenských víz vyřizovat Ing. Rostislav Škarda z Úřadu práce, tel. 950 124 413, e-mail: rostislav.skarda@uradprace.cz

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ostatními resorty zveřejnilo bližší informace o možnostech zrychlené změny zaměstnání držitele zaměstnanecké/modré karty v případě, že se nový zaměstnavatel podílí na krizových opatřeních.

 

Aktualizováno 20. 3. dle Ministerstva vnitra ČR

Pokud zaměstnanec v ČR pracuje na zaměstnaneckou kartu, může od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Změnu je zaměstnanec nadále povinen/a ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek.

Jestliže Váš nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí pokud změnu oznámíte nejpozději v den nástupu do nové práce. Ministerstvo již nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek, ty jsou považovány za splněné Vašim oznámením. V takovém případě je k oznámení změny třeba doložit i vyjádření nového zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod). Výše uvedené platí obdobně, pokud jste držitelem modré karty.

Více informací o nových povinnostech pro zahraniční pracovníky

Jihočeská hospodářská komora ode dne 16. 3. pozastavila příjem žádostí do Programu kvalifikovaný zaměstnanec - Ukrajina. Žádosti do programu je možné na Jhk podat, budou ale pouze zkontrolovány a zaevidovány. Jejich odeslání na příslušná ministerstva proběhne až po ukončení nouzového stavu.

Aktualizováno 9. 4. 2020

Prodloužení nouzového stavu

Vláda na schůzi 9. 4. prodloužila nouzový stav do čtvrtka 30. dubna. Sněmovna s tím v úterý 7. 4. souhlasila kvůli nynější koronavirové krizi. Kabinet původně žádal poslance o prodloužení nouzového stavu až do pondělí 11. května, neboť sám kabinet může nouzový stav vyhlásit nejvýše na 30 dnů. 

 

Povinnost nosit ochranné prostředky

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci 9. 4. oznámil, že nově nemusí mít roušku autisté, členové společné domácnosti při společné jízdě v autě a také řidiči v MHD, pokud jsou v odděleném prostoru.

Od úterý 7. 4.  mohou občané ČR opět začít využívat venkovní sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování roušku (vč. jízdy na kole a běhu). Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. 

Od 19. března stále platí zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest (kromě uvedených případů výše). Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének. Vláda ve středu 1. dubna souhlasila s návrhem ministra vnitra, aby policie mohla ukládat za porušování pravidel v době nouzového stavu blokové pokuty až do výše 10 tis. korun. Jednalo by se například o nenošení roušky nebo shlukování se na veřejnosti.

 

Omezení v maloobchodu

Od úterý 7. 4. mohou být v provozu sběrny, výkupny surovin a kompostárny. Od čtvrtka 9. 4. se také znovu otevřely hobby markety, železářství, stavebniny, či prodejny jízdních kol a cykloservisů. V otevřených obchodech ale od čtvrtka 9.4. platí přísnější opatření. Mezi lidmi budou rozestupy a obchody musí zajistit dezinfekční prostředky a ochanné rukavice u nejvíce exponovaného zboží.

Další změny se budou týkat prodejen s obuví a obchodů s potřebami pro děti. Ty by měly být otevřeny od příštího úterý 14. 4.

S platností do 11. dubna 2020 do 6.00 se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou některých prodejen - výčet na webu Vlády ČR

V čase mezi 8.00 hod. a 10:00 hod. je prostor maloobchodních prodejen vyhrazen osobám starších 65 let věku a držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu.

Kompletní informace k vyhlášení nouzového stavu na webu Vlády ČR

 

Uvolnění zákazu vycestovat z České republiky

Od úterý 14. dubna se mírně uvolní dosavadní zákaz vycestovat z České republiky. Kromě pendlerů a dalších osob, které mají výjimku ze zákazu už dnes, budou moci ze země vycestovat i lidé, kteří prokáží, že cesta do zahraničí je nezbytná (z pracovních či soukromých důvodů). V zahraničí se mají maximálně zdržet osobních kontaktů a při návratu budou muset projít kontrolou zdravotního stavu a projít karanténou.

 

Úlevy pro nájemníky

Poslanci 9. 4. odsouhlasili, že do konce letošního roku nebudou moci vypovědět z bytu nájemníky, kteří budou mít do konce července problém s placením nájmů. Dluh ale budou muset splatit do konce letošního roku. Podobné opatření s podobnou ochrannou lhůtou schválila Sněmovna i pro lidi, kteří podnikají v pronajatých prostorách.

Ti, kdo mají půjčku od Státního fondu rozvoje bydlení, mají možnost odložit si splátky do 30. 11. 2020. Příjemce úvěru musí doložit, že se stal neschopným úvěr splácet.

Další schválené opatření vychází vstříc pronajímatelům, prodlužuje jim lhůtu pro doručení vyúčtování služeb a energií uživatelům bytů a nebytových prostor v bytových domech.

Návrhy nyní míří do Poslanecké sněmovny, která je projedná ve zrychleném režimu legislativní nouze.

 

Zákaz volného pohybu

Kabinet Vlády ČR prodloužil omezení volného pohybu osob do 11. dubna. Do stejného data budou uzavřené také restaurace a maloobchodní prodeje a služby. Zákaz se netýká například:

 • výdeje jídla okénkem,
 • prodeje s sebou bez vstupu do provozovny,
 • provozovny, jež neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb nebo vězeňských zařízení),
 • od 7. 4. také např. hobbymarketů, stavebnin, prodejen kol či sběrných dvorů (viz výše Omezení maloobchodu)

Po 11. dubnu by se opatření mělo uvolňovat.

V nařízení jsou uvedeny výjimky: pobývat na veřejné dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné. 

Mimořádné nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR

Vláda rozhodla, že zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který platí od 19. března, se od 31.3. nově nebude vztahovat na děti do dvou let věku a řidiče, kteří jsou v motorovém vozidle sami.

 

Splácení úvěrů a hypoték

Vládala 1. dubna schválila moratorium na splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020, a to až na půl roku. Generální pardon ovšem nebude automatický. Dlužníci musejí před odložením splátek oznámit věřiteli, že byli postižení epidemií COVID-19. Odklad bude bezplatný.

 

Doporučení dezinfikovat prodejny a prostory veřejné dopravy

Členové vlády doporučují provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat po každém použití nákupní košíky a košíky, kliky a madla dveří alespoň jednou za hodinu.

Doporučení dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají, platí i pro provozovatele veřejné dopravy. Zde se jedná především o kliky, madla, ovládání dveří, držadla a opěrky sedadel. Zde by měli provozovatelé zajistit dezinfikování přinejmenším po každé jízdě.

Vláda také doporučuje co nejvíce používat bezhotovostní platební styk.

Podrobnější rozcestník v kontextu s koronavirem

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo rozscestník v kontextu s koronavirem: Na jednom místě přinášíme podrobnější rozcestník v kontextu s koronavirem. Kromě odkazů na gestory jednotlivých oblastí, kde najdete detailní informace, obsahuje také potřebná telefonní čísla, kontakty na zdravotní pojišťovny, odkazy na informační materiály ke stažení či usnesení vlády.

Zdroje informací:

 • https://koronavirus.mzcr.cz - speciální web ke koronaviru
 • Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus - mj. nejčastější otázky a odpovědi
 • Úřad vlády: www.vlada.cz
 • Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz- zdraví a hygiena
 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz- zdraví a hygiena
 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz- zahraniční cesty
 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz- doprava
 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz- bezpečnost, hranice a pobyt
 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz - daně a další finance
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz - pracovněprávní oblast, sociální pojištění a sociální dávky
 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz - sociální pojištění
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz - vzdělávání a sport
 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz - cestovní ruch, zájezdy
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz - podpůrné programy
 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz - spotřebitelé

Informační linky:

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 - speciální informační linka pro živnostníky a podnikatele
 • Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 - zdraví a hygiena
 • Ministerstvo dopravy: 225 131 810, 225 131 820 - doprava
 • Ministerstvo zahraničních věcí: +420 224 183 100, +420 224 183 200 - zahraniční cesty

Zdravotní pojišťovny:

Informační materiály:

Vládní usnesení (odkazy na materiály na webu Úřadu vlády):

Informace od společenstev a odborných sekcí Hospodářské komory ČR

Další informace v souvislosti s výskytem koronaviru můžete sledovat také na stránkách Hospodářské komory České republiky. Více informací zde

Aktuality

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.