Burzy škol Jhk 2020/2021 online

Burzy škol Jhk pravidelně na podzim představují možnosti dalšího studia žákům základních škol.

Na přehlídce středních škol jsou prezentovány nabídky škol, jejich studijní obory, podmínky studia a možnosti uplatnění po absolvování školy. Burzy škol jsou určené žákům 7. až 9. tříd základních škol, výchovným poradcům, rodičům a všem zájemcům, kteří se zajímají o středoškolské vzdělávání. 

V letošním školním roce proběhnou jihočeské burzy škol online. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost získat ve dnech 12. 13. a 14. ledna 2021 aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího studia na středních školách a učilištích a seznámit se i s možnostmi uplatnění absolventů v praxi. 

 

Burzy škol Jhk online 2020/2021 proběhnou na webu www.burzyskol.cz