Poradenství a legislativa

Informační místa pro podnikatele

InmpZískejte bezplatně základní informace pro své podnikání. Podnikatel se může na kontaktní místo se svým dotazem obrátit osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Obraťte se na Jihočeskou hospodářskou komoru - partnera jihočeských podnikatelů

Dotační poradenství

Jihočeská hospodářská komora se již od roku 2004 zabývá dotačním poradenstvím, především se zaměřením na podnikatelské subjekty. Máme bohaté zkušenosti s přípravou a realizací řady projektů. Úzce spolupracujeme s organizacemi a institucemi jako jsou Českomoravská záruční a rozvojová banka, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade a další. Zde naleznete některé realizované projekty JHK.

Služby:
 • Konzultace a posouzení projektových záměrů
 • Komplexní pomoc při zpracování projektů a dotačního managementu
 • Analýza možných zdrojů financování projektového záměru
 • Vydávání pravidelného Monitoringu dotačních příležitostí
Ceny:
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Členským subjektům poskytujeme na všechny služby slevy
 • Zasílání aktualizovaného Monitoringu dotačních titulů členským firmám zdarma

V případě zájmu o konzultaci a posouzení vašeho záměru, prosím vyplňte INVESTIČNÍ DOTAZNÍK a zašlete nám jej na adresu poradenstvi@jhk.cz.

Připomínkování legislativy

Na základě své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu svého členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou a orgány a institucemi EU ovlivňuje Hospodářská komora České republiky legislativní rámec podnikatelského prostředí. V procesu připomínkování vznikajících zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy EU se zasazuje o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU. 

Více informací k připomínkování legislativy naleznete na stránkách HK ČR: www.komora.cz

Ptejte se našich komorových právníků a mediátorů

V rámci naší obchodní spolupráce a partnerství s advokátními a mediátorskými kancelářemi a právníky Jihočeského kraje jsme pro Vás, své členy, zprostředkovali nabídku zvýhodněných podmínek pro využití právních a mediátorských služeb. V případě Vašeho zájmu o využití těchto zvýhodnění se, prosím, vždy u našich partnerů prezentujte jako člen JHK.

Právníci:

 • Advokátní kancelář Pechlát & Kaše Lukschová
 • Kudrlička & Kukla, advokátní kancelář s.r.o.
 • Advokátní kancelář JUDr. Lenka Smolíková, LL.M.
 • REALITY SPEKTRUM CEPÁK s.r.o.
 • NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář
 • Dr. iur. Julius Effenberger, advokát
 • Marcella Pawelka, advokátka
 • Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o., advokátní kancelář
 • Poradenská skupina Vilímková Dudák & Partners

Mediátoři:

 • Šárka Jarolímková
 • Mgr. Irena Jarošová

Kontakt pro zasílání Vašich dotazů je: vohradnikova@jhk.cz

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995. Do té doby platil pro oblast rozhodčího řízení zákon č. 98/1963 Sb., podle něhož bylo možné rozhodovat pouze spory z mezinárodního obchodního styku. S přijetím nového zákona o rozhodčím řízení se značně rozšířila oblast možného rozhodování sporů touto cestou mimo státní soudy, neboť současná právní úprava umožňuje rozhodovat v rozhodčím řízení veškeré spory majetkové povahy s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, pokud se strany těchto sporů na tom dohodnou.

Více informací na http://www.soud.cz.

Kontaktní formulář

mapa area1 area3 area4 area5 area7