Začínající podnikatelé

Chcete začít podnikat? Potřebujete informace o podnikání? Chcete si zpracovat podnikatelský plán? Využijte našich produktů a služeb pro začínající podnikatele:

Příručka pro začínající podnikatele "Jak začít podnikat"

Odhodlání začít podnikat je krokem k nezávislosti. Je to velký skok do neznáma, na kterém je dobré mít svého průvodce. Proto byla vytvořena tato brožura, která poskytne začínajícím podnikatelům souhrnný přehled o nejdůležitějších krocích při vstupu do podnikání a měla by usnadnit orientaci na trhu s finanční produkty.

 

 Naše příručka:

 • slouží jako pracovní sešit s možností zapisování poznatků, nápadů a konkrétních kroků,
 • je rozdělena do pěti na sebe navazujících kapitol - Než začnete podnikat; Oficiálně podnikatelem; Podnikatelský plán; Způsoby financování začátku podnikání; Rady na závěr,
 • obsahuje soupis důležitých rozhodnutí před registrací k podnikání (kapitola 5).Tištěnou verzi je možné si vyzvednout v oblastních kancelářích JHK.
 • Elektronická verze je ke stažení zde.

Vzdělávací kurz Podnikatelské minimum

 • krátký 3,5 denní vzdělávací kurz (3 školící dny + 0,5 den věnován závěrečné konzultaci)
 • základní informace o podmínkách podnikání, které by měl potenciální podnikatel znát
 • součástí je i praktická část, kdy za pomoci odborného lektora si sami zpracujete svůj vlastní podnikatelský záměr včetně ekonomického výhledu
 • harmonogram kurzu je přizpůsoben časovým možnostem zájemců
 • minimální počet účastníků kurzu je 5 osob, cena kurzu je 2.000,- Kč/účastník, bez DPH
 • výstupem kurzu je vlastní podnikatelský plán a osvědčení o absolvování kurzu
 • absolventi kurzu mohou využít zvýhodněné propagace prostřednictví Jihočeské hospodářské komory

Rekvalifikační kurz Základy podnikání

 • 120 hodinový rekvalifikační kurz, který je určen všem, kteří chtějí začít podnikat
 • v rámci kurzu se budou odborní lektoři věnovat tématům: marketing, ekonomie, právo, daně, daňová evidence, komunikace a využití počítače v praxi podnikatele, psychologie prodeje, komunikační dovednosti a další.
 • součástí kurzu je praktická část, v rámci, níž si každý účastník sestaví vlastní podnikatelský plán včetně ekonomického výhledu.
 • minimální počet účastníků kurzu je 8 osob
 • výstupem kurzu je vlastní podnikatelský plán a certifikát o absolvování kurzu
 • absolventi kurzu mohou využít zvýhodněné propagace prostřednictví Jihočeské hospodářské komory

Asistence začínajícím podnikatelům

Nemáte dostatek času na absolvování kurzu? Potřebujete individuální přístup? Potřebujete další informace?

 • konzultace a odborné poradenství k zahájení podnikatelské činnosti včetně poradenství k sestavení podnikatelských záměrů
 • poradenství k financování Vašeho podnikání včetně prověření možností z dotačních programů
 • Jihočeská hospodářská komora dále nabízí odborné poradenství i v dalších oblastech souvisejících s podnikáním, jako je právní poradenství, podnikání v zahraničí, a další, a to buď prostřednictvím našich odborníků či spolupracujících expertů

Informační místa pro podnikatele

Získejte bezplatně základní informace pro své podnikání. Podnikatel se může na kontaktní místo se svým dotazem obrátit osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Na koho se obrátit?

Stačí nám napsat na poradenstvi@jhk.cz či zavolat na +420 387 699 311. Rádi s Vámi Vaše náměty a nápady probereme.