Zahraniční pracovníci

POTÝKÁ SE TAKÉ VAŠE SPOLEČNOST S DLOUHODOBÝM NEDOSTATKEM PRACOVNÍKŮ?

Využijte následujících možností:
 • projekt Režim UKRAJINA
 • projekt Režim UKRAJINA I, INDIE (specialisté, odborníci, CZ ISCO 1-3)
 • projekt Režim ostatní státy - SRBSKO
 • projekt Režim ostatní státy - MONGOLSKO, FILIPÍNY

 

Projekt Režim Ukrajina (RU) nabízí řešení!

Jihočeská hospodářská komora se v rámci svého působení strará o své členy a o rozvoj především regionálního podnikatelského prostředí. Protože současným největším problémem zaměstnavatelů je nedostatek pracovníků, rozhodli jsme se zapojit se jako garant a administrátor do projektu RU. Spatřujeme v tom efektivní, fungující a v porovnání s dlouhodobostí problému také docela rychlou pomoc firmám v tomto všudepřítomném problému. Do května 2018 se doba od podání žádosti do příchodu ukrajinského pracovníka do firmy, samozřejmě v případě splnění všech podmínek, pohybovala kolem 6 měsíců, nyní je avízováno zrychlení projektu o cca 2 měsíce.

Možnost zapojit se do tohoto projektu ale nemají všechny podnikatelské subjekty, vláda ČR stanovila pevné mantinely a podmínky pro jeho využití.

Do projektu RU se NEMOHOU ZAPOJIT:

 • společnosti, které nepůsobí na trhu minimálně 2 roky
 • společnosti, které nezaměstnávají (prokazatelně: Sbírka listin, OSSZ apod.) po dobu 2 let minimálně 6 zaměstnanců
 • společnosti, jejichž poptávené pozice nejsou středně a nízkokvalifikované, tedy v rozsahu klasifikace CZ ISCO 4-8 (mimo projekt RU je CZ ISCO 1-3 = vysoko kvalifikové a 9 = Živá fronta)
 • zaměstnavatele, který vykonává činnost zprostředkování zaměstnání (stačí pochybnost garanta o zastřeném zprostředkování zaměstnání)
 • zaměstnavatele, který do Sbírky listin neuložil své účetní uzávěrky
 • zaměstnavatele, jehož mzda nabízená v centrální evidenci volných pracovních míst nedosahuje příslušné úrovně zaručené mzdy.

Pokud výše uvedené splňujete, pokračujte dál

ZAJISTÍTE VY:

1) volné pracovní místo nahlásit na ÚP včetně souhlasu se zařazením do centrální evidence pro zaměstnanecké karty (30dní)
2) ukrajinského (ké) uchazeče na Vámi požadovanou profesi (pouze 4-8 klasifikace CZ- ISCO, nikoli na profese skupiny 1-3 nebo 9)
3) při splnění výše uvedeného doručte emailem nebo datovou schránkou na JHK:

 1. žádost zaměstnavatele o zařazení do projektu RU s uvedením již konkrétního ukrajinského uchazeče (uchazečů)
 2. povinné přílohy zaměstnavatele – vše v originále, ne starší než 3 měsíce:
 • výpis z OR, ŽR...
 • výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES o počtu zaměstnanců
 • potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků
 • potvrzení ČSSZ o neexistenci nedoplatků pojistného na soc. zab. a příspěvku na SPZ
 • čestné prohlášení (stačí vše do 1 dokumentu) o tom, že:

• neexistuje nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění

• v období 2 let před podáním žádosti jste zaměstnávali min. 6 osob

• hodláte se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci uzavřít pracovní poměr min. na 1 rok

• v období 2 let před podáním žádosti Vám nebyla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100tis. Kč

• v období 2 let před podáním žádosti Vám opakovaně nebyla uložena pokuta vyšší než 100tis. Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce

• v případě hromadné žádosti (50 a více uchazečů) jste tento svůj záměr projednali se zaměstnanci (§280, odst.1, zák. č.262/2006 Sb.) a v této záležitosti budete spolupracovat s krajským Centrem na podporu integrace cizinců. Hromadnoé žádosti vyřizuje GK Kyjev

ZAJISTÍME NA JHK:
 • zašleme Vám potvrzení o přijetí Vaší žádosti k řešení
 • zkontrolujeme všechny požadované dokumenty a případně Vás vyzveme k doplnění
 • v případě, že vše splňujete:
 1. zašleme Vám potvrzení o zařazení Vaší společnosti do Režimu Ukrajina
 2. zašleme Vaši žádost na všechna 4 dotčená ministerstva
 3. zašleme Vám fakturu za provedené služby (bez DPH: 2500,-Kč žádost + 200,- Kč za každou pozici)
ZAJISTÍ GENERÁLNÍ KONZULÁT VE LVOVĚ:

Generální konzulát ve Lvově Vám cca do 20 dnů od podání žádosti zašle prostřednictvím emailu pevný termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Žádost se od 1. 5. 2018 podává nikoli na GK Lvov, ale na VÍZOVÉM CENTRU VFS GLOBAL, ul. Džerelna 18, Lvov (info.czech@vfshelpline.com +380501179071, +380445949659). Doporučujeme, aby žadatelé ve stanoveném termínu přicházeli v časovém rozmezí 8.30-13.00hod.

ZAJISTÍTE VY:

Předání tohoto pevného termínu ukrajinskému uchazeči a jeho účast na pohovoru, kdy ho s velikou pečlivostí vybavíte všemi požadovanými dokumenty:

https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/dlouhodoby_pobyt/dlouhodoby_pobyt_zamestnanecka_karta.html

Pokud budou při podání žádosti veškeré dokumenty v pořádku, a to jak ze strany Vaší společnosti, tak ze strany uchazeče, bude do 60ti dnů od pohovoru rozhodnuto o udělení víza. Uchazeč poté do 3dnů po příjezdu do ČR poskytne na OAMP (ČB, Písek, JH) své biometrické údaje, obdrží potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty (ZK), na základě kterého může již začít pracovat. OAMP následně vydá ZK.

OBECNÉ INFORMACE:
 • zrychlený režim spočívá v obejití VISAPOINTU
 • Vaše zařazení do Režimu Ukrajina je poplatné 1 rok, během kterého můžete podávat Žádosti o dalšího uchazeče, a to za snížený poplatek a bez dodání příloh
 • po uplynutí 1 roku žádáte jako poprvé se všemi povinnými přílohami
 • požadované dokumenty pro JHK nevyžadují úřední ověření (pro Lvov již ano!!)
 • požadované přílohy mají 3měsíční platnost
 • hromadné žádosti nad 50 uchazečů vyřizuje ZÚ Kyjev
 • na žádosti je nutný správný telefonní a emailový kontakt na zaměstnavatele
 • na zařazení do projektu Režim Ukrajina není právní nárok, rozhoduje garant
 • veškeré změny v pracovním poměru nutno hlásit ÚP + pokud možno v kopii zaslat také na OAMP (pobyty.cb@mvcr.cz)
 • Vaši žádost zpracujeme na JHK, mimo období dovolených, bez prodlení:

rezimukrajina@jhk.cz

Související dokumenty:

RU - manuál pro firmy

Žádost - zařazení do projektu RU

Žádost - seznam uchazečů

Žádost - nahlášení dalšího uchazeče

Dokumenty LVOV

Průvodní karta

 

Zahraniční pracovníky můžte také získat z dalších vládních projektů - Režim ostatní státy.

 

Režim UKRAJINA I, INDIE

Více informací naleznete ZDE:

UKRAJINA I:

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/zamestnanci-ukrajina/pilotni-projekt-ukrajina-pro-specialisty/

INDIE:

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/indie/

 

Režim ostatní státy SRBSKO

Více informací naleznete ZDE:

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/srbsko/

 

Režim ostatní státy MONGOLSKO/FILIPÍNY

Více informací naleznete ZDE:

https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/mongolsko-filipiny/

 

„SIC" = systém pro integraci cizinců pro Českobudějovicko

„SIC" = systém pro integraci cizinců pro Českobudějovicko - AJ

„SIC" = systém pro integraci cizinců pro Českobudějovicko - UJ

1. BREXIT - doporučení MVČR č. 1

2. BREXIT - doporučení MVČR č. 2

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE MV ČR K "POLSKÝM VÍZŮM"

http://www.mvcr.cz/clanek/problematika-vysilani-obcanu-tretich-statu-do-cr-k-poskytovani-sluzeb-v-ramci-eu.aspx

 

 

 

Kontaktní formulář

Zaškrtnutím souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení Jihočeské hospodářské komory na e-mailovou adresu, kterou jste zadal/a do tohoto formuláře

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty informace o zpracování osobních údajů
mapa area1 area3 area4 area5 area7