Legislativa a právo

Právní poradna „Komoroví právníci"

Komorová právní poradna probíhá na pěti místech v rámci Jihočeského kraje. Jejich přehled naleznete v krátkém popisku.

České Budějovice
 • V Českých Budějovicích probíhá „Komorová právní poradna" každý poslední pátek v měsíci.
 • Zájemci o komorovou právní poradnu se mohou na konzultace přihlásit na emailu: office@advokatizak.cz
Český Krumlov
Tábor
Písek
Strakonice
 • Ve Strakonicích probíhá „Komorová právní poradna" každý první pátek v měsíci od 9 do14 hod.
 • Registrace tazatelů probíhá prostřednictvím emailové adresy: ldemeterova@demeterlegal.cz.
Přehled všech akcí JHK lze sledovat ZDE.

 

Ptejte se našich komorových právníků

V rámci naší obchodní spolupráce a partnerství s advokátními kancelářemi a právníky Jihočeského kraje jsme pro Vás, své členy, zprostředkovali nabídku zvýhodněných podmínek pro využití právních a mediátorských služeb. V případě Vašeho zájmu o využití těchto zvýhodnění se, prosím, vždy u našich partnerů prezentujte jako člen JHK.

Právníci:
 • Advokátní kancelář Žánová - Kunert s.r.o.
 • Advokátní kancelář Pechlát & Kaše Lukschová
 • Kudrlička & Kukla, advokátní kancelář s.r.o.
 • Advokátní kancelář JUDr. Lenka Smolíková, LL.M.
 • REALITY SPEKTRUM CEPÁK s.r.o.
 • NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář
 • Dr. iur. Julius Effenberger, advokát
 • Marcella Pawelka, advokátka
 • Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o., advokátní kancelář

 

Připomínkování legislativy

Na základě své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu svého členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou a orgány a institucemi EU ovlivňuje Hospodářská komora České republiky legislativní rámec podnikatelského prostředí. V procesu připomínkování vznikajících zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy EU se zasazuje o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU.

Více informací k připomínkování legislativy naleznete na stránkách HK ČR: www.komora.cz.

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995. Do té doby platil pro oblast rozhodčího řízení zákon č. 98/1963 Sb., podle něhož bylo možné rozhodovat pouze spory z mezinárodního obchodního styku. S přijetím nového zákona o rozhodčím řízení se značně rozšířila oblast možného rozhodování sporů touto cestou mimo státní soudy, neboť současná právní úprava umožňuje rozhodovat v rozhodčím řízení veškeré spory majetkové povahy s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, pokud se strany těchto sporů na tom dohodnou.

Více informací na http://www.soud.cz.