Události

Analýza a zpracování dat, technologie BI

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Komplexní vzdělávací program "Analýza a zpracování dat, technologie BI" je zaměřen na středně a více pokročilé postupy pro práci s většími objemy dat. Je vhodný zejména pro manažery a další pracovníky, kteří zpracovávají výrobní, obchodní, finanční nebo logistická data, vytvářejí z nich výstupy a prezentují je. Ve známém prostředí Excelu zvládnete jednotlivé fáze zpracování dat od jejich získání z externího zdroje nebo informačního systému, přes jejich vyčištění, zpracování do vhodné podoby, vytvoření výstupů a jejich prezentaci ve firmě, zákazníkovi nebo na Internetu. Při práci budeme využívat moderní nástroje BI (business inteligence), které povyšují práci v Excelu na novou úroveň.

Předpokládané vstupní znalosti
- orientace v prostředí Windows 7, 8, 10
- dobrá znalost kancelářského balíku MS Office
- chuť se něco dozvědět, vyzkoušet nové postupy a použít je ve své praxi

 

Program

Na co se můžete těšit?

1. den - Získávání dat
(import dat z různých typů souborů, vytváření dotazů pro načtení pouze požadovaných dat, využití nástroje Power Query pro načtení dat)

2. den - Čištění a zpracování dat
(datové nástroje, nahrazování dat, vychytávky z praxe, využití vzorců a funkcí pro čištění dat, úpravy a převody formátů dat, propojování tabulek, získávání nových údajů, využití nástroje Power Query pro čištění, slučování a doplňování dat)

3. den - Analýza dat
(využití automatického formátu tabulky a související nástroje, sumarizace a analýza dat kontingenční tabulkou, členění podle položek, času, seskupování dat do intervalů, filtry…, analýza dat z různých zdrojů s využitím doplňku Power Pivot)

4. den - Prezentace dat
(grafy a minigrafy, vychytávky pro tvorbu grafů, podmíněné formátování v tabulkách a kontingenčních tabulkách, tvorba Dashboardů, mapových grafů v prostředí Excelu s využitím doplňku Power View, prezentace dat online s využitím Power BI Desktop a Power BI online)

5. den - Automatizace
(možnosti automatizace rutinních postupů, uživatelské funkce a jednoduchá uživatelská makra)

6. den - Automatizace II.
(úpravy a vytváření maker v editoru VBA; proměnné, cykly, práce s objekty)


NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 28. 2. 2022

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovací listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz . Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.


Jhk Akademie se bude konat prezenčně za dodržení podmínek, které vycházejí z mimořádného opatření MZČR.
Berte prosím na vědomí, že je potřeba použít po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek a zároveň je potřeba mít potvrzení o splnění podmínky pro vstup na akce. 

Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

          

Lektoři

Bc. et Bc. Jana Tichá

Lektorka a koučka vzdělávací společnosti GLOBIS s.r.o, pro kterou pracuje od roku 2006. Jana má dlouholeté zkušenosti s lektorováním IT a zaměřuje se na využití kancelářských aplikací ve firemní praxi či prezentačním a komunikačním dovednostem. Je certifikovaným testerem ECDL, akreditovaným lektorem MŠMT a také akreditovaným externím koučem (MŠMT, 2015). Ve volném čase ji můžete vidět prohánět se na koni nedaleko Budějovic.
 


Ing. Oldřich Hes

Jako lektor IT působí od roku 1999. Ve společnosti GLOBIS s.r.o., kde je jedním z jednatelů, pracuje od roku 2006. Kromě lektorské činnosti zaměřené na profesionální využití kancelářských programů, se nejčastěji věnuje optimalizaci využití ICT v malých a středních společnostech. Ve volném čase sází stromky v lese nebo ho najdete na turistických stezkách.
 
Pan Hes je dále certifikovaným testerem ECDL a akreditovaným lektorem MŠMT,  certifikovaným lektorem vzdělávání dospělých (AIVD, 2012) a vlastní certifikát Microsoft Office Specialist (Microsoft, 2006).


 

Dokumenty

Datum a čas
Úterý 08. 03. 2022
8:00 - 16:30
Úterý 15. 03. 2022
8:00 - 16:30
Úterý 22. 03. 2022
8:00 - 16:30
Úterý 29. 03. 2022
8:00 - 16:30
Úterý 05. 04. 2022
8:00 - 16:30
Úterý 12. 04. 2022
8:00 - 16:30
Místo zasedací místnost
F. A. Gerstnera 52, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Tato událost je neveřejná.

Pro ostatní:
Tato událost je neveřejná.

Cena pro projektové partnery: Zdarma

(* bez DPH)
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Tichá Jana
jana.ticha@globis.cz
+420775278909
Sdílet
Zpět