Události

Akademie pro budoucího manažera

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Vzdělávání mohou využít jen firmy zapojené do projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jhk II.
Máte zájem zapojit se do projektu- kontaktujte nás na 110@jhk.cz

Vzdělávací program "Akademie pro budoucího manažera" je rozdělen do samostatných výukových bloků složených z výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů, případových studií a návrhů variantních řešení konkrétních praktických situací. V rámci cvičení je část programu věnována i sebepoznávání účastníků, plánování jejich osobního i profesního růstu.
Vylaďte si svůj manažerský styl a získejte inspiraci v osvědčených technikách vedení lidí a seberozvoje.Kurz je vhodný pro manažery, team leadery a vedoucí pracovníky.

Program

Na co se můžete těšit?

1.den : Řízení organizace 
(Potřeby organizace a podmínky jejich naplnění,Definice strategických voleb a KPI,Stavební prvky organizace a jejich design s ohledem na potřeby organizace a strategické volby)

2.den : Procesní řízení a systémy denního řízení
(Definice procesu , Vstupní a procesní měřítka procesů, Ovlivňování výstupů procesů-systémy denního řízení)

3.den : Manažerská triáda-Role, lidi, výkony
(Role a kompetence manažera,složení týmu a jeho motivace,Styly vedení lidí,Největší mýty ohledně zpětné vazby,podpůrné techniky a rozvojové zpětné vazby)

4. den: Motivace a komunikace
(Nové přístupy motivace zaměstnanců,Efektivní komunikace,,Efektivní vedení porad,Jak udržet zapojení a motivaci účastníků,Jakým chybám se vyhnout a jak řešit obtížné situace na poradě)

5.den : Sebeorganizace a seberozvoj
(Sebeuvědomění a nastavení vlastního systému seberozvoje,,Time management-organizace pracovního i osobního života,praktická cvičení)

6.den : Nové techniky vedení organizace-koučovací přístup
(Základní principy koučinku-Co je a co není koučování,Koučovací techniky a praktická cvičení,Efektivní způsoby vedení lidí)

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 10.3.2023!

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu 110@jhk.cz! Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.

Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          

Lektor

Ing. Dušan Jeřábek

Trenérské a lektorské dovednosti uplatňuje téměř 30 let. Je odborník na přípravu strategie, změn v organizaci a řízení, zavádění projektového a procesního řízení.
Zaměřuje se na zvyšování výkonnosti firemních procesů, zdokonalování manažerských kompetencí manažerů na střední a vrcholové úrovni.
Při realizaci zakázek využívá motivační přístupy a synergii práce v týmech.
 

Dokumenty

Datum a čas
Sobota 18. 03. 2023
8:00 - 16:30
Neděle 19. 03. 2023
8:00 - 16:30
Pátek 21. 04. 2023
8:00 - 16:30
Sobota 22. 04. 2023
8:00 - 16:30
Sobota 29. 04. 2023
8:00 - 16:30
Neděle 30. 04. 2023
8:00 - 16:30
Místo zasedací místnost
Žerotínova 554, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Pouze pro členy zapojené do projektu

Pro ostatní:
Nelze se účastnit

Cena pro projektové partnery: Zdarma
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Fillová Ludmila
Ludmila.fillova@bitcz.cz
+420777926557
Sdílet
Zpět