Události

Akademie pro budoucí manažery a management firmy

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Vzdělávací program "Akademie pro budoucího manažera a management firmy" je rozdělen do samostatných výukových bloků složených z výkladové části a aktivního procvičení látky při řešení příkladů, případových studií a návrhů variantních řešení konkrétních praktických situací. V rámci cvičení je část programu věnována i sebepoznávání účastníků, plánování jejich osobního i profesního růstu.
Vylaďte si svůj manažerský styl a získejte inspiraci v osvědčených technikách vedení lidí a seberozvoje. Kurz je vhodný pro manažery, team leadery a vedoucí pracovníky.

Program

Na co se můžete těšit?

1.den : Manažerská triáda-Role, lidi, výkony
(Role a kompetence manažera, složení týmu a jeho motivace, Styly vedení lidí, Největší mýty ohledně zpětné vazby, podpůrné techniky a rozvojové zpětné vazby)

2.den : Motivace a komunikace
(Nové přístupy pro motivování zaměstnanců, Efektivní nástroje pro komunikaci a dosahování výsledků, efektivní vedení porad)

3. den: Řízení změn a neustálé zlepšování
(Cílem je rozvoj dovedností zapojovat své lidi do procesů změn. Vést je k dovednostem vidět potenciál změn, vyhodnotit je a využít pro zefektivnění procesů.)

4. den : Projektový management
(Plán a harmonogram projektu, Sestavení rozpočtu, Sledování nákladů ,Vedení proj. týmu, jeho motivace a hodnocení výsledků, Kontrola realizace projektu a hodnocení  jeho efektivity)

5.den : Nové techniky vedení organizace-koučovací přístup
(Základní principy koučinku-Co je a co není koučování, Koučovací techniky a praktická cvičení, Efektivní způsoby vedení lidí)

6.den: Práce s jednotlivci a týmy
(Vyjasnění rolí a očekávání, Budování efektivního týmu, Koučovací přístupy pro vedení jednotlivců a týmů)
 

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 1.6.2022

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz  Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.


Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
          

Lektor

Mgr. Marie Váňová

Mám dlouholeté zkušenosti v personalistice a vedení lidí v mezinárodních společnostech. Věnuji se realizaci rozvojových projektů, konzultacím, koučinku a školení v oblasti rozvoje organizace i jednotlivce. Věřím, že lidé tvoří úspěch firem.
 


Dokumenty

Datum a čas
Čtvrtek 23. 06. 2022
7:00 - 15:30
Pátek 24. 06. 2022
7:00 - 15:30
Čtvrtek 22. 09. 2022
7:00 - 15:30
Pátek 23. 09. 2022
7:00 - 15:30
Čtvrtek 13. 10. 2022
7:00 - 15:30
Pátek 14. 10. 2022
7:00 - 15:30
Místo zasedací místnost
Nová 627, Velešín
Cena Pro členy Jhk:
Tato událost je neveřejná.

Pro ostatní:
Tato událost je neveřejná.

Cena pro projektové partnery: Zdarma

(* bez DPH)
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Fillová Ludmila
Ludmila.fillova@bitcz.cz
+420777926557
Sdílet
Zpět