Události

Akademie pro asistenty a asistentky

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110 Jen pro členy Jhk
Více o projektu ZDE

Akademie pro asistenty a asistentky je určena nejen office manažerům, asistentkám nebo recepčním, ale všem, kteří chtějí zefektivnit svoji práci a zdokonalit se v oblasti komunikace, asertivního chování a profesionálního vystupování.

Program

Na co se můžete těšit?

1.den - Profesionální asistentka I.
(Role a osobnost asistentky, Asistentské pozice v hierarchii firmy, Firemní kultura a dress code, Základy komunikace)

2.den - Profesionální asistentka II.
(Jednání a vyjednávání, Náležitosti a úprava písemností, Příprava a vedení porad)

3.den- Office management
( Stanovení priorit aneb jak rozlišovat úkoly z hlediska naléhavosti, Plánování-jak si vytvořit časové rezervy, Jak nepřebírat cizí úkoly, Organizace času nadřízeného, Organizace pracovních prostor, Komunikace s dodavateli)

4.den- Duševní hygiena
(Rozhodovat se podle rozumu nebo emocí, Co se děje v naší hlavě, Stres a jeho zvládání, Duševní hygiena)

5.den- Otevřená komunikace
(Nástroje pro efektivní komunikaci, Modely pro vedení efektivních rozhovorů, Techniky pro zvládání komplikovaných rozhovorů, Prezentační dovednosti)

6.den - Organizace času a zvládání stresu
(Emoční inteligence, Time-management- určování priorit, Techniky zvládání stresu)

NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE 20.8.2021 

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovacího listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz  Originál monitorovacího listu nám předáte osobně na kurzu, nebo zašlete poštou na Jhk. 

V případě prezenční výuky mají všechny přítomné osoby povinnost prokázat, že splňují podmínky pro vstup:

a/ přítomný prokáže, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
b/ přítomný prokáže, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
c/ přítomný prokáže, že má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování 

  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní (prokazuje ambulantní zpráva o poskytnutí první očkovací dávky, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  • musí se jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19,

nebo
d/ přítomný prokáže, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
nebo
e/ přítomný se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Všichni účastníci budou usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude ponecháno nejméně jedno neobsazené sedadlo.
Všichni účastníci použijí po celou dobu konání akce, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.


Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
                    


 

Lektoři

Mgr. et Bc. Jitka Anastazie Meindl

Věnuje se vzdělávání dospělých v oblastech manažerských dovedností, v tématech a v oblastech strategického managementu, ale také v oblasti psychologie, komunikace a individuálního koučinku. Zakládá si na uplatňování získaných znalostí a dovedností ze seminářů v pracovním a soukromém životě.
 

Mgr. Monika Hasalová

Mou dovedností je schopnost vidění souvislostí a propojení jednotlivých událostí ve srozumitelný celek. Pracuji celostně a mým záměrem je, doprovodit vás, abyste viděli princip a uměli si pomoci sami. 
Pracuji jak s fyzickým tělem, s vaší myslí, tak i s emocemi. Teprve zahnutí tohoto trojlístku vlivu a působení dovoluje trvalé efekty ve vašich životech. 
Baví mě ta velká škála prostředků a technik, které používám pro zajištění kompletního působení, neboť každý člověk je jiný a přístup k němu je zcela specifickým. Baví mě, když cítím a vnímám, že má práce je celistvá a pro klienta komplexní. Jedna technika mě většinou neuspokojí...
 

Dokumenty

Datum a čas
Pátek 03. 09. 2021
8:00 - 16:30
Pátek 17. 09. 2021
8:00 - 16:30
Pátek 01. 10. 2021
8:00 - 16:30
Pátek 15. 10. 2021
8:00 - 16:30
Pondělí 01. 11. 2021
8:00 - 16:30
Pátek 12. 11. 2021
8:00 - 16:30
Místo velká zasedací místnost
Husova 9, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Pouze pro členy zapojené do projektu

Pro ostatní:
Nelze se účastnit

Kapacita Volno (Zbývá 12 míst)
Garant akce
Sedláčková Zuzana
zuzana.sedlackova@bitcz.cz
+420777926557
Přihláška na akci
Sdílet

Přihláška na akci

Volno (Zbývá 12 míst)

Pouze pro členy zapojené do projektu
Údaje organizace:
(Klikněte vyhledat)
(Pole se vyplňuje automaticky)
Osobní údaje:

Políčka označená* jsou povinná.
Zpět
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.