Základní informace

Jihočeská hospodářská komora 

Jihočeská hospodářská komora je sdružení podnikatelů ustanovené na základě zákona č. 301/1992 Sb. a č. 259/1996 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy.

Hlavním posláním Jihočeské hospodářské komory je podpora rozvoje podnikatelského prostředí a prosazování zájmů podnikatelů. Má své nezastupitelné místo v oblasti shromažďování a poskytování informací pro podnikatele a v oblasti vytváření neformálních obchodních kontaktů. V současné době nabývá na významu vytváření podmínek pro navazování kooperací i širší obchodní spolupráce s komorami a podnikateli v zemích EU, zejména přímo sousedících s Jihočeským krajem, tedy Rakouskem a Německem.

jhk

Jihočeská hospodářská komora vznikla fúzí fungujících hospodářských komor v okresech České Budějovice, Český Krumlov, Strakonice a Tábor k 1.1.2001. V roce 2001 byly založeny oblastní kanceláře v Jindřichově Hradci, Písku a Prachaticích a v roce 2002 oblastní kanceláře v Milevsku a Třeboni. JHK není rozdělena pouze regionálně, ale také oborově. V současné době fungují také oborová sdružení při JHK, a to sdružení stavebnictví a územního rozvoje, sdružení cestovního ruchu, sdružení textil, sdružení dopravy, klub personalistů, klub marketingu a reklamy, klub techniky a řemesel a IT klub.