Ukončené

Seznam projektů

Ukončené projekty JHK

TALENTY PRO FIRMY T-PROFI

Datum realizace: 13.09.2017 - 23.11.2017  |  Stav projektu: Ukončené

V letošním ročníku regionální technicky zaměřené soutěže Talenty pro firmy, poměří své síly 10 týmů z Jihočeského kraje a Bavorska...

ODBORNÁ PRAXE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOČESKÉM KRAJI

Datum realizace: 01.09.2014 - 31.07.2015  |  Stav projektu: Ukončené

Projekt se orientuje na navázání spolupráce středních škol se zaměstnavateli, odborníky a nově vzniklým centrem praktického vzdělávání (CPV) při Technologickém centru v...

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V JIHOČESKÉM KRAJI

Datum realizace: 01.10.2014 - 31.07.2015  |  Stav projektu: Ukončené

V rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji“ jsme v naší firmě obsadili pracovní místo, které je spolufinanc...

REGIONÁLNÍ PARTNERSTVÍ PRO VÝUKU ODBORNÝCH CIZÍCH JAZYKŮ

Datum realizace: 01.01.2013 - 31.12.2014  |  Stav projektu: Ukončené

Projekt je určen především pro zaměstnance hotelů, restaurací, muzeí a informačních, sportovních a zábavních center, kteří se chtějí se svými zahraničními zákazníky a...

TVORBA INTERAKTIVNÍCH JAZYKOVÝCH KURZŮ SE ZAMĚŘENÍM NA STROJÍRENSTVÍ A STAVEBNICTVÍ

Datum realizace: 01.01.2013 - 31.12.2014  |  Stav projektu: Ukončené

Cílem projektu je vytvořit interaktivní jazykové kurzy se zaměřením na oblast strojírenství a stavebnictví. Jazykové kurzy budou vyvinuty pro prezenční i distanční formu...