Matematickou cestou k technice

Matematickou cestou k technice

Datum zahájení: 01.09.2016

Datum ukončení: 31.08.2019

Stav projektu: Aktuální

Projekt vychází z dlouhodobé spolupráce Jihočeské univerzity v Č. B. a Johannes Kepler Universität Linz v oblasti didaktiky matematiky a z potřeby zvyšovat zájem žáků ZŠ a SŠ o technické a přírodovědné obory ve vazbě na trh práce.

Hlavními výstupy projektu je vytovření souboru inovativních výukových materiálů pro výuku matematiky na ZŠ a SŠ v češtině a němčině s využitím technologií včetně využití matematického softwaru GeoGebra; vytvoření pracovních skupin ZŠ a SŠ včetně zapojení průmyslových podniků pro tvorbu výukových materiálů; realizace přeshraničních koordinačních a vzdělávacích aktivit pro různé organizace a veřejnost (workshopy, semináře pro učitele, soustředění pro žáky, akce pro veřejnost); založení a spuštění provozu vzdělávacího centra STEM (STEM Education Centre) na JU na základě zkušeností STEM centra na JKU s cílem zajistit soustavné a dlouhodobé prosazování myšlenek projektu; šíření poznatků.

 Hlavními cílovými skupinami jsou vzdělávací instituce, jejich pracovníci a žáci, pro které jsou primárně určeny výstupy projektu, zejména nové výukové materiály v elektronické podobě a akce v rámci projektu.

Přeshraniční přístup je pro úspěšnou realizaci nezbytný, neboť základní přenos zkušeností a knoh-how probíhá mezi oběma univerzitami - ať už se to týká didaktiky matematiky či zkušenosti s provozem vzdělávacího centra STEM. Inovativní je zapojení do projektu nejen vzdělávacích institucí (ZŠ a SŠ), ale i průmyslových podniků za koordinace hospodářských komor na obou stranách hranice. 

Výstupy z projektu naleznete na webových stránkách: www.matematech.cz

mt_ignora