Aktuální

Seznam projektů

Aktuální projekty JHK

PROSPER_AM.NET

Datum realizace: 01.04.2019 - 31.12.2021  |  Stav projektu: Aktuální

Vývoj inovativních nástrojů a přístupů pro podporu MSP v oblasti zvýšení jejich exportu na zahraničních trzích.

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU JIHOČESKÉHO KRAJE I

Datum realizace: 01.01.2018 - 31.12.2020  |  Stav projektu: Aktuální

Hlavním cílem projektu je naplnění potřeb a odstranění nedostatků ve vzdělávání, které byly popsány v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji a...

ARTISTIC- ZHODNOCENÍ NEHMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Datum realizace: 01.07.2017 - 30.06.2020  |  Stav projektu: Aktuální

Artistic: Přínosy zhodnocení nehmotného kulturního dědictví (NKD) pro místní udržitelný rozvoj v regionech střední Evropy

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY

Datum realizace: 01.04.2017 - 31.03.2020  |  Stav projektu: Aktuální

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků členských firem Jihočeské hospodářské komory. Přiblížení kvalifikační úrovně pracovní síly s...

POHRANIČNÍ REGION 4.0 - SPOLEČNĚ.DIGITÁLNĚ.UTVÁŘET

Datum realizace: 01.01.2017 - 31.12.2019  |  Stav projektu: Aktuální

Aplikace prvků Průmyslu 4.0 pro malé a střední podniky.