Aktuální

Seznam projektů

Aktuální projekty JHK

MATEMATICKOU CESTOU K TECHNICE

Datum realizace: 01.09.2016 - 31.08.2019  |  Stav projektu: Aktuální

Vytvoření přeshraniční sítě pro systematické hledání cest a nástrojů, jak zvýšit zájem žáků ZŠ a SŠ o studium technických a přírodovědných oborů na SŠ a VŠ.

MEZINÁRODNÍ BIG DATA CENTRUM VÝCHODNÍ BAVORSKO – JIŽNÍ ČECHY

Datum realizace: 01.07.2016 - 30.06.2019  |  Stav projektu: Aktuální

Od 1. července 2016 byl zahájen přeshraniční projekt s názvem BDZOS – Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čec...

PODPORA ŘEMESEL

Datum realizace: 01.11.2018 - 29.06.2019  |  Stav projektu: Aktuální

Projekt si klade za cíl zlepšit povědomí o řemeslných oborech. Řemeslné obory, které jsou nejen tradiční, ale jsou také perspektivní z hl...

DOBRODRUŽSTVÍ S TECHNIKOU 2019

Datum realizace: 01.09.2018 - 13.06.2019  |  Stav projektu: Aktuální

Cílem unikátní technické interaktivní výstavy Dobrodružství s technikou 2019 je podpořit tvořivost, zručnost i kreativitu dětí, a předev...

EDUTEX - VZDĚLÁVÁNÍ V TEXTILNÍM PRŮMYSLU

Datum realizace: 01.02.2018 - 30.04.2019  |  Stav projektu: Aktuální

Hlavním záměrem projektu je podpora odborného vzdělávání v oblasti textilního a oděvního průmyslu a zároveň zvýšení přeshraniční spolupráce vzdělávacích institucí a...