Aktuální

Seznam projektů

Aktuální projekty JHK

MEZINÁRODNÍ BIG DATA CENTRUM VÝCHODNÍ BAVORSKO – JIŽNÍ ČECHY

Datum realizace: 01.07.2016 - 30.06.2019  |  Stav projektu: Aktuální

Od 1. července 2016 byl zahájen přeshraniční projekt s názvem BDZOS – Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čec...

EDUTEX - VZDĚLÁVÁNÍ V TEXTILNÍM PRŮMYSLU

Datum realizace: 01.02.2018 - 30.04.2019  |  Stav projektu: Aktuální

Hlavním záměrem projektu je podpora odborného vzdělávání v oblasti textilního a oděvního průmyslu a zároveň zvýšení přeshraniční spolupráce vzdělávacích institucí a...

TALENTY PRO FIRMY 2018

Datum realizace: 26.04.2018 - 30.12.2018  |  Stav projektu: Aktuální

Soutěž Talenty pro firmy (T-profi) je zaměřena na podporu a popularizaci polytechnické výuky u dětí a mládeže. Účastníci soutěže si otestují svoji zručnost, znalosti,...

PŘÍMĚSTSKÉ TECHNICKÉ TÁBORY (TECHNIKA MĚ BAVÍ)

Datum realizace: 01.11.2017 - 29.06.2018  |  Stav projektu: Aktuální

Datum zahájení: 1. 11. 2017 Datum ukončení: 29. 6. 2018 Stav projektu: AktuálníCílem projektu je prostřednictvím realizace příměstských t...

PROJEKT PROFESE 21. STOLETÍ VE STAVEBNICTVÍ

Datum realizace: 01.11.2017 - 29.06.2018  |  Stav projektu: Aktuální

Projekt Profese 21. století ve stavebnictví je navazující aktivita na realizované projekty Profese 21. století (2015 – 2016) a Profese 21. sto...