Klub techniky a řemesel

JHK již dlouhodobě pomáhá řešit členským firmám jeden z jejich palčivých a narůstajících problémů, kterým je nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků. Za tímto účelem byl založen klub Techniky a řemesel (kTaŘ), který volně navazuje na aktivity JHK vyplývající z Regionální sektorové  dohody pro oblast elektrotechniky a energetiky. Jeho hlavním cílem je propagace techniky, zvýšení atraktivity technických oborů, zastoupit mnohdy ne zcela pružné školství a co nejrychleji reagovat na aktuální požadavky jihočeského trhu práce.

Propagace techniky a řemesla

 • každoroční organizace interaktivní a zážitkové výstavy Dobrodružství s technikou. (Rok 2019 byl již 5. ročníkem, kdy rok od roku má výstava větší a větší úspěch a přináší návštěvníkům mnoho inovací. Letos navštívilo výstavu neuvěřitelných 4500 návštěvníků a čekalo na ně 271 zážitkových stanovišť. Návštěvníci si na vlastní kůži mohli zkusit techniku, vědu, chemické pokusy, řemesla a nechyběla ani Science show.).
 • spolupráce s jihočeskými Deníky na projektu Technika – obor budoucnosti
 • spolupráce s Jihočeskou televizí na projektu Motivační technické reportáže
 • organizace soutěže T-profi
 • organizace exkurzí do firem

Spolupráce firem a škol (VŠ, VOŠ, SŠ, ZŠ i MŠ)

 • Navazování kontaktů s budoucími technicky vzdělanými pracovníky
 • projekt Ukrajina
 • mezinárodní technické stáže
 • Burza pracovních příležitostí

Rozšiřování technické znalosti studentů

 • slovník TECHnej vytvořený firmami 

Vzdělávací činnost, kariérové poradenství

 • informace rodičům, výchovným poradcům i široké veřejnosti
 • průzkumy trhu práce

Unikátní technický minislovník

 • dostává se Vám do rukou unikátní technický minislovník, který je zpracován na základě výjimečné spolupráce Jihočeské hospodářské komory, jihočeských firem, škol a společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
 • Technických slovníků lze na českém trhu nalézt jistě dost a dost. Proč tedy tento komorový slovník TECHnej? Důvodem vzniku je zprostředkovat studentům znalost základních slovíček potřebných v reálné technické praxi. Oslovili jsme tedy s tímto záměrem technicky zaměřené společnosti Jihočeského kraje a tyto nám velmi vstřícně zaslaly slovíčka, která odpovídají potřebám aktuálního trhu práce. Dalším, koho jsme se záměrem technického minislovníku oslovili, byly technicky zaměřené střední a vysoké školy Jihočeského kraje. Tyto uvedenou aktivitu okamžitě podpořily a přislíbily zařazení nasbíraných slovíček do výuky.
 • A o to přesně nám šlo!
  Studenti jihočeských škol budou do svých budoucích profesních kroků vybaveni těmi nejdůležitějšími technickými slovíčky a frázemi, které dnešní trh práce vyžaduje! Nesmíme opomenout další přínos tohoto minislovníku, kterým je možnost dovzdělávat firemní zaměstnance.
 • Máme tedy radost z původní myšlenky i z provedené práce nás všech. Děkujeme Vám všem, kteří jste plnili slovník požadovanými výrazy, Vám všem, kteří jste již zadané výrazivo připomínkovali a především děkujeme společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o., která díky své proslulé specializaci na technické překlady komorový slovník TECHnej přeložila a zpracovala.