Klub personalistů

Jedním z hlavních poslání Jihočeské hospodářské komory je reagovat na podněty a požadavky svých členů. Právě z těchto důvodů vznikl Klub personalistů, který se zabývá především problematikou nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce. Klub byl založen jako neformální sdružení JHK v květnu 2008 a jeho členy jsou především členské firmy JHK, zástupci státní správy a samosprávy, vzdělávací instituce a další zainteresované organizace.

Cíle Klubu personalistů

  • zprostředkování vzájemných komunikací a diskusí týkajících se oblasti personalistiky
  • řešení problému nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců
  • propojování podnikatelské sféry se školskými zařízeními
  • reagování na konkrétní a individuální požadavky členů KP
  • organizace vzdělávacích akcí zaměřených na personalistiku