Neformální uskupení "IT klub" bylo vytvořeno Jihočeskou hospodářskou komorou v září 2006 pro členské firmy zabývající se IT problematikou. Hlavním iniciátorem pro vytvoření tohoto sdružení byl člen JHK Ing. Václav Sabáček, MBA - ředitel a předseda představenstva IT SYSTEMS a.s. a člen představenstva Czech ICT Alliance. Cílem schůzek, které organizuje a zaštiťuje JHK, dochází k výměně informací, příležitostí, sdružování kapacit, vzniku různých typů spolupráce apod. Účastníci se na setkáních věnují IT problematice velkých i malých podniků, kde fungují IT oddělení, ale toto setkání se také týká těch, kteří se o informační technologie pouze zajímají.