Rada sdružení

Ing. Karel Coufal
ČSAD Autobusy ČB a.s.
Ing. Jiří Kafka
ČD České Budějovice s.p.
Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA
JIKORD s.r.o.
Ing. Ladislav Ondřich
Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Michal Šebek
SGM CB s.r.o.

Sdružení Doprava vzniklo jako čtvrté oborové sdružení při Jihočeské hospodářské komoře na ustavujícím Shromáždění členů SD, dne 18.11.2003. Sdružení doprava se zabývá problematikou dopravní infrastruktury. Aktivně spolupracuje se zástupci státní správy a místní samosprávy při řešení koncepce řešení dopravní situace v regionu.