Cestovní ruch

Rada sdružení

RNDr. Ladislav Havel
Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o.
Vladimír Tůma
Gastronomická agentura GASTKOM
Mgr. Marcel Goetz
Mapcentrum s.r.o.
Mgr. Bohuslav Čtveráček
Mgr. Bohuslav Čtveráček
Mgr. Helena Bečková
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., Cestovní kancelář Saturn
Bc. Pavla Vaňková
Výstaviště České Budějovice a.s.
Tereza Daňková
EKOCHOV s.r.o.
Eva Marešová
MONI LODGING, s.r.o.
Rostislav Něšpor
Rostislav Nešpor
Pavel Kolouch
Sport Service Český Krumlov, s.r.o.
Bc. Jiří Lukeš

Sdružení Cestovní ruch vzniklo 17. května 2007 sloučením dvou dosavadních sdružení Jižní Čechy pohostinné a Služby v cestovním ruchu jako společná platforma pro spolupráci podnikatelů působících v oblasti služeb pro cestovní ruch. Cílem sdružení je podporovat rozvoj cestovního ruchu, zkvalitňovat služby a hájit zájmy svých členů a ostatních podnikatelů a subjektů v cestovním ruchu v regionu Jihočeského kraje. Služby, které nabízí toto Sdružení, vychází z cílů a dílčích plánů sekcí a členů sdružení. Konkrétní plán činnosti na příslušné období schvaluje Shromáždění členů na návrh rady Sdružení.