Cestovní ruch

Rada sdružení

RNDr. Ladislav Havel
Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o.
Bc. Jiří Lukeš
LH Hotels & Resorts s.r.o.
Hana Procházková
Pohádková kovárna Selibov

Sdružení Cestovní ruch vzniklo 17. května 2007 sloučením dvou dosavadních sdružení Jižní Čechy pohostinné a Služby v cestovním ruchu jako společná platforma pro spolupráci podnikatelů působících v oblasti služeb pro cestovní ruch. Cílem sdružení je podporovat rozvoj cestovního ruchu, zkvalitňovat služby a hájit zájmy svých členů a ostatních podnikatelů a subjektů v cestovním ruchu v regionu Jihočeského kraje. Služby, které nabízí toto Sdružení, vychází z cílů a dílčích plánů sekcí a členů sdružení. Konkrétní plán činnosti na příslušné období schvaluje Shromáždění členů na návrh rady Sdružení.