Rada oblasti

Ing. Lubomír Skála
Otavan Třeboň a.s.
PaedDr. Jan Váňa
Tiskárna JAVA
Ing. Petr Konopásek
Magna Cartech spol. s r.o.
Ing. Michal Hamerník
Sloupárna Majdalena s.r.o.
Dipl. Ing. Tomáš Otepka
Penzion Otepkovi
Ing. Markus Rametsteiner
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Ing. Jiří Škopek
Santal spol. s r.o.
Lubomír Sokolík
Lubomír Sokolík

Historie

Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v Třeboni vznikla na ustavujícím zasedání dne 16.května 2002, kdy podnikatelé z Českovelenicka, Suchdolska a Třeboňska rozhodli o vzniku nové oblasti JHK, která kopíruje tzv. "malý okres". Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje podnikatelského prostředí a prosazování zájmů podnikatelů. Člen oblastní hospodářské komory je součástí silného podnikatelského seskupení, které reprezentuje a koordinuje společné zájmy svých členů. Členství v JHK zvyšuje renomé a poukazuje na stabilitu firmy.

Členská základna oblasti Třeboň má neustále se rozvíjející trend a k 1. 1. 2010 čítá na 69 členů, mezi kterými najdeme převážně malé a střední, ale i velké firmy z téměř všech oborů podnikání. Oblastní kancelář Třeboň má tak dobré předpoklady, stát se reprezentantem podnikatelské veřejnosti na Třeboňsku.

Mezi nejvýznamnější pořádané akce patří:

  • Zasedání členů a přátel JHK
  • Podnikatelské fórum
  • Společenský ples
  • Dny podnikání na Třeboňsku

Činnost Jihočeské hospodářské komory v Třeboni na základě podepsané Smlouvy o spolupráci s finančním příspěvkem podporují města Třeboň, České Velenice, Suchdol nad Lužnicí a Chlum u Třeboně.

Smluvní strany vyjadřují společný zájem na vytváření podmínek pro rozvoj podnikání ve městě a regionu. Za důležité považují rovněž prohloubení vzájemné důvěry a spolupráce včetně koordinace společných aktivit města a podnikatelské veřejnosti.

Města uznávají komoru jako reprezentanta podnikatelské samosprávy regionu. Komora potvrzuje svoji připravenost podílet se na záměrech měst směřujících k rozvoji regionu, zlepšování infrastruktury a zlepšování podmínek života a podnikání.

MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Tel.: +420 384 342 111
Fax: 384 723 505
E-mail: posta@mesto-trebon.cz
URL: www.mesto-trebon.cz
E-podatelna: e.podatelna@mesto-trebon.cz

MĚSTO ČESKÉ VELENICE

Revoluční 228
378 10 České Velenice
Tel.: +420 384 758 011, +420 384 794 201
Fax.: 384 758 011
E-mail: info@meu.velenice.cz
URL: www.velenice.cz
E-podatelna: podatelna@meu.velenice.cz


MĚSTO SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Nám. T.G.Masaryka 9
378 06 Suchdol nad Lužnicí
Tel.: +420 384 781 104
Fax: 384 781 423
E-mail: info@meu.suchdol.cz
URL: www.suchdol.cz
E-podatelna: podatelna@meu.suchdol.cz

MĚSTYS CHLUM U TŘEBONĚ

Náměstí 115
37804 Chlum u Třeboně
Tel.: +420 384 797 313, +420 384 797 313
E-mail: flickova@chlum-ut.cz
URL: www.chlum-ut.cz

Dále spolupracujeme:

MĚSTO LOMNICE NAD LUŽNICÍ

náměstí 5. května 130
378 16 Lomnice nad Lužnicí
Tel.: +420 384 792 201, +420 384 792 239
Fax: 384 792 201
E-mail: info@meu.lomnice-nl.cz
URL: www.lomnice-nl.cz 

Spolupráce s městy

Suchdol nad Lužnicí

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Město Suchdol nad Lužnicí leží v půvabné krajině v blízkosti hlubokých pohraničních lesů. Tuto krajinu stojí za to poznat ať na kole, pěšky nebo lodí. Suchdol je i významným letoviskem a východiskem pro vodácké splutí řeky Lužnice. Srdečně vás vítáme.

http://www.suchdol.cz

 
Třeboň

TŘEBOŇ

Město Třeboň obklopené hladinami rybníků je nejen místem odpočinku a relaxace v lázeňském prostředí, ale především místem dýchajícím historickou atmosférou, kulturním děním, vlídností a pohostinností. Při vyjížďkách na kole po cyklistických stezkách můžete obdivovat krásnou přírodu, vodní díla Štěpánka Netolického a Jakuba Krčína, ale také ochutnat řadu místních gastronomických specialit jako jsou například kapří hranolky. Buďte u nás vítáni.

http://www.mesto-trebon.cz

 
Chlum u Třeboně

CHLUM U TŘEBONĚ

Městys Chlum u Třeboně se nachází v romantické krajině jihočeských rybníků a lesů při česko-rakouské hranici. První zmínka pochází z roku 1399. Dominantou městyse je barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie a další významnou architektonickou památkou je barokní zámek. K Chlumu u Třeboně neodmyslitelně patří rybník Hejtman, který je vyhledávaný především turisty.

http://www.chlum-ut.cz

 
České Velenice

ČESKÉ VELENICE

Město České Velenice leží na hranici s Rakouskem a má přes 3 tisíce obyvatel. Díky výstavbě železnice s nádražím, důležitého uzle celého Rakouska-Uherska, a tím velkým příbytkem obyvatel, začal hospodářský a stavební rozmach dnešních Českých Velenic. Dodnes se zde najdou dílny, které jako jedny z mála se ještě zabývají opravou parních lokomotiv a parních kotlů. 

http://www.velenice.cz

 
Lomnice nad Lužnicí

LOMNICE NAD LUŽNICÍ

Lomnice nad Lužnicí je městečko ležící na hranici chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Dnes má téměř 1800 obyvatel. Významný rod Rožmberků zde nechal vybudovat řadu rybníků např. Velký a Malý Tisý a hrad, který byl později zbořen. Město vlastnil také rod Schwarzenbergů.

http://lomnice-nl.cz