Rada oblasti

Bc. Josef Handrejch
Handrejch Josef
Zuzana Pšeničková
Zuzana Pšeničková
Dana Jahodová
Prosperita o.s.
Ing. Vladimír Homola
ČSAD Autobusy ČB a.s.
Ing. Pavel Pewner
Pewtronic s.r.o.
JUDr. Hana Šebestová
JUDr. Hana Šebestová
Ing. Petr Mareš
Kopeko, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Kulič
Alfa výroba jednoúčelových strojů, s.r.o.
Miroslav Bísek
BIBO Shoe s.r.o.

Historie

Oblastní hospodářská komora (ObHK) v Písku byla založena v roce 2001. Jejím hlavním cílem je podporovat rozvoj podnikání v regionu a prosazovat zájmy svých členů. K 1. 5. 2012 tvořilo členskou základnu 108 firem. Řídícím orgánem oblastní hospodářské komory je Rada oblasti, která je volena na Zasedání členů jednou za tři roky. Kancelář ObHK Písek pravidelně organizuje semináře a školení, pravidelně pořádá Podnikatelská fóra, jichž se účastní zajímaví hosté. Na těchto fórech pak zástupci firem získávají potřebné informovace o činnosti a aktuálních projektech JHK, vyhlašují se výsledky soutěže Firma a Živnostník Písecka apod. OHK Písek rovněž aktivně spolupracuje s Úřadem práce a Městem Písek. Pravidelně pořádá setkání zástupců podnikatelů se zástupci města, organizuje tzv. „starostenské cesty" do členských firem ObHK.

ObHK Písek je správcem webového portálu o podnikání na Písecku www.podnikamevpisku.cz, na němž mohou podnikatelé zdarma prezentovat svoji firmu, vkládat různé poptávky a nabídky či získat potřebné informace z oblasti podnikání na Písecku.

Jihočeská hospodářská komora v Písku úzce spolupracuje s Městem Písek na základě smlouvy, která byla podepsána mezi oběma stranami. Oba subjekty zde vyjadřují společný zájem na vytváření podmínek pro rozvoj podnikání ve městě Písek a v regionu města. Město uznává komoru jako reprezentanta podnikatelské samosprávy regionu a komora potvrzuje svoji připravenost podílet se na záměrech města zaměřených na rozvoj regionu, zlepšování infrastruktury a zlepšování podmínek života i podnikání. Město Písek finančně přispívá na fungování kanceláře JHK Písek.

Hospodářská komora se podílí na realizaci Strategického plánu rozvoje města Písku a úzce spolupracuje s důležitými institucemi ve městě. Pořádá setkání podnikatelů s představiteli města, úřadů a institucí. Společně s městským úřadem vyhodnocuje soutěž Živnostník a Firma Písecka. Kancelář JHK Písek organizuje tzv. starostenské cesty. V rámci těchto cest starosta města navštěvuje členské firmy JHK, diskutuje s nimi o jejich aktivitách, potřebách příp. problémech ve vztahu k městu.

Město Písek
Velké náměstí 114
397 19 Písek

Tel.: 382330111, 382330555
e-podatelna: e-podatelna@mupisek.cz
www.mesto-pisek.cz 

Spolupráce s městy

Písek

PÍSEK

Jihočeské Atény vzkvétají na řece Otavě již osmé století. Aktuálně se pyšní řadou cen – 1. místo v projektu „Nejlepší město pro byznys 2010", 4. místo v ČR v soutěži „Město pro život" a oceněno bylo také za třídění odpadu. Písek rovněž nabízí kvalitní možnosti pro vzdělávání a aktivní trávení volného času, dále množství gastronomických i ubytovacích zařízení.

http://www.mesto-pisek.cz