Organizační struktura

Organizační struktura JHK

Organizační struktura Jihočeské hospodářské komory je tvořena úřadem JHK, představenstvem a dozorčí radou. Důležitou roli v organizační struktuře zaujímají také oblastní kanceláře v jednotlivých městech a oborová sdružení.