Zima je vhodným obdobím na termovizní měření…

Zima je vhodným obdobím na termovizní měření tepelných mostů a netěsnosti budov

Zima je vhodným obdobím na termovizní měření tepelných mostů a netěsnosti budov

V rámci své poradenské činnosti nabízí Energy Centre České Budějovice, které je rovněž členem Jihočeské hospodářské komory, měření úniků tepla termovizní kamerou pro klienty z Českých Budějovic a jejich nejbližšího okolí zdarma. Zima je totiž vhodným obdobím na termovizní měření tepelných mostů a netěsnosti budov.

K měřejní je využívaná termovizní kamera, která je dnes napříč různými obory běžně používaným technickým zařízením. Kromě samostatných profesionálních jednoúčelových zařízení, jejichž používání bylo ještě před pár lety výsadou odborníků, nabízí současný trh řadu cenově dostupných a uživatelsky nenáročných modelů, až po malé přídavné moduly pro smartphony. Pořízení dat je ovšem jedna věc a jejich vyhodnocení a doporučení vhodných opatření k nápravě věc druhá. V této fázi se ke slovu dostává odborník.

K čemu slouží termokamera
Ve stavebnictví se termovizní kamera používá zejména k diagnostice budov (odhalení tepelných mostů a skrytých vad staveb), ke kontrole kvality zateplení a vzduchotěsnosti obvodových plášťů budov, kontrole těsnosti oken a diagnostice vlhkosti (kondenzace a zatékání vody, nebezpečí vzniku plísní). Praktické využití nachází ale např. i při kontrole bezpečnosti elektroinstalace či lokalizaci závad podlahového vytápění apod.

Měření úniků tepla z budov a poradenství ECČB
Měření termovizní kamerou se provádí zejména v zimním období, když venkovní teploty klesnou pod bod mrazu. Pořízení snímků v časných ranních hodinách, kdy k jejich zkreslení nedochází např. vlivem akumulovaného slunečního záření do konstrukcí na jižní straně budovy, je zárukou získání kvalitních dat, která jsou nezbytná pro efektivní energetické poradenství. V rámci své poradenské činnosti nabízí Energy Centre České Budějovice měření úniků tepla termovizní kamerou pro klienty z Českých Budějovic a jejich nejbližšího okolí zdarma.

V rámci cca hodinové prohlídky objektu poradce zaměří termovizní kamerou teploty obálkové konstrukce budovy jak z exteriéru, tak z interiéru, zjistí materiálové řešení domu a zhodnotí stavební provedení konstrukcí a rizikových detailů. Klient se v průběhu konzultace seznámí se stavem svého domu nebo bytu z hlediska tepelných izolací a mostů. Poradce dokáže specifikovat příčiny poruch a podá základní vysvětlení příčin stavu konstrukcí a rámcově popíše možnosti nápravy zjištěných závad nebo vylepšení tepelně technických vlastností objektu. Zodpoví i dotazy týkajících se možnosti získání dotací, využití obnovitelných zdrojů energie apod.

Protokol
Nad rámec bezplatného poradenství lze na základě výsledků měření zpracovat písemný protokol, který obsahuje nejen pořízené snímky a popis stávajícího stavu, ale i doporučení k odstranění závad a nedostatků. Zpracování protokolu se řídí platným ceníkem, který naleznete na www.eccb.cz.

 

Bezplatnou službu měření termovizní kamerou si zájemci mohou objednat na telefonních číslech 387 312 580 a 773 124 580, emailem na adrese eccb@eccb.cz nebo osobně v poradenském středisku Energy Centre České Budějovice na náměstí Přemysla Otakara II. 87/25.

Vydáno: 13.12.2018