Zapojte se do výzkumu ke zvýšení efektivity…

Zapojte se do výzkumu ke zvýšení efektivity komunikace při zavádění flexibilních pracovních míst

Zapojte se do výzkumu ke zvýšení efektivity komunikace při zavádění flexibilních pracovních míst

Chtěli byste se podílet na výzkumu vedoucímu ke ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY KOMUNIKACE PŘI ZAVÁDĚNÍ FLEXIBILNÍCH PRACOVNÍCH MÍST VE VAŠÍ ORGANIZACI? Celý výzkum je realizován Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a cílem sběru informací formou dotazníku je získat co nejvíce dat o tom, jak organizace tyto flexibilní pracovní místa vnímají a zda je využívají. Na druhé straně se zjišťuje, jak zaměstnanci na tento způsob zaměstnávání reagují.

Výsledky šetření nám pomohou připravit nástroje pro vás jako zaměstnavatele, které by mohly být jedním z řešení nedostatku pracovních sil na trhu práce. Právě flexibilní formy zaměstnávání mohou nabídnout nová pracovní místa těm osobám, které nejsou v současné době aktivitní na trhu práce, ale mohou být kvalitními zaměstnanci a posílit váš pracovní tým.

Dotazník se dotýká dvou skupin tazatelů v jedné organizaci, který naleznete vždy na uvedeném prokliku. Žádáme o vyplnění dotazníků následujícími zaměstnanci:

Manažer v organizaci, který řeší zaměstnávání, příp. flexibilní pracovní místa – dotazník naleznete na prokliku: https://www.survio.com/survey/d/W7R5E9W6J1G3B4C7K.

Podřízeného pracovníka, který nejefektivněji komunikuje - jedná se o takového pracovníka, se kterým se manažer komunikačně nejefektivnější cestou dopracuje k žádoucímu výsledku - např. pochopí zadání napoprvé, má smysluplné dotazy a připomínky, zprostředkuje precizně informace dalším zainteresovaným, poskytne adekvátní zpětnou vazbu apod. Dotazník pro zaměstnance je umístěn na prokliku: https://www.survio.com/survey/d/D7T3H7Y6E2R4J4F4P.


Cílem zapojení tohoto pracovníka je v rámci výzkumu kromě zjišťování zaváděných flexibilních forem práce, také efektivita komunikace a jsou hledány společné znaky mezi manažerem a zaměstnancem, který je považován za efektivně komunikujícího.
Budete-li mít zájem o výsledky šetření a další informace o flexibilních formách zaměstnávání či vaše aktivní zapojení, neváhejte kontaktovat tým Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. nebo Jihočeské hospodářské komory. Naší snahou je hledat řešení, která vám pomohou při podnikání.

Dotazník, prosím, vyplňujte do konce října 2018.

Vydáno: 02.10.2018