Zajímáte se o znalostní transfer? Máte možnost…

Zajímáte se o znalostní transfer? Máte možnost zúčastnit se vzdělávacích kurzů.

Zajímáte se o znalostní transfer? Máte možnost zúčastnit se vzdělávacích kurzů.

TRANSFERA.CZ je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji. Na jaro tohoto roku připravila TRANSFERA.CZ vzdělávací kurzy pro zájemce v oboru znalostní transfer:

PROCESY TECHNOLOGICKÉHO TRANSFERU A PROOF OF CONCEPT PROJEKTY - 14. 3. 2018
Technologická agentura ČR, Evropská 1692/37 Praha 6

  • Kurz se zaměřuje na způsoby řízení Proof of Concept projektů (dále PoC) jako součásti transferu technologií. Jedná se o proces, při kterém jsou získána data, která je možné použít jako prodejní argumenty při licenčním či jiném obchodním vyjednávání nebo jako rozhodovací body pro zavádění nových výrobků do výrobkového portfolia.

UŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV PRO BUSINESS DEVELOPMENT - 11. 4. 2018, Technologická agentura ČR, Evropská 1692/37 Praha 6

  • Kurz je zaměřen na efektivní používání průmyslových práv v oblasti business developmentu.

ANALÝZA KONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ - Termín 15. 2. 2018, Technologická agentura ČR, Evropská 1692/37 Praha 6.

  • Kurz je zaměřen na analýzu konkurenčního prostřední, vztahů, trendů apod. Bez znalostí tohoto prostředí nelze navrhovat ani realizovat business strategii. Tato analýza je relevantní pro komerční subjekty, které mají zřejmou konkurenci, a pro nekomerční subjekty, které mají specifické oborové okolí.

Více informací, včetně platebních podmínek a registrací naleznete v přiložených pozvánkách.

Vydáno: 02.02.2018


Soubory ke stažení

Pozvánka 1 457.94 KB stáhnout
Pozvánka 2 399.17 KB stáhnout
Pozvánka 3 397.56 KB stáhnout