Vyhlášení dotačního programu města České…

Vyhlášení dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu

Vyhlášení dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu

Od 2. ledna 2018 do 4. února 2018 je možné předkládat žádosti o podporu v rámci Dotačního programu České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2018.

Zájemci o tuto podporu naleznou na webových stránkách statutárního města České Budějovice www.c-budejovice.cz v sekci Magistrát - Dotace v aplikaci eDotace zveřejněnou výzvu k podávání žádostí o dotaci z tohoto dotačního programu pro opatření 1 – Rozšíření turistické nabídky v cestovním ruchu. V sekci Cestovní ruch je k dispozici Směrnice 2/2017 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice, Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2018 a vzory formulářů příloh k žádostem.

Žádosti lze podávat pouze elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace.

Vydáno: 08.01.2018