Velké změny pro podnikatele v cestovním ruchu

Velké změny pro podnikatele v cestovním ruchu

Velké změny pro podnikatele v cestovním ruchu

Dne 1. 7. 2018 nabývá účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Nově se upravuje pojem zájezd a zavádí se nový institut spojené cestovní služby (alespoň dva typy služeb cestovního ruchu zakoupených pro účely téže cesty nebo pobytu).

Novelou se mění předmět podnikání na „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb." Koncese v rozsahu pořádání zájezdů nepokrývá zprostředkování služeb cestovního ruchu a naopak.

Pro cestovní kanceláře dále vznikne povinnost přispívat do Garančního fondu cestovních kanceláří, který bude účelovým sdružením peněžních prostředků.

Další úpravy se týkají rozšíření informační povinnosti prodejce zájezdu (poskytnutí informací na příslušném formuláři – vzory stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj).

Více čtěte ZDE.

Zdroj: www.c-budejovice.cz

Vydáno: 10.07.2018