V Budějovicích budou firmy řešit i průmyslovou…

V Budějovicích budou firmy řešit i průmyslovou bezpečnost

V Budějovicích budou firmy řešit i průmyslovou bezpečnost

Průmyslová bezpečnost a kybernetická ochrana budou jedním z témat kooperačního setkání v Jihočeském vědeckotechnickém parku v Českých Budějovicích. Ten připravuje Jihočeská hospodářská komora na úterý 20. Listopadu od 13 do 16 hodin. Na akci se chystají firmy, které nabízejí chytrá řešení v oblasti automatizace, digitalizace a robotizace výroby.

„Automatizace a digitalizace přinesla nový pohled na bezpečnost i do průmyslového sektoru. Pokud podniky provozují vlastní servery a síťovou infrastrukturu, tak doporučujeme pravidelné bezpečnostní ověřování. Únik zaměstnaneckých, zákaznických dat nebo know-how může mít vážné následky na samotný byznys i dobré jméno společnosti," uvedl Martin Leskovjan z firmy Citadelo, která se od roku 2015 věnuje bezpečnostním auditům průmyslových kontrolních systémů a na kooperačním setkání v Českých Budějovicích bude vystavovat.

Společnost Citadelo představí na setkání v Českých Budějovicích komplexní projekty, které zahrnují širokou paletu testovacích technik a metod, bezpečnostní analýzu hardwarových komponent, analýzu protokolů, statickou analýzu zdrojového kódu nebo audit průmyslové business logiky. Kromě testů nabízí i služby v oblasti poradenství a bezpečnostního monitoringu. Její testy pomáhají odhalit zranitelnosti v řídicích systémech, a tím ochránit know-how a udržet výrobní procesy bez nákladných výpadků.

Kooperační setkání komora připravuje v rámci projektu „Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet", který je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. Projekt JHK a pasovské hospodářské komory napomáhá šíření informací o digitalizaci. Díky workshopům a kooperačním setkáním je digitalizace srozumitelně vysvětlována malým a středním podnikatelům a na konkrétních příkladech také prezentována možnost zavádění do jejich firem. Součástí projektu bude i průzkum, který pomůže určit, jak jsou na tom jihočeské firmy s digitalizací v porovnání s Dolním Bavorskem, a také návrh opatření, která pomohou firmám do budoucna inovovat a být konkurenceschopné. To vše bude základem pro vznik chytrých továren v jižních Čechách.

„Cílem kooperačního setkání je přiblížit možnosti zavedení prvků automatizace, digitalizace a robotizace do výroby zejména malých a středních firem z jižních Čech. Smyslem je také přispět k navázání kontaktů těchto firem s vědeckovýzkumnou sférou a představit jim i některé dotační příležitosti v této oblasti," uvedl Luděk Keist, ředitel Úřadu Jihočeské hospodářské komory (JHK), která setkání organizuje.

Součástí akce bude panelová diskuze s představiteli hospodářských komor, Jihočeského kraje, s odborníky a zástupci škol na téma: „Digitalizace v jižních Čechách a v Dolním Bavorsku". Dále bude přednášet Ing. Tomáš Kubala z Industry Clusteru 4.0 na téma: „Průmysl 4.0 a jeho implementace do firem".

Vydáno: 15.11.2018


Soubory ke stažení

Pozvánka_Kooperační setkání_20.11. 776.81 KB stáhnout