Tisková zpráva JHK: Firmy v následujících dvou…

Tisková zpráva JHK: Firmy v následujících dvou letech přijmou více než 2000 nových pracovníků

Tisková zpráva JHK: Firmy v následujících dvou letech přijmou více než 2000 nových pracovníků

Podle průzkumu Jihočeské hospodářské komory (JHK) a Jihočeské společností pro rozvoj lidských zdrojů pociťuje nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců u konkrétních pracovních pozic až 64 % dotazovaných firem.

„Naším cílem bylo zmapovat potřeby jihočeských zaměstnavatelů z hlediska jejich personálních potřeb a identifikovat profese, které jsou nyní či v následujících letech budou vysoce žádané. Tato data jsou pro naši práci velmi důležitá a jsou podkladem pro jednání s regionálními partnery. Můžeme tak lépe reagovat na vývoj trhu práce, zaměřit se na oblasti, kde firmy strádají, podpořit spolupráci firem a škol či iniciovat pomoc směřující do konkrétních odvětví", uvedl Petr Rejnek, manažer oddělení podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů JHK, který se na zpracování výsledků průzkumu podílel.

Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že největší podíl na současné poptávce po zaměstnancích má obor strojírenství a strojírenská výroba. V Jihočeském kraji je strojírenský průmysl poměrně rozvinutý, proto tento výsledek není žádným překvapením. S velkým odstupem za strojírenstvím je dalším výrazně nedostatkovým oborem z pohledu nalézání vhodných zaměstnanců elektrotechnika, která je jen o dvě procenta před obchodem a textilní výrobou, následuje stavebnictví a doprava.

„Firmy, které se zapojily do šetření, uvedly, že v horizontu následujících dvou let předpokládají přijmout více než 2270 nových pracovníků, z nichž více než polovinu tvoří pracovníci ve strojírenském průmyslu. Jedná se například o pozice operátor ve výrobě, programátor a seřizovač CNC či soustružník a obráběč kovů", sdělila Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů a doplnila: „Současný trend, tedy postupný nárůst poptávky po kvalifikované pracovní síle, zůstane v horizontu 3 až 5 let stejný, nebo se ještě zvýší, a to jak s ohledem na menší počet absolventů středních škol, který vychází z předpokládaného nepříznivého demografického vývoje, tak v souvislosti s trvajícím nezájmem žáků o studium technických oborů."

„Predikcí potřeb trhu práce se snažíme do jisté míry nahradit neexistenci centrálního systému mapování potřeb trhu práce, který by reálně odrážel aktuální i budoucí potřeby zaměstnavatelů z pohledu plánování lidských zdrojů," uvedl Petr Rejnek a dodal: „Pro nás to nejsou pouze čísla na papíře, ale informace, na které reagujeme. Jako příklad z poslední doby lze uvést řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků v textilním oboru zejména na Písecku a Strakonicku, kde jsme na základě identifikování těchto problémů podpořili iniciativu textilních firem s lokálními středními školami a výsledkem je otevření nového učňovského oboru, nebo nově vznikající sdružení Textil při JHK, které se bude i nadále těmito otázkami zabývat".

Vydáno: 19.05.2016


Soubory ke stažení

Tisková zpráva Firmy v následujících dvou letech přijmou více než 2000 nových pracovníků 394.15 KB stáhnout
Predikce trhu práce 2015 - 2020 2.62 MB stáhnout