Šíření informací o digitalizaci napomohou…

Šíření informací o digitalizaci napomohou kooperační setkání a workshopy

Šíření informací o digitalizaci napomohou kooperační setkání a workshopy

Několik kooperačních setkání, workshopy, zjišťování úrovně digitalizace v jihočeských podnicích a realizace srovnávací studie firem v jižních Čechách a Dolním Bavorsku. To je výčet hlavních aktivit, které bude v letošním roce realizovat Jihočeská hospodářská komora (JHK) v rámci projektu „Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet".

„Po loňském listopadovém kooperačním setkání nás již zhruba za měsíc, konkrétně 12. února, čeká další obdobná akce, která se uskuteční v Německu. Další kooperační setkání pak plánujeme na březen 2019 v jižních Čechách. Bude se jednat o veletrh firem, jehož součástí budou zajímavé přednášky s odborníky i panelová diskuse věnována tématu Průmysl 4.0. Cílem obou kooperačních setkání je přiblížit problematiku automatizace, digitalizace a robotizace, její zavádění do výroby zejména malých a středních firem z jižních Čech a Dolního Bavorska. Setkání má také přispět k navázání kontaktů firem s vědeckovýzkumnou sférou nebo prohloubení jejich spolupráce," uvedl Luděk Keist, ředitel Úřadu Jihočeské hospodářské komory.

Komora připravuje i workshopy, které napomohou šíření informovanosti o problematice Průmysl 4.0 a sdílení zkušeností podniků na obou stranách hranice. „V lednu dále začneme zjišťovat úroveň stavu digitalizace v podnicích v našem regionu. Jihočeské firmy a instituce tak získají informace o tom, jak jsou na tom s automatizací  a digitalizací ve srovnání s podniky v Dolním Bavorsku. A v neposlední řadě vznikne srovnávací studie. Ta popíše stav úrovně zavádění digitalizace v jižních Čechách a Dolním Bavorsku a pomůže nastavit jednoduché mechanizmy k přeměně běžných podniků v takzvané chytré neboli smart firmy," podotkla Šárka Bělohlavová, manažerka projektu „Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet".

Projekt „Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet" je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. Realizují jej Jihočeská hospodářská komora společně s IHK Pasov s cílem napomáhat šíření informací o digitalizaci. Díky workshopům a kooperačním setkáním je digitalizace srozumitelně vysvětlována malým a středním podnikatelům a na konkrétních příkladech také prezentována možnost zavádění do jejich firem.

Pro více informací sledujte web Jhk nebo kontaktujte manažerku projektu: Mgr. Šárka Bělohlavová, belohlavova@jhk.cz, tel. + 420 727 966 254

Vydáno: 09.01.2019


Soubory ke stažení

Tisková zpráva Jhk 230.80 KB stáhnout